Reklama - supergolab.pl

Informacja z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Sekcji Siewierz !!!


Dodano 13 stycznia 2019 o godz. 11:04

 

W dniu 12.01.2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze hodowców Sekcji Siewierz Oddziału 0493 Zagłębie. Frekwencja hodowców dopisała bardzo dobrze, co świadczy o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu w działalności na rzecz Sekcji.

Zostały wybrane nowe władze Sekcji na kadencję 2019 - 2022. Prezesem Sekcji (po raz siódmy z rzędu) został wybrany kol. Jacek Dziurkowski, Sekretarzem Sekcji (po raz pierwszy) został wybrany kol. Piotr Pierzchała, Skarbnikiem Sekcji ( też po raz pierwszy) został wybrany kol. Jacek Nawrot.

Zostałi wybraniu również delegaci Sekcji Siewierz na Zebrania Oddziałowe, delegatmi zostali : Dziurkowski Jacek, dr Kocot Jacek, Nawrot Jacek, Szuliński Zenon, Kajdzik Tomasz, Oleksy Jarosław, Pierzchała Piotr, Rzepecki Piotr, Gocyła Andrzej, Kocot Jan, Bańka Andrzej, Musiał Daniel, Gawron Paweł, rezerwowy: Czapla Włodzimierz i Gruszka Mariusz.

Wybrano również nowe Komisje Lotowe i Zegarowe na Punktach Wkładań nr 5 i nr 6. Dokonano ustaleń co do dodatkowych składek finansowych na rzecz Sekcji oraz współzawodnictw lotowych w Sekcji na rok 2019.

Nowo wybrany Zarząd Sekcji dziękuje wszystkim hodowcą za tak liczne przybycie i merytoryczny udział w Zebraniu.

Informacyjnie podajemy do wiadomości hodowców Sekcji Siewierz, że w każdy poniedziałek po godz.17.00, będzie się można spotkać w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, gdzie będą dyżurować członkowie Zarządu Sekcji (zwłaszcza Skarbnik) i będzie można załatwić swoje sprawy związkowe.

Dobry Lot


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 2 stycznia 2019 o godz. 09:20

W dniu 12.01.2019 roku ( sobota ) o godz. 15.00, w Remizie OSP w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Siewierz. Prosimy o przybycie wszystkich członków naszej Sekcji, gdyż jest to bardzo ważne Zebranie i będą podejmowane uchwały na następne cztery lata. Proszę powiadomić kolegów hodowców w Sekcji Siewierz.

Dobry Lot - J.Dziurkowski

Poniżej Porządek Zebrania :

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 12.01.2019 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2018 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium za rok 2018.
 7. Przystąpienie do wyborów nowego Zarządu Sekcji na kadencję 2019 - 2022 :

     - Prezesa,

     - Sekretarza,

     - Skarbnika,

     - Delegatów na Zebrania Oddziałowe (przysługuje 13 delegatów),

 1. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia i przygotowania listy kandydatów ),
 1. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 1. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2019 dla Punktów Wkładań,
 1. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2019, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 1. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 1. Zakończenie zebrania.

 


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 22 grudnia 2018 o godz. 16:03

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2019, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy - Zarząd Sekcji Siewierz


Plan Lotów 2019 - Oddział 0493 Zagłębie !!!


Dodano 20 grudnia 2018 o godz. 08:57

Zgodnie z Rozdz. I pkt. 1 i 5c Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP, Zarząd Oddziału Zagłębie podaje do wiadomości hodowców, Plany Lotów gołębi dorosłych i młodych na sezon 2019 roku :

Gołębie dorosłe :

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

28.04.2019

Niedziela

Namysłów

125 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

05.05.2019

Niedziela

Rawicz

210 km

A

Oddziałowa do kategorii

3

12.05.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+Inter

Oddziałowa do kategorii i Intermistrzostwa

4

19.05.2019

Niedziela

Gronów

335 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

5

26.05.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

6

02.06.2019

Niedziela

Gronów

335 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

7

09.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter,

a do GMP tylko Oddziałowa.

8

16.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

9

23.06.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i Inter, a do GMP Oddziałowa lub Okręgowa

10

30.06.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

11

07.07.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i Inter, a do GMP Oddziałowa lub Okręgowa

12

14.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

 

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

13

21.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

Okręgowy

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

14

27.07.2019

Sobota

BRUKSELA

1050 km

Okręgowy

Narodowy

C + M

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii

 

Gołębie Młode :

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Kat.

 

10/11.08.2019

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

1

18.08.2019

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

2

25.08.2019

Niedziela

Milicz

180 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

3

01.08.2019

Niedziela

Rawicz

210 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

4

08.09.2019

Niedziela

Leszno

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

5

15.09.2019

Niedziela

Gronów

335 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

6

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Furstenwalde

(jak będzie)

400 km

Dodatkowy Okręgowy

Nagrodowy

7

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Pyrzyce

410 km

Dodatkowy Radzionków

Nagrodowy

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Informacyjnie Komunikat Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód !!!


Dodano 16 grudnia 2018 o godz. 18:24

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 11.12.2018 roku, podjęto uchwałę w sprawie organizacji lotów okręgowych na sezon lotowy 2019 roku.

 

Plan lotów Okręgowych – 2019 rok

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Mistrz 1

typowane

1

16.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

501-570 km

 

10/5 z 50

2

23.06.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

720-780 km

 

10/5 z 50

 

 

 

 

 

3

07.07.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

720-780 km

 

10/5 z 50

 

 

 

 

 

4

21.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

501-570 km

 

10/5 z 50

5

27.07.2019

Sobota

BRUKSELA /Belgia/

1045-1085 km

 

5/3 z całości

Z lotów tych zostanie rozegrane Mistrzostwo Okręgu Śląsk-Wschód, przy wspólnym starcie, ze wspólnej listy okręgowej na bazie 25%, przy typowanej serii 10/5 z 50-tki z lotów 500 km i 700 km i serii 5/3 z całości z lotu 1000 km.

UWAGA  !!!   UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, organizuje grupowy wyjazd na Olimpiadę do Poznania. Planowany jest wyjazd na dzień 26.01.2019 rok (sobota), autokarem, który posiada 55 miejsc. Przy pełnej obsadzie koszty wyjazdu przedstawiają się następująco : 50 zł/osoba – transport + 40 zł/osoba - zakup grupowy biletu wstępu + 10 zł/osoba - koszty manipulacyjne, razem = 100 zł/ od osoby. Koordynatorem wyjazdu jest kol. Władysław Sosiński, członek Zarządu Okręgu, nr telefonu : 693754475. Przyjmuje zgłoszenia od kolegów hodowców, chętnych na wyjazd na Olimpiadę. Ostateczny termin zgłoszenia do 15.01.2019 roku. Zapraszamy serdecznie chętnych do wyjazdu i zwiedzenia Olimpiady, jest to wielka okazja i może się długo nie powtórzyć. ZAPRASZAMY


Program Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów !!!


Dodano 12 listopada 2018 o godz. 19:24

 

Program Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów 2018 rok Oddziału 0493 Zagłębie dnia 17.11.2018 rok (sobota). Zajazd „ZIELONY GOŚCINIEC” - Sarnów

- godz. 18.00 rozpoczęcie Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów, powitanie przybyłych hodowców i zaproszonych gości, I część rozdania nagród dla najlepszych hodowców Oddziału Zagłębie za sezon 2018 roku, w tym czasie kawa, herbata, ciasto, zakąski.

- godz. 19.30 - Kolacja ( schab po sztygarsku z dodatkami),

- godz. 20.00 - II część rozdania nagród dla najlepszych gołębi Oddziału Zagłębie za sezon 2018 roku,

- godz. 21.00 - III część rozdania nagród od SPONSORÓW dla najlepszych hodowców Oddziału Zagłębie 2018 roku,

- godz. 22.30 - drugi ciepły posiłek dla uczestników.

 

Cały czas zabawa przy muzyce DJ-ja.

Podczas spotkania zapewniamy miłe atrakcje dla uczestników oraz zorganizujemy loterię fantową w postaci losów, co drugi los wygrywa. W loterii fantowej można wygrać gołębie od czołowych hodowców Oddziału i nie tylko, akcesoria i produkty do hodowli gołębi oraz inne atrakcyjne nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ZARZĄD ODDZIAŁU

Ostatnio dodane listy konkursoweŻary


16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-16 22:35

Polkowice-Rudna


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-09 18:26

Jarocin


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-02 18:15

Wrocław-Zakrzów


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-26 19:33