M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Zebranie Polotowe Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 19 listopada 2017 o godz. 14:27

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, zaprasza wszystkich swoich hodowców na Oddziałowe Zebranie Polotowe, które odbędzie się w dniu 25.11.2017 roku (sobota) od godz. 15.00 w Sali Bankietowej OSP przy Rynku w Siewierzu. Podczas zebrania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Oddziału oraz zostanie zapewniony obfity poczęstunek dla uczestników.

W związku z zapewnieniem obecności na spotkaniu, przewidziana jest wcześniejsza składka w kwocie 20 zł. Zapisy wraz z przewidzianą składką przyjmowane są przez Skarbników i Prezesów Sekcji.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes Jacek Dziurkowski


Oddział Zagłębie - POWOŁANY !!!!


Dodano 15 listopada 2017 o godz. 08:32

 

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 14.11.2017 roku, Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód (jednogłośnie) wyraził zgodę na połączenie się Oddziałów 0167 Zawiercie i 0156 Zagłębie i Uchwałą nr 11/2017 z dnia 14.11.2017 roku, powołał nową jednostkę organizacyjną związku, Oddział ZAGŁĘBIE. Nowy Oddział ZAGŁĘBIE został powołany ze struktur wymienionych Oddziałów i w ich zakresach terytorialnych. Siedzibę nowego Oddziału ustanowiono w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Obecnie czekany tylko na przydzielenie nowego numeru ewidencyjnego Oddziału przez Prezydium Zarządu Głównego. 

Trwało to wszystko dosyć długo, ale liczy się efekt końcowy naszych działań. Jest to historyczne wydarzenie dla środowiska hodowców Zagłębie i nich przetrwa jak najdłużej.

UWAGA - Koledzy hodowcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali do przystąpienia do nowego Oddziału. Nowy Oddział ZAGŁĘBIE zaprasza wszystkich chętnych, Mistrzów, hobbystów i sympatyków, przystąpcie do nas, jedyna okazja do końca miesiąca Listopada.

Z A P R A S Z A M Y

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Nowy Oddział Zagłębie - POWSTANIE !!!!


Dodano 12 listopada 2017 o godz. 17:58

 

Informacja z ostatnich godzin !!!

Uwaga hodowcy zainteresowani powstaniem Oddziału ZAGŁĘBIE. W dniu dzisiejszym odbyły się Nadzwyczajne Zebrania Hodowcow i Delegatów  Oddziałów 0156 Zagłębie i 0167 Zawiercie. Zebrania te w 100 % przegłosowały połączenie się obu Oddziałów i utworzenie nowego, dużego i samowystarczalnego Oddziału ZAGŁĘBIE. Oddział 0156 Zagłębie na 45 obecnych członków, 45 głosów-Za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwny. Oddział 0167 Zawiercie na 26 obecnych delagatów, 26 głosów-Za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwny. 

Pozdrawiam wszystkich DOBRY LOT - J.Dziurkowski


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz i Siewierz II !!!


Dodano 8 listopada 2017 o godz. 08:44

Informuję wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz i Siewierz II, że po raz kolejny odbędzie się wspólne Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 18.11.2017 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Remizy OSP w Siewierzu przy Rynku. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chetnych, przyjmowane będą zapisu wraz z symboliczna opłatą w kwocie 10 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do Prezesów lub Skarbników Sekcji. Proszę o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania.

Tradycją lat poprzednich na zebranie został zaproszony Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  Zdzisław Banaś.

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski


Kolejne Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 29 października 2017 o godz. 08:28

 

Kontynując poprzednie informacje i wpisy na naszej stronie oraz potrzebę spełnienia warunków statutowych i regulaminowych, Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, zwołuje kolejne Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Zawiercie, które odbędzie się w dniu 12.11.2017 roku (niedziela) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowych Dom Kultury w Siewierzu przy ul.Słowackiego 2a.

Głównym i jedynym tematem Nadzwyczajnego Zebrania, będzie wniosek o połączenie Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 0156 Zagłębie, w jeden duży, wspólny Oddział.

Podstawa prawna : Regulamin Organizacyjny PZHGP & 3 pkt 2 c (łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddziały należą, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności minimum połowy członków lub Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym)”

Prosimy wszystkich kolegów hodowców o powiadomienie swoich delegatów w Sekcjach, których obecność na Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału jest – OBOWIĄZKOWA !!!

 

Porządek Nadzwyczajnego Zebrania

 Delegatów Oddziału PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz – dn. 12.11.2017 rok

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,

3.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4.      Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).

5.      Głosowanie jawne delegatów nad wnioskiem o połączenie się Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 0156 Zagłębie, w jeden wspólny, duży Oddział od roku 2018.

6.      Ogłoszenie wyników głosowania.

7.      Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

Jacek Nawrot                                                                     Jacek Dziurkowski

 


Informacja ze spotkania "ZAGŁĘBIE" !!!


Dodano 28 października 2017 o godz. 06:19

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 27.10.2017 roku, w Sosnowcu, odbyło się spotkania przedstawicieli Zarządów Oddziału 0167 Zawiercie i Oddziału 0156 Zagłębie. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele hodowców z Przeczyc i Sarnowa. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono zasady utworzenia nowego Oddziału ZAGŁĘBIE. Przedstawiciele Zarządów Oddziału 0167 Zawiercie i Oddziału 0156 Zagłębie podpisali umowę o połączeniu się oddziałów w jeden nowy, duży Oddział o nazwie " ZAGŁĘBIE ".

Wymionione Oddziały wnoszą do wspólnoty:

Oddział 0167 Zawiercie: 92 członków Oddziału + 1 honorowy, 4 sekcje i Punkty Wkładania, kabinę lotową z 80 nowymi dużymi klatkami + drugi komplet 80 sztuk na wymianę, która może pomieścić bez przepełnienia 3.600 sztuk gołębi,

Oddział 0156 Zagłębie: 53 członków Oddziału + 5 honorowych, 3 Sekcje i 3 Punkty Wkladania, kabina lotowa z 84 dużymi klatkami + drugi komplet 84 sztuki na wymianę, która może pomieścić 3700 sztuk gołębi,

Przystąpienie do nowego Oddziału ZAGŁĘBIE, zadeklarowali również przedstawiciele Sekcji Mierzęcice i przedstawiciele Sekcji Sarnów, którzy, w njbliższym czasie, będą u siebie w sekcjach głosować w tym temacie. 

Pozostałe ustalenia ze spotkania:

- Stworzenie jednego potężnego Oddziału ( ok. 150 hodowców ), który był by samodzielny, samowystarczalny, z dużym zapleczem gospodarczym i administracyjnym.

- Posiadanie wspólnego znacznego majątku związkowego ( dwie kabiny lotowe mogące zabrać na loty ok. 7300 szt. gołębi)

- Siedzibę nowego Oddziału, proponuje się Siewierz, Biuro Oddziałowe, Dom Kultury ul.Słowackiego 2.

- Kierunek lotów na Wrocław, Magdeburg, nic poniżej tej linii lotów.

- Załadunek na loty i zbieranie gołębi:  raz od Zawiercia, raz od Sosnowca.

- Oddziały deklarują połączenie i przystępowania nowych członków i Sekcji na okres co najmniej 4 lat.

- Zainteresowane Oddziały niezwłocznie przeprowadza Nadzwyczajne Walne Zebrania i przegłosowanie wniosku.

 

W tym momencie, pragniemy jeszcze zaapelować do hodowców indywidualnych, posiadających swoje gołębniki na terenie Zagłębia lub w pobliżu, przyłączcie się do nas !!!  Jest to rok przejściowy i każdy hodowca może zmienić swoją przynależność bez zgody Zarządu Oddziału z którego się odchodzi. ZAGŁĘBIE Was przyjmie i zapewni godziwe i uczciwe warunki lotowania. ZAPRASZAMY

Dobry Lot - J.Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursoweGubin


30 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-10-01 18:59

Pyrzyce


30 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-10-01 10:15

Leszno


24 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-25 18:04

Wołczyn


16 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-16 20:26