Reklama - supergolab.pl

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE !!!


Dodano 30 stycznia 2019 o godz. 19:59

 

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 16.02.2019 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 16.02.2019 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów,

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2018.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2018, głosowanie nad absolutorium,

Przerwa 10 minut

11. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE na kadencję 2019 - 2022, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku. Wybory :

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na OWZD (10 delegatow),

12. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),

13. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie 

14. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).

15. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2019, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

16. Przedstawienie przez Komisje Wniosków, treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

 

17. Zakończenie zebrania.


Informacja z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Sekcji Siewierz !!!


Dodano 13 stycznia 2019 o godz. 11:04

 

W dniu 12.01.2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze hodowców Sekcji Siewierz Oddziału 0493 Zagłębie. Frekwencja hodowców dopisała bardzo dobrze, co świadczy o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu w działalności na rzecz Sekcji.

Zostały wybrane nowe władze Sekcji na kadencję 2019 - 2022. Prezesem Sekcji (po raz siódmy z rzędu) został wybrany kol. Jacek Dziurkowski, Sekretarzem Sekcji (po raz pierwszy) został wybrany kol. Piotr Pierzchała, Skarbnikiem Sekcji ( też po raz pierwszy) został wybrany kol. Jacek Nawrot.

Zostałi wybraniu również delegaci Sekcji Siewierz na Zebrania Oddziałowe, delegatmi zostali : Dziurkowski Jacek, dr Kocot Jacek, Nawrot Jacek, Szuliński Zenon, Kajdzik Tomasz, Oleksy Jarosław, Pierzchała Piotr, Rzepecki Piotr, Gocyła Andrzej, Kocot Jan, Bańka Andrzej, Musiał Daniel, Gawron Paweł, rezerwowy: Czapla Włodzimierz i Gruszka Mariusz.

Wybrano również nowe Komisje Lotowe i Zegarowe na Punktach Wkładań nr 5 i nr 6. Dokonano ustaleń co do dodatkowych składek finansowych na rzecz Sekcji oraz współzawodnictw lotowych w Sekcji na rok 2019.

Nowo wybrany Zarząd Sekcji dziękuje wszystkim hodowcą za tak liczne przybycie i merytoryczny udział w Zebraniu.

Informacyjnie podajemy do wiadomości hodowców Sekcji Siewierz, że w każdy poniedziałek po godz.17.00, będzie się można spotkać w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, gdzie będą dyżurować członkowie Zarządu Sekcji (zwłaszcza Skarbnik) i będzie można załatwić swoje sprawy związkowe.

Dobry Lot


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 2 stycznia 2019 o godz. 09:20

W dniu 12.01.2019 roku ( sobota ) o godz. 15.00, w Remizie OSP w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Siewierz. Prosimy o przybycie wszystkich członków naszej Sekcji, gdyż jest to bardzo ważne Zebranie i będą podejmowane uchwały na następne cztery lata. Proszę powiadomić kolegów hodowców w Sekcji Siewierz.

Dobry Lot - J.Dziurkowski

Poniżej Porządek Zebrania :

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 12.01.2019 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2018 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium za rok 2018.
 7. Przystąpienie do wyborów nowego Zarządu Sekcji na kadencję 2019 - 2022 :

     - Prezesa,

     - Sekretarza,

     - Skarbnika,

     - Delegatów na Zebrania Oddziałowe (przysługuje 13 delegatów),

 1. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia i przygotowania listy kandydatów ),
 1. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 1. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2019 dla Punktów Wkładań,
 1. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2019, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 1. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 1. Zakończenie zebrania.

 


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 22 grudnia 2018 o godz. 16:03

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2019, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy - Zarząd Sekcji Siewierz


Plan Lotów 2019 - Oddział 0493 Zagłębie !!!


Dodano 20 grudnia 2018 o godz. 08:57

Zgodnie z Rozdz. I pkt. 1 i 5c Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP, Zarząd Oddziału Zagłębie podaje do wiadomości hodowców, Plany Lotów gołębi dorosłych i młodych na sezon 2019 roku :

Gołębie dorosłe :

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

28.04.2019

Niedziela

Namysłów

125 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

05.05.2019

Niedziela

Rawicz

210 km

A

Oddziałowa do kategorii

3

12.05.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+Inter

Oddziałowa do kategorii i Intermistrzostwa

4

19.05.2019

Niedziela

Gronów

335 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

5

26.05.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

6

02.06.2019

Niedziela

Gronów

335 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

7

09.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter,

a do GMP tylko Oddziałowa.

8

16.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

9

23.06.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i Inter, a do GMP Oddziałowa lub Okręgowa

10

30.06.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

11

07.07.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i Inter, a do GMP Oddziałowa lub Okręgowa

12

14.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

 

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

13

21.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

Okręgowy

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

14

27.07.2019

Sobota

BRUKSELA

1050 km

Okręgowy

Narodowy

C + M

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii

 

Gołębie Młode :

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Kat.

 

10/11.08.2019

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

1

18.08.2019

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

2

25.08.2019

Niedziela

Milicz

180 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

3

01.08.2019

Niedziela

Rawicz

210 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

4

08.09.2019

Niedziela

Leszno

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

5

15.09.2019

Niedziela

Gronów

335 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

6

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Furstenwalde

(jak będzie)

400 km

Dodatkowy Okręgowy

Nagrodowy

7

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Pyrzyce

410 km

Dodatkowy Radzionków

Nagrodowy

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Informacyjnie Komunikat Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód !!!


Dodano 16 grudnia 2018 o godz. 18:24

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 11.12.2018 roku, podjęto uchwałę w sprawie organizacji lotów okręgowych na sezon lotowy 2019 roku.

 

Plan lotów Okręgowych – 2019 rok

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Mistrz 1

typowane

1

16.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

501-570 km

 

10/5 z 50

2

23.06.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

720-780 km

 

10/5 z 50

 

 

 

 

 

3

07.07.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

720-780 km

 

10/5 z 50

 

 

 

 

 

4

21.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

501-570 km

 

10/5 z 50

5

27.07.2019

Sobota

BRUKSELA /Belgia/

1045-1085 km

 

5/3 z całości

Z lotów tych zostanie rozegrane Mistrzostwo Okręgu Śląsk-Wschód, przy wspólnym starcie, ze wspólnej listy okręgowej na bazie 25%, przy typowanej serii 10/5 z 50-tki z lotów 500 km i 700 km i serii 5/3 z całości z lotu 1000 km.

UWAGA  !!!   UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, organizuje grupowy wyjazd na Olimpiadę do Poznania. Planowany jest wyjazd na dzień 26.01.2019 rok (sobota), autokarem, który posiada 55 miejsc. Przy pełnej obsadzie koszty wyjazdu przedstawiają się następująco : 50 zł/osoba – transport + 40 zł/osoba - zakup grupowy biletu wstępu + 10 zł/osoba - koszty manipulacyjne, razem = 100 zł/ od osoby. Koordynatorem wyjazdu jest kol. Władysław Sosiński, członek Zarządu Okręgu, nr telefonu : 693754475. Przyjmuje zgłoszenia od kolegów hodowców, chętnych na wyjazd na Olimpiadę. Ostateczny termin zgłoszenia do 15.01.2019 roku. Zapraszamy serdecznie chętnych do wyjazdu i zwiedzenia Olimpiady, jest to wielka okazja i może się długo nie powtórzyć. ZAPRASZAMY

Ostatnio dodane listy konkursoweŻary


16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-16 22:35

Polkowice-Rudna


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-09 18:26

Jarocin


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-02 18:15

Wrocław-Zakrzów


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-26 19:33