M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Msza Święta od Kolegów Hodowców !!!


Dodano 14 lutego 2017 o godz. 08:16

 

Pragnę poinformować zainteresowanych, że w dniu 16.02.2017 roku o godz.16.00 w Kościele św. Antoniego w Gołuchowicach, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłej śp. Joanny Kaszni Kocot od koleżanek i kolegów hodowców. Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców gołębi do udziału we Mszy Świętej.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


UWAGA - PTASIA GRYPA W NASZYM REGIONIE !!!


Dodano 11 lutego 2017 o godz. 17:23

UWAGA  UWAGA , 

Ognisko ptasiej grypy potwierdzono w gospodarczej hodowli drobiu w Chruszczobrodzie przy ul. Bocznej. Typ HPN8 nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zaleca się jednak unikania dotykania czy głaskania zwierząt. Choć ten typ ptasiej grypy nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zaleca się unikania kontaktów z ptactwem,  a zwłaszcza dzikim. W przypadki znalezienia martwych zwierząt należy zgłaszać. Strefa najbardziej zagrożona obejmuje 3 kilometry, gdzie może dojść do kasacji hodowli !! 

Wytyczono także strefę zagrożoną w promieniu 10 kilometrów. Wchodzą w nią miejscowości Dąbrowa Górnicza, Łazy, Poręba i Siewierz.

W najbliższym czasie należy spodziewać się decyzji wojewody, dotyczących m.in. oznakowania stref zagrożonych, zakazu organizacji wystaw ptaków czy sprzedaży żywych zwierząt na targowiskach.

Granice obszaru zagrożonego od północnego zachodu: DK 78 od granicy powiatu zawierciańskiego, obwodnica Siewierza.

Od zachodu: DK E75, zachodni brzeg zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Ustawione zostaną przydrożne tablice informacyjne i znaki informujące o treści: " Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony".
Przeprowadzony zostanie także spis z natury, całego ptactwa domowego z zagrożonego terenu. Spis ten przeprowadzą lekarze weterynarii.

W związku z powyższym prosimy wszystkich hodowców gołębi z zagrożonego terenu, aby trzymali gołębie w zamknięciu i współpracowali z lekarzami weterynarii i policją.

Prezes Oddziału Zawiercie - J.Dziurkowski


Aukcja charytatywna !!!


Dodano 6 lutego 2017 o godz. 20:27

Szanowni koledzy !! Pragnę poinformować zainteresowanych, że w dniu wczorajszym rozpoczęła się Aukcja Charytatywna, Najlepszego Lotnika Oddziału 0167 Zawiercie z 2016 roku, naszego zmarłego kolegi śp. Włodzimierza Kucharczyka.  Zachecam do licytacji, aukcja trwa do 11.02.2016 roku godz.20,00 !!!

Adres strony aukcyjnej : http://pigebook.com/aukcja.php?id=30


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 30 stycznia 2017 o godz. 08:36

 

W dniu 18.02.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Remizy OSP Siewierz przy Rynku, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zawiercie. Prosimy wszystkich delegatów z każdnej Sekcji o liczne przybycie.

Porządek Zebrania :

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Uczczenie minutą cisza zmarłych kolegów hodowców,
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
 4. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 1. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 2. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 3. Sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok 2016 :

- Prezesa Zarządu Oddziału,

- V-ce Prezesa ds. Lotowych,

- V-ce Prezesa ds. Gospodarczych,

- Sekretarza Zarządu,  

- V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2016, głosowanie na absolutorium,
 5. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału Zawiercie na rok 2017, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 6. Głosowanie delegatów nad uzupełnieniem składu osobowego Zarządu Oddziału, ewentualne wdrożenie tajnych wyborów uzupełniających,
 7. Sprawy organizacyjne Oddziału,
 8. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 9. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

        Jacek Nawrot                                                                     Jacek Dziurkowski

 

 


Reportaż z Wystawy Okręgowej Sosnowiec 2016


Dodano 19 stycznia 2017 o godz. 11:46

 

Adres internetowy do filmu z Wystawy Okręgowej Okręgu Śląsk - Wschód Sosnowiec 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=kgRXiUXTZbo


Zebranie sprawozdawcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 5 stycznia 2017 o godz. 08:25

W dniu 21.01.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Sekcji SIEWIERZ - Siewierz  – dn. 21.01.2017 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2016 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2017,
 8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2017, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 9. Losowanie wśród członków Sekcji obrączek rodowych na rok 2017 o trzy cyfrowych numerach !!
 10. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 11. Zakończenie zebrania.

 

Bardzo proszę o przybycie wszystkich członków Sekcji.

Z A P R A S Z A M Y  !!!

Za Zarząd Sekcji Prezes J.Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursowePyrzyce


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-10-01 10:50

Leszno


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-26 21:31

Furstenwalde


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-25 21:40

Rawicz


11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-11 16:37