M-X Producent akcesoriów dla gołębi


Komunikat Oddziałowy - Otwieranie Zegarów !!!


Dodano 22 kwietnia 2018 o godz. 15:59

Oddziałowa Komisja Zegarowa, informuje wszystkich hodowców Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE, że zostały ustalone stałe godziny otwierania zegarów na wszystkich Punktach Wkładania w Oddziale, na sezon lotów gołębi dorosłych 2018 roku.

- z lotów do 400 km, otwarcie zegarów o godz. 15.00,

- z lotow do 600 km, otwarcie zegarów o godz. 18.00,

- z lotow maraton powyżej 700 km, otwarcie zegarów o godz. 21.00.

W przypadkach ekstremalnych, godziny otwarcia zegarów mogą ulec zmianie. Decyzje te będą konsultowane przez Oddziałową Komisje Zegrową z Kierownikiem Lotów i niezwłocznie zostaną powiadomieni hodowcy o zmianie terminu otwierania zegarów.

Dobry Lot - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej Ryszard Stankiewicz


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 20 kwietnia 2018 o godz. 11:00

Odjazd Kabiny na Lot 1 Namysłów  

1. Siewierz  godz.19.00  Zbiórka Punktualnie godz.16.30

2.  Poręba-Zawiercie  godz.19.45

3.  Niegowonice     godz. 20.30

4.  Zagórze     godz. 21.30

5.  Sielec     godz. 22.00

6.  Syberka     godz. 22.30

7.  Mierzęcice   godz. 23.15

Odjazd Kabiny na Lot 2 Oleśnica zbiórka 2.04.2018

1. Mierzęcice   godz. 19.00

2.  Syberka     godz. 19.45

3.  Sielec     godz. 20.15

4.  Zagórze     godz. 21.00

5.  Niegowonice  godz.22.00

6.  Poręba-Zawiercie     godz. 22.30

7.  Siewierz  godz.23.15  Zbiórka Punktualnie godz.21.00

Odjazd Kabiny na Lot 3 Lubin  

1. Siewierz  godz.18.00  Zbiórka Punktualnie godz.16.00

2.  Poręba-Zawiercie  godz.18.45

3.  Niegowonice     godz. 19.30

4.  Zagórze     godz. 20.30

5.  Sielec     godz. 21.00

6.  Syberka     godz. 21.30

7.  Mierzęcice   godz. 22.15


Kontrola Zegarów !!!


Dodano 17 kwietnia 2018 o godz. 21:15

Informuję wszystkich  kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że w dniu 21.04.2018 roku (sobota) o godz. 9.00 na Punktach Wkładań w Siewierzu, zostanie przeprowadzona kontrola i spis zegarów. Z kontroli tej zostanie sporządzony stosowny protokół przez Komisje Zegarowe. Jednocześnie na Punktach wkładań zostaną przeprowadzone czynności porządkowe i przygotowanie do nowego sezonu lotowego. 

W związku z powyższym proszę o powiadomienie kolegów. Obecność hodowców wraz z zegarami jest obowiązkowa !!!

 

Dobry Lot - Przewodniczący Komisji Zegarowej Punktu Wkładania - Jarosław Oleksy


Informacja dla hodowców Sekcji Siewierz !!!


Dodano 25 marca 2018 o godz. 15:54

 

Informujemy hodowców Sekcji Siewierz, że w dniach 30.03.2018 roku (piątek) i 03.04.2018 roku (wtorek) w godz.17.00 - 19.00, w Biurze Oddziałowym Domu Kultury w Siewierzu, będą przyjmowane spisy gołębi dorosłych wraz z opłatami. Przypominamy, że wraz ze spisem należy okazać karty własności gołębi lub stare upoważnienia do lotowania oraz dołączyć potwierdzenie szczepienia gołębi na paramyksowirozę (podbite przez lekarza weterynarii na spisach lub odpowiednie odrębne zaświadczenie).

W opisanych terminach, podczas oddawania spisów, będzie również możliwość przeinstalowania danych osobowych w zegarach elektronicznych marki TauRis.

Prosimy o powiadomienie wszystkich kolegów hodowców Sekcji Siewierz.

Ponadto, informujemy, że na Zebraniu Przedlotowym Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE, zostały zatwierdzone współzawodnictwa oddziałowe i sposoby nagradzania hodowców w Oddzialne na sezon 2018 roku tj.

Współzawodnictwa

Oddział 0493 „Zagłębie” na sezon 2018 roku.

              Gołębie dorosłe :

  1.     Mistrzostwo typowane seria 10/5 ze spisu 50 GMP (tak jak do mistrzostwa GMP) z wszystkich lotów od 100 – 800 km, lista 25%. UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 10 pierwszych na wszystkie loty. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 30 przodowników pucharami, bez dyplomów /

2.    Mistrzostwo szybkościowe 7 pierwszych z 50 GMP z wszystkich lotów od 100 – 800 km, lista 25%  -   / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami, bez dyplomów /

3.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów od 100 – 800 km, lista 33%  -  / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami, bez dyplomów /

4.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH  z całego spisu, suma punktów pięciu pierwszych roczniaków z każdego lotu do 600 km, lista 33% - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami, bez dyplomów/

5.    Generalne Mistrzostwo Polski ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich typowane 10/5 z 10 lotów powyżej 300 km. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i dyplomami i 5 przodowników dyplomami/

6.    INTERMISTRZOSTWO ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich 5/3 z  11 lotów powyżej 300 km. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i dyplomami i 5 przodowników dyplomami/

7.    Kategorie : A, B, C, M,  ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 7 przodownicy pucharami w każdej kategorii/

8.   Lot Narodowy BRUKSELA 2018, jest lotem dodatkowym, nie będzie zaliczony do żadnego współzawodnictwa oddziałowego, zostanie nagrodzony z listy Oddziałowej : trzy pierwsze gołębie – pucharami i trzy najlepsze serie 5/3 – pucharami.

 

Gołębie młode :

  1.   Mistrzostwo typowane seria 15/8 z całego spisu gołębi z wszystkich lotów jednakowo, lista 25%. UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 15 pierwszych na wszystkie loty. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 30 przodowników pucharami/

 2.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów jednakowo, lista 33%. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami /

 3.   Mistrzostwo GMP gołębi młodych /na zasadach GMP/ - / nagrody sponsorowane przez Portal PIGEBOOK /

Nagrody dodatkowe :

 1. Z każdego lotu zostaną nagrodzone dyplomami trzy pierwsze gołębie z listy oddziałowej,
 2. Po sezonie zostaną nagrodzone statuetkami  i dyplomami najlepsze lotniki w oddziale :

- 3 najlepsze samce dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze samice dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze roczniaki z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze młode z największą ilością zdobytych punktów,

- po 3 najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M i F młode, z najniższymi ceoficjentami.

 

MISTRZOSTWA DODATKOWE - SPONSOROWANE :

1. Super Mistrz Oddziału ZAGŁĘBIE 2018  - Super Mistrz może być tylko jeden, zasady przyznania tego tytułu, to zdobycie najniższej sumy miejsc z wszystkich współzawodnictw oddziałowych dorosłych i młodych łącznie z kategoriami. Sponsor – Prezes Oddziału Jacek Dziurkowski

2. Mistrzostwo SPONSOROWANE typowane 10/10 ze spisu 50 GMP z wszystkich lotów jednakowo, bez lotu Bruksela. Sponsor: V-ce Prezes ds. Lotowych Tomasz Kajdzik, / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 7 przodownicy pucharami/

3. Mistrzostwo GMP gołębi młodych, będzie nagradzane przez SPONSORA Portal PIGEBOOK Wiktor Furman, zostaną nagrodzeni 3 mistrzowie pucharami, a Mistrz w tej kategorii, dodatkowo zostanie nagrodzony bonem o wartości 500 zł, do wykorzystania na Portalu PIGEBOOK.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie !!!


Dodano 4 marca 2018 o godz. 15:26

Dla informacji Kolegów Hodowców i Delegatów z Sekcji Siewierz, podaję do wiadomości Komunikat Zarządu Oddziału Zagłębie. 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie, informuje, że w dniu 24.03.2018 roku (sobota) o godz. 15.00, w Sali Konferencyjnej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2, odbędzie się Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie. Podczas Zebranie zostaną przedstawione, omówione i zatwierdzone ważne sprawy lotowe na sezon 2018 roku, zgodnie z poniższym proponowanym Porządkiem Zebranie.

Obecność delegatów jest OBOWIĄZKOWA !!!

 

Porządek Zebrania Przedlotowego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz  – dn. 24.03.2018 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów i hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. / propozycja Przewodniczący kol.Dziurkowski Jacek, protokolant kol. Nawrot Jacek /
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 17.03.2018 roku. – referuje kol. Dziurkowski Jacek
 6. Sprawy organizacyjne Oddziału :

referuje kol. Radosz Sławomir.

 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 04.04.2018 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 6,00 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności.

termin ostateczny 03.04.2018 rok (wtorek), w środę dnia 04.04.2018 roku, Skarbnicy Sekcyjni przekażą zebrane spisy wraz z opłatami do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz o godz. 17.00 na Zebraniu Zarządu Oddziału)

referuje kol. Sosiński Władysław

 • Omówienie zakupów i modernizacji kabiny i klatek oraz przygotowań do sezonu zestawu transportowo-lotowego (kabiny, klatki, ilość, rozmieszczenie, poniesione wydatki ),

referuje kol. Kajdzik Tomasz

 • Omówienie przedstawionego planu lotów gołębi dorosłych i młodych,
 • Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie systemów współzawodnictwa Oddziałowego i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2018.
 1. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.
 3. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie zebrania.

Informacja - NEKROLOG !!!


Dodano 17 lutego 2018 o godz. 17:34

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.02.2018 roku, zmarł nasz

1

 Kolega Śp. Wiesław Oźlański

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, uczynnego kolegę, który z prawdziwą pasją prowadził swoją hodowlę. Oddanego działacza naszego związku i wspaniałego organizatora, który przez wiele lat pełnił różne funkcje społeczne: V-ce Prezes d/s Lotowych Oddziału Dąbrowa Górnicza 1, Przewodniczący Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza, V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu Śląsk-Wschód. Za swoją działaloność związkową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, posiadał srebrną i złotę Odznakę Związkową.

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Wiesława Oźlańskiego odbędzie się w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dąbrowie Górniczej ŁOŚNIU. Spotkajmy się z nim po raz ostatni i odprowadźmy go na wieczny odpoczynek.

Prezes Sekcji Siewierz - J.Dziurkowski                              

Ostatnio dodane listy konkursoweGubin


30 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-10-01 18:59

Pyrzyce


30 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-10-01 10:15

Leszno


24 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-25 18:04

Wołczyn


16 września 2017

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2017-09-16 20:26