Wspólny Gołębnik Czersk


Zebranie polotowe Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 18 marca 2015

 

Jak widać poniżej nasz nowy rachmistrz kol. Krystian Nowak z Żelisławic rozpoczą swoją działalność !!!

Pragnę zaprosić wszystkich hodowców Oddziału 0167 Zawiercie na Przedlotowe Zebranie Oddziałowe, które zgodnie z planem odbędzie się w dniu 28.03.2015 roku (sobota) o godz. 15.00 w Domu Kultury w Siewierzu. Na zebraniu zostaną omówione i zatwierdzone współzawodnictwa oraz przedstawione bieżące informacje związkowe. Będzie także obecny kol. Rachmistrz Krystian Nowak do dyspozycji kolegów hodowcow. ZAPRASZAM !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes Jacek Dziurkowski


KOMUNIKAT Rachmistrza


Dodano 17 marca 2015

W związku z ujednoliceniem zapisów barw przez PZHGP proszę hodowców do stosowania wyłącznie poniżej podanych barw na spisach.

Proszę na listach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

1.	niebieska
2.	niebiesko-nakr.
3.	ciemno-nakrap.
4.	ciemna
5.	czarna
6.	czerwono-nakr.
7.	czerwona
8.	płowa
9.	biała
10.	szpakowata
11.	niebiesko-pstra
12.	nieb-nakr-pstra
13.	ciem-nakr-pstra
14.	ciemno-pstra
15.	czarno-pstra
16.	czer-nakr-pstra
17.	czerwono-pstra
18.	płowo-pstra
19.	szpak-pstra
20.	czerwono-szpak
21.	czer-szp-pstra
22.	płowo-szpak
23.	pł-szpak-pstra

 

Dobry lot- obliczeniowiec Krystian Nowak


Sprawozdanie z Zebrania Wyborczego !!!


Dodano 22 lutego 2015

 

Przekazuję informacje z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Oddziału 0167 Zawiercie odbytego w dniu 21.02.2015 roku. Nowe władze Oddziału Zawiercie na kadencje 2015 -2018 :

      Prezes Zarządu Oddziału   -     Dziurkowski Jacek

Zarząd Oddziału :

1. Kucharczyk Włodzimierz    - v-ce Prezes d/s Gospodarczych -                                                                                                        Zastępca Prezesa

2. Kajdzik Tomasz                     - v-ce Prezes d/s Lotowych

3. Radosz Sławomir                  - v-ce Prezes d/s Finansowych

4. Nawrot Jacek                         - sekretarz,

5. Koclęga Jerzy                        - członek

6. Machura Dariusz                   - członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :

1. Jędros Mieczysław              - przewodniczący,

2. Sprężak Robert                    - z-ca przewodniczącego

3. Oleksy Jarosław                  - sekretarz

4. Nowak Piotr                          - członek

5. Bzdura Jan                           - członek

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna :

1. Bańka Andzrej                     - przewodniczący,

2. Kocot Jan                              - z-ca przewodniczącego

3. Zimny Elżbieta                      - sekretarz

4. Madej Ryszard                     - członek

5. Rzepecki Piotr                      - członek

Delegaci Oddziału Zawiercie na OWZD :

1.  Dziurkowski Jacek,

2.  Kajdzik Tomasz,

3.  Oleksy Jarosław,

4.  Kucharczyk Włodzimierz,

Zebranie przedlotowe Oddziału Zawiercie zostalo ustalone na dzień 28.03.2015 roku o godz. 15.00 w Siewierzu. Serdecznie zapraszam !!

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Komunikat


Dodano 21 lutego 2015

Serdecznie gratuluję Nowo Wybranym Władzom Oddziału. 

Na nadchodzący Nowy Sezon lotowy życzę wszystkim Hodowcom wielu sukcesów na szczeblu Sekcyjnym, Oddziałowym, Rejonowym, Okręgowym i oczywiście Krajowym. 

Pomyślnych wiatrów dla wszystkich ptaków oraz pogody ducha dla Państwa.

Natomiast nowemu Oliczeniowcowi życzę wytrwałości w pracy :)

Sylwia Matuszek - Dobry Lot!


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 1 lutego 2015

 

Informuję wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 21.02.2014 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału 0167 ZAWIERCIE. Na zebranie zapraszam wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz oddziałowych. W załączeniu podaje do wiadomości delegatow Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Za Zarząd : Prezes Zarządu Oddziału 0167 Zawiercie- Jacek Dziurkowski

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 Delegatów Oddziału 0167 PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz – dn. 21.02.2015 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 3. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 6. Sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok 2014 :

- Prezesa Zarządu Oddziału,  V-ce Prezesa ds. Lotowych,  V-ce Prezesa ds.             Gospodarczych, Sekretarza Zarządu,  V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2014, głosowanie na absolutorium,
 5. Przerwa 10 minut
 6. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku :

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na Zebrania Okręgowe (przysługuje 4 delegatów),

 1. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),
 2. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie ).
 3. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 4. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału Zawiercie na rok 2015, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 5. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 6. Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                       Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

         Jacek Nawrot                                                                           Jacek Dziurkowski

       / podpis na oryginale /                                                              / podpis na oryginale /


Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji z Siewierza !!!


Dodano 11 stycznia 2015

 

Informuję wszystkich hodowców z Sekcji Siewierz i Siewierz II, że w dniu 24.01.2015 roku (sobota) o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Siewierzu, zostaną przeprowadzone zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze poszczególnych Sekcji, w odrębnych pomieszczeniach. Proszę o przybycie wszystkich hodowców, aby frekfencja była 100 %. Zostaną wybrane nowe Zarządy w Sekcjach i delegaci na Zebranie Oddziałowe.

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski

PS. w zakładce DOKUMENTY dodano Plan Lotow na rok 2015 !!!

Ostatnio dodane listy konkursoweLot Prywatny

21 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-10-02 09:16

Pyrzyce

23 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-24 11:39

Kościan

13 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-14 02:40

Leszno

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 18:37

Przejdź do list konkursowych