Wspólny Gołębnik Czersk


Sprawozdanie z Zebrania Wyborczego !!!


Dodano 22 lutego 2015

 

Przekazuję informacje z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego Oddziału 0167 Zawiercie odbytego w dniu 21.02.2015 roku. Nowe władze Oddziału Zawiercie na kadencje 2015 -2018 :

      Prezes Zarządu Oddziału   -     Dziurkowski Jacek

Zarząd Oddziału :

1. Kucharczyk Włodzimierz    - v-ce Prezes d/s Gospodarczych -                                                                                                        Zastępca Prezesa

2. Kajdzik Tomasz                     - v-ce Prezes d/s Lotowych

3. Radosz Sławomir                  - v-ce Prezes d/s Finansowych

4. Nawrot Jacek                         - sekretarz,

5. Koclęga Jerzy                        - członek

6. Machura Dariusz                   - członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :

1. Jędros Mieczysław              - przewodniczący,

2. Sprężak Robert                    - z-ca przewodniczącego

3. Oleksy Jarosław                  - sekretarz

4. Nowak Piotr                          - członek

5. Bzdura Jan                           - członek

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna :

1. Bańka Andzrej                     - przewodniczący,

2. Kocot Jan                              - z-ca przewodniczącego

3. Zimny Elżbieta                      - sekretarz

4. Madej Ryszard                     - członek

5. Rzepecki Piotr                      - członek

Delegaci Oddziału Zawiercie na OWZD :

1.  Dziurkowski Jacek,

2.  Kajdzik Tomasz,

3.  Kocot Jacek,

4.  Kucharczyk Włodzimierz,

Zebranie przedlotowe Oddziału Zawiercie zostalo ustalone na dzień 28.03.2015 roku o godz. 15.00 w Siewierzu. Serdecznie zapraszam !!

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Komunikat


Dodano 21 lutego 2015

Serdecznie gratuluję Nowo Wybranym Władzom Oddziału. 

Na nadchodzący Nowy Sezon lotowy życzę wszystkim Hodowcom wielu sukcesów na szczeblu Sekcyjnym, Oddziałowym, Rejonowym, Okręgowym i oczywiście Krajowym. 

Pomyślnych wiatrów dla wszystkich ptaków oraz pogody ducha dla Państwa.

Natomiast nowemu Oliczeniowcowi życzę wytrwałości w pracy :)

Sylwia Matuszek - Dobry Lot!


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 1 lutego 2015

 

Informuję wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 21.02.2014 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału 0167 ZAWIERCIE. Na zebranie zapraszam wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz oddziałowych. W załączeniu podaje do wiadomości delegatow Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

Za Zarząd : Prezes Zarządu Oddziału 0167 Zawiercie- Jacek Dziurkowski

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 Delegatów Oddziału 0167 PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz – dn. 21.02.2015 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 3. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 6. Sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok 2014 :

- Prezesa Zarządu Oddziału,  V-ce Prezesa ds. Lotowych,  V-ce Prezesa ds.             Gospodarczych, Sekretarza Zarządu,  V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2014, głosowanie na absolutorium,
 5. Przerwa 10 minut
 6. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku :

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na Zebrania Okręgowe (przysługuje 4 delegatów),

 1. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),
 2. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie ).
 3. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 4. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału Zawiercie na rok 2015, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 5. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 6. Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                       Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

         Jacek Nawrot                                                                           Jacek Dziurkowski

       / podpis na oryginale /                                                              / podpis na oryginale /


Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji z Siewierza !!!


Dodano 11 stycznia 2015

 

Informuję wszystkich hodowców z Sekcji Siewierz i Siewierz II, że w dniu 24.01.2015 roku (sobota) o godz. 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Siewierzu, zostaną przeprowadzone zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze poszczególnych Sekcji, w odrębnych pomieszczeniach. Proszę o przybycie wszystkich hodowców, aby frekfencja była 100 %. Zostaną wybrane nowe Zarządy w Sekcjach i delegaci na Zebranie Oddziałowe.

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski

PS. w zakładce DOKUMENTY dodano Plan Lotow na rok 2015 !!!


Licytacja obrączek !!!


Dodano 27 grudnia 2014

 

Podtrzymując tradycję lat ubiegłych, zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału, przedstawiamy do licytacji hodowców pierwsze 100 sztuk obrączek rodowych na rok 2015 od numeru 001 do 100.

Licytacja będzie trwała do dnia 01.01.2015 roku do godz. 12.00.

Który z kolegow hodowców do tego terminu wylicytuje największą składkę, będzie zwycięzcą licytacji i właścicielem tych obrączek. W każdy kolejnu dzień licytacji, w godzinach wieczornych będzie zamieszczano informacja o wysokości wylicytowanej składki. Oferty proszę składać osobiście lub telefonicznie do kol. Jacka Dziurkowskiego tel. 606410712.


Na dzień 27.12.2014 rok godz. 12.00 została podana pierwsza oferta składki w kwocie - 2,00 zł/szt. ( kol.KT )

W dniu 28.12.2014 roku do godz.20.00 zostały podane dwie oferty składki 2,20 zł/sz. (kol.AK+KT), lecz została przebita do kwoty 2,50 zł/szt. (kol.KT)

W dniu 29.12.2014 roku do godz. 8.00 została podana wyższa oferta składki w kwocie 3,00 zł/szt. (kol. AK+KT)

W dnia 30 i 31.12.2014 roku do godz. 20.00 nikt nie podwyższył wylicytowanej składki. Pozostaje tylko czas do jutra do godz.12.00 !!!

W dniu 01.01.2015 roku o godz.11.30 została pdwyższona oferta składki do kwoty 3,50 zł/szt. (kol.WM). Zostało jeszcze pół godziny licytacji !!!

O godz.11.50 podwyższono ofertę do kwoty 4,00 zł/szt. (kol.AK+KT)

O godz.11.54 podwyższono oferte do kwoty 4,50 zł/szt. (kol.WM)

Minęła godzina 12.00, licytacja została zakończona, zwycięzcą został kol. WM z Sekcji Siewierz, który wylicytował składkę w kwocie 4,50 zł/szt. GRATULACJE  !!!  Dziękuję wszystkim za miłą zabawę !!!


Ze sportowym pozdrowienie DOBRY LOT - J.Dziurkowski


Życzenia Świąteczno - Noworoczne !!!


Dodano 17 grudnia 2014

 Na szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia  przekazujemy  życzenia radości, spokoju oraz      wzajemnej życzliwości.

 Niech nadchodzący Nowy 2015 Rok będzie czasem korzystnej realizacji życiowych planów i zamierzeń oraz spełnienia marzeń.

            Życzą :

Zarząd Oddziału Zawiercie i Zarządy Sekcji z Siewierza           

 

 

Ostatnio dodane listy konkursoweLot Prywatny

21 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-10-02 09:16

Pyrzyce

23 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-24 11:39

Kościan

13 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-14 02:40

Leszno

7 września 2014

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2014-09-07 18:37

Przejdź do list konkursowych