Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zagłębie !!!


Dodano 6 lutego 2020 o godz. 08:39

 

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 22.02.2020 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich delegatów wybranych w Sekcjach Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 22.02.2020 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy zmarłych hodowców.

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2019.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2019,  głosowanie nad absolutorium,

11. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2020, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

12. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

13. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 5 stycznia 2020 o godz. 16:20

 

W dniu 18.01.2020 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Siewierz. Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Siewierz o terminie Zebrania.

Prezes Sekcji Siewierz  - Jacek Dziurowski

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 18.01.2020 roku

 

  1. Przywitanie przybyłych hodowców,
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
  4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
  5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2019 :
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na 2020,
  8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2020, współzawodnictw lotowych i       sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
  9. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
  10. Zakończenie zebrania.

Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 17 grudnia 2019 o godz. 20:40

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2020, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy - Zarząd Sekcji Siewierz

 


Informacja z Zebrania, Plany Lotow na 2020 !!!


Dodano 3 grudnia 2019 o godz. 09:26

Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 02.12.2019 roku.

Na podstawie Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP Rozdział I pkt. 5c, Zarząd Oddziału Zagłębie podaje do wiadomości hodowców, kompletny Plan Lotów gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.

Gołębie dorosłe :

Loty do Mistrzostwa Oddziału, Rejonu, Okręgu, kategorii ABCM, GMP, Inter. i Olimp. DERBY

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

26.04.2020

Niedziela

Namysłów

125 km

A + Olimp.

Oddziałowa do kategorii i Olimp.

2

03.05.2020

Niedziela

Ścinawa

220 km

A + Olimp.

Oddziałowa do kategorii i Olimp.

3

10.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 1

301 km

A + B + Inter

 + Olimp.

Oddziałowa do kategorii , Intermistrz. i Olimp.

4

17.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 2

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

5

24.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 3

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

6

31.05.2020

Niedziela

Brandenburg 1 – Niemcy

495 km

Okręgowy

B+C+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

7

07.06.2020

Niedziela

Brandenburg 2 – Niemcy

495 km

Okręgowy

B+C+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

8

13.06.2020

Sobota

VERDEN 1 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+

Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,  Inter. i GMP

9

21.06.2020

Niedziela

Zielona Góra 4

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

10

28.06.2020

Niedziela

Rathenow 1 – Niemcy

525 km

Okręgowy

C+GMP+Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

11

04.07.2020

Sobota

VERDEN 2 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+

Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,  Inter. i GMP

12

12.07.2020

Niedziela

Zielona Góra 5

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

13

19.07.2020

Niedziela

Rathenow 2 – Niemcy

525 km

Okręgowy

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. i GMP

14

25.07.2020

Sobota

VERDEN 3 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loty kat. A – 7, kat. B – 7, kat. C – 7, kat. M – 3.

Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 95 – 420 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.

Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 285 – 630 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.

Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach pow. 475 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konk. w lotach pow. 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.

 

Loty dorosłe dodatkowe, nagrodowe, płatne

1

13.06.2020

Sobota

Dublowany 300 km z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

2

04.07.2020

Sobota

Dublowany 300 km z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

3

25.07.2020

Sobota

Bruksela-Bierges /Belgia/

1050 km

Narodowy

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

Lista Okręgowa (gołębie z 50-tki mogą zaliczyć lot do MP w kat. C i M)

 

4

25.07.2020

Sobota

Dublowany 300 km  z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

 

Gołębie młode :

 

 

08/09.08.2020

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

1

16.08.2020

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

GMP-

2

23.08.2020

Niedziela

Masłów

175 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

3

30.08.2020

Niedziela

Ścinawa

220 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

4

06.09.2020

Niedziela

Wschowa

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

5

13.09.2020

Niedziela

Zielona Góra

300 km

Mistrzo.Oddziału

 

 

Loty młode dodatkowe, nagrodowe, płatne

6

19/20.09.2020

Sobota/Niedziela

SŁUBICE

370 km

Okręgowy

Dodatkowy

Nagrodowy Okręg

 

7

19/20.09.2020

Sobota/Niedziela

PYRZYCE

410 km

Dodatkowy

Nagrodowy Radzionków

 

Wszystkie opisane wyżej loty zostaną umieszczone w planach lotów gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Dodano zdjęcia z Zebrania Polotowego Sekcji Siewierz !!!


Dodano 29 listopada 2019 o godz. 08:45

 W zakładce GALERIA dodano zdjęcia z rozdania nagród w Sekcji Siewierz za sezon lotowy 2019 roku.


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz !!!


Dodano 27 października 2019 o godz. 19:12

 

Informujemy wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że po raz kolejny odbędzie się Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 23.11.2019 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Remizy OSP w Siewierzu przy Rynku. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chętnych, przyjmowane będą zapisy wraz z symboliczna opłatą w kwocie 10 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do Skarbnika Sekcji kol. Jacka Nawrota lub Jacka Dziurkowskiego (osobiście lub telefonicznie). Proszę o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Sekcji za rok 2019 oraz jak zawsze zapewniamy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Poniżej lista nagrodzonych hodowców :

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Nowak Grażyna

Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 65 konk. 3138,37 pkt

Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 4359,54 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 42 konk. 1707,34 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2332,54 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Kajdzik Tomasz

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 60 konk. 2834,20 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 4281,73 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 36 konk. 1387,60 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2328,43 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Nowak Leszek

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 59 konk. 2777,84 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 4282,11 pkt

 

 „ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Kocot Jacek i Eugeniusz

I Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 60 konk. 2736,00 pkt

I Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 90 konk. 4132,22 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 33 konk. 1256,38 pkt

II Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2229,76 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Kocot Jan

III Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 54 konk. 2465,57 pkt

III Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 85 konk. 3652,70 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Oleksy Jarosław

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 83 konk. 3602,12 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2276,46 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Bańka Andrzej

II Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 55 konk. 2529,29 pkt

II Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 86 konk. 3922,16 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 31 konk. 1164,46 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 51 konk. 1962,91 pkt

 

 „ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Pierzchała Piotr

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 34 konk. 1466,36 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 47 konk. 1981,77 pkt

V Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 49 konk. 2077,71 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Morel Team MB

Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 47 konk. 1989,67 pkt

Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2393,03 pkt

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 49 konk. 2122,38 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Gawron Paweł

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 33 konk. 1296,70 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 55 konk. 2185,45 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Zimny Adam

V Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 83 konk. 3558,49 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Makuch Marta

II Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 31 konk. 1307,37 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gruszka Mariusz

Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 53 konk. 2638,26 pkt

Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 86 konk. 3892,88 pkt

 Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 34 konk. 1303,18 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 52 konk. 2015,62 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gocyła Andrzej

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 47 konk. 1990,43 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 69 konk. 2744,26 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 9 konk. 316,59 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 18 konk. 636,80 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gnacik Janusz

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 41 konk. 1585,70 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 69 konk. 2645,63 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 11 konk. 376,17 pkt

II Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 24 konk. 823,19 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Grabowski Jan i Jadwiga

I Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 24 konk. 864,75 pkt

I Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 42 konk. 1514,97 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 17 konk. 598,70 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 33 konk. 1174,24 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Rzepecki Piotr

II Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 19 konk. 813,27 pkt

II Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 43 konk. 1447,65 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Nowak Piotr

III Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 15 konk. 653,76 pkt

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 21 konk. 916,50 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Łabuś Jan

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 12 konk. 486,08 pkt

III Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 30 konk. 939,09 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 11 konk. 376,17 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 13 konk. 478,74 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Machura Dariusz

V Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 8 konk. 286,27 pkt

V Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 14 konk. 463,18 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Wieczorek Henryk

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 15 konk. 593,38 pkt

Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 55 konk. 2064,86 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gocyła Damian

II Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 12 konk. 411,87 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 14 konk. 480,88 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Woźniak Włodzimierz

V Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 8 konk. 278,39 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Rzepecki Dariusz

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 14 konk. 486,82 pkt

 

Informacyjnie podajemy do wiadomości hodowców Sekcji Siewierz, że w okresie jesienno - zimowym, w każdy poniedziałek po godz.17.00 (bez pierwszych poniedziałków miesiąca, Zebrania Zarządu Oddziału), będzie się można spotkać w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, gdzie będą dyżurować członkowie Zarządu Sekcji i będzie można załatwić swoje sprawy związkowe.

 

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski

 

Ostatnio dodane listy konkursoweGubin


22 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-22 20:54

Wschowa


15 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-15 14:43

Wrocław-Zakrzów


8 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-08 22:08

Rawicz


1 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-01 16:08


Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl