Reklama - supergolab.pl


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 17 września 2018 o godz. 20:53

 

UWAGA !!  UWAGA !!  Komunikat do wszystkich członków Oddziału Zagłębie. 

W dniu 19.09.2018 roku (środa) o godz. 11.00 w Domu Związkowym w Porębie, nastąpi rozładunek wszystkich klatek z kabiny lotowej w ilości 256 sztuk i zabezpieczenie ich na sezon zimowy. Działamy szybko, gdyż jest sucho i ciepło i bedzie mniej roboty przy rozładunku.

W związku z powyższym prosimy wszystkie Sekcji Oddziału Zagłębie o wydelegowanie po kilku swoich członków, do rozładunku kabiny, gdyż same klatki się nie rozładują. Każdy uczestnik, który choć trochę włoży w ten czyn swojej pracy, zostanie sowicie wynagrodzony w "walucie watykańskiej". 

Zarząd Oddziału Zagłębie


Komunikat Lot Pyrzyce 2018 !!!


Dodano 17 września 2018 o godz. 13:53

 

Koszowanie na lot dodatkowy Pyrzyce, odbędzie się w dniu 22.09.2018 roku (sobota) od godz. 10.30 na Punkcie Wkładań w Siewierzu ul. Bema 1. Odjazd kabiny o godz. 12.30. Gołębie z innych Oddziałów muszą być dostarczone do godz.12.00 wraz z kopiami list startowych.

Dla kolegów hodowców z Oddziału Zagłębie kol. Oleksy Jarosław, jak co rocznie, ufunduje dodatkowo trzy puchary dla najszybszych, wytypowanych dodatkowo  CHAMPIONÓW. Każdy uczestnik wytypuje ze swoich gołębi jednego Championa i zakoszuje go jako pierwszego podczas wkładania.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 16 września 2018 o godz. 08:39

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości Żary   godz. 8.15 na starcie słonecznie 

 

Zegary godz. 15.00

             Dobry Lot! T.Kajdzik


Zmiana terminu lotu Furstenwalde 2018 !!!


Dodano 12 września 2018 o godz. 09:51

 

Do wiadomości hodowców Oddziału Zagłębie, przekazuję Komunikat Okręgowy :

 

" Z uwagi na nie pełny limit zgłoszonych gołębi oraz brak udziału w locie czterech Oddziałów, decyzją Zarządu Okręgu, termin lotu dodatkowego-nagrodowego Furstenwalde 2018 został przesunięty z 23.09.2018 na 29.09.2018 roku (sobota).

 

Został również ustalony nowy termin zgłaszania gołębi na ten lot do dnia 26.09.2018 rok godz.17.00. Zgłoszenia ilości gołębi z Oddziałów należy przekazać do kol. Zbigniewa Maj V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych w podanym terminie.

 

UWAGA - Lot się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych 3.000 sztuk gołębi. "

 

Informacyjnie podaję, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia dodatkowych gołębi na lot PYRZYCE, który ma się odbyć w dniu 23.09.2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje kol. Jarek Oleksy jak we wcześniejszym komunikacie.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


KomunikatLot Furstenwalde i Pyrzyce 2018 !!!


Dodano 8 września 2018 o godz. 08:29

 

Lot okręgowy gołębi młodych z FURSTENWALDE - 2018, jest zaplanowany na 23 września 2018 roku. 

UWAGA !!! Lot ten się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych przez Oddziały minimum 2000 sztuk gołębi !!!

Przypominam, że lot jest odpłatny w kwocie 4 zł/szt. Zgłoszenia udziału w locie przez poszczególne Sekcje w Oddziale Zagłębie, w ostatecznym terminie do dnia 11.09.2018 roku (wtorek) godz.16.00 do Prezesa Jacka Dziurkowskiego.

 

Poniżej przypominam regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. 

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 20 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)  trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

 


 

Zaproszenie do udziału w locie gołębi   pocztowych PYRZYCE – 2018

Lot Memoriałowy Śp. Jerzego Buchty- Jacka Długosza-Włodzimierza Kucharczyka.
Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 23 września 2018 roku.To już 15 – ta edycja organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych. Poniżej przedstawiamy regulamin lotu.
1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.
2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .
3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.
4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.
5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.
6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.
7. Nagrody: a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze 5 Statuetki Szklane Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora miejsca 6-10 dyplomy obramowane b) 25 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport. c) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 10 listopada w w restauracji u Letochy w Radzionkowie (w programie dekoracja zwycięzców lotu , poczęstunek i zabawa taneczna) . d) 10 najlepszych serii– bony na zakup suplementów sponsorowane przez Firmę Taubenmedik. e) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris. f) Po 5 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii. g) 3 Puchary memoriałowe dla najlepszych serii z okręgów Częstochowa, Katowice i Śląsk Wschód , fundator nagrody Piotr Głuch.
Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 11,09 w godzinach popołudniowych oraz Okręg Częstochowa kontakt do kol.Grzegorz Klimczyk tel. 601 178 176, Okręg Śląsk Wschód kontakt kol. Jarosław Oleksy tel 501 438 440 . Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 10 listopada 2018 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków. 

Kontakt w sprawie organizacji lotu Pyrzyce kol. Jarek Oleksy tel. 501438440. Termin zgłaszania udziału i ilości gołębi na ten lot do dnia 11.09.2018 rok.

 

Dobry Lot - J.Dziurkowski

 


Komunikat Nekrolog !!!


Dodano 5 września 2018 o godz. 17:28

 

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł tragicznie nasz wieloletni Kolega Hodowca z Sekcji Siewierz Adam GRUSZKA. Straciliśmy wielkiego miłośnika gołębi i naszego hobby.

Cześć Jego Pamięci !!!

Ceremonia pogrzebowa, odbędzie się w dniu 06.09.2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Kościele Parafialnym św. Wojciecha w Siewierzu.

Zarząd Sekcji Siewierz

Ostatnio dodane listy konkursoweŻary


16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-16 22:35

Polkowice-Rudna


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-09 18:26

Jarocin


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-02 18:15

Wrocław-Zakrzów


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-26 19:33