HGP Ferajna


Zebranie sprawozdawcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 5 stycznia 2017 o godz. 08:25

W dniu 21.01.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Sekcji SIEWIERZ - Siewierz  – dn. 21.01.2017 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2016 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2017,
 8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2017, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 9. Losowanie wśród członków Sekcji obrączek rodowych na rok 2017 o trzy cyfrowych numerach !!
 10. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 11. Zakończenie zebrania.

 

Bardzo proszę o przybycie wszystkich członków Sekcji.

Z A P R A S Z A M Y  !!!

Za Zarząd Sekcji Prezes J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 5 stycznia 2017 o godz. 07:48

K O M U N I K A T    NR  1/2017

Zarządu Oddziału PZHGP Zawiercie

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.01.2017 roku podjęto następujące uchwały :

 

W dalszym ciągu podtrzymano Uchwałę o stałych terminach Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdą pierwszą środę miesiąca w pomieszczeniu biurowym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2. Godziny rozpoczęcia zebrań będą określane na bieżąco z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, uzależnione jest to od pory roku. Na zebrania Zarządu Oddziału Zawiercie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zawiercie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

Podjęto uchwały o przyjęciu nowych członków do Oddziału Zawiercie z poszczególnych Sekcji.

W terminie do dnia 01.02.2017 roku wszystkie Sekcje Oddziału Zawiercie złożą do Sekretarza Oddziału sprawozdania z działalności Sekcji za rok 2016 wraz z rozliczeniem finansowym !! 

Sekcje przekażą w terminie do dnia 15.04.2017 rok, wykazy swoich członków z podaniem dokładnych adresów hodowców. Wykazy prosimy składać osobiście u V-ce Prezesa ds. Finansowych Oddziału, z jednoczesnym dokonaniem opłaty składki członkowskiej oraz składki administracyjno-nagrodowej. Składka członkowska na rok 2017 wynosi 45 złotych z podziałem –  25 zł – Oddział, 10 zł – Okręg, 10 zł – Zarząd Główny. Uzupełniający wykaz członków nowo wstępujących w II półroczu, prosimy przekazać do dnia 30.09.2017 roku wraz z uchwalonymi składkami. Prosimy Zarządy Sekcji o podanie pełnych swoich adresów oraz numerów telefonów. Jednocześnie na wykazie prosimy podać pełny adres punktu wkładania gołębi.

Zgodnie z Rozdziałem II pkt.2 ust. H Regulaminu Lotowo-Zegarowego, obowiązuje podział opłat lotowych. W Oddziale Zawiercie przedstawia się następująco : 1 - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) i 2 -składka lotowo-kabinowa ( od ilości gołębi na spisie). Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki administracyjno - nagrodowej na rok 2017 :

- składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) - 40 złotych płatna wraz ze składką członkowską,

- składka lotowo - kabinowa ( od ilości gołębi na spisie) gołębi dorosłych i młodych zostanie podana do wiadomości w miesiącu Marcu 2017 roku, na Zebraniu Przedlotowym, składka będzie płatna w terminie oddania spisów gołębi.

Wpisowe od nowo wstępujących członków na rok 2017 wynosi 10 złotych. Podjęto jednocześnie uchwałę, że w roku 2017 zrezygnowano z pobierania dodatkowej opłaty na kabinę lotową w kwocie 50 zł od każdego nowego członka.

Opłata od wniesienia oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej została uchwalona na kwotę 100 złotych.

Podjęto uchwałę o dodatkowej składce do obrączki rodowej na rok 2017 w kwocie 0,1908 zł/szt. Dodatkowa składka jest celowa i zostanie przeznaczona na dofinansowanie gołębi hodowców Oddziału Zawiercie, uczestniczących w lotach maraton (które będą dodatkowo płatne) Nienburg I , Nienburg II i Narodowy z Brukseli. Każdy hodowca Oddziału Zawiercie, będzie miał opłaconą jedną serię gołębi na te loty, po 10 sztuk z lotów Nienburg i 5 sztuk na Lot Narodowy z Brukseli. Hodowca zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w tych lotach z podaniem ilości koszowanych gołębi. W przypadku zgłoszenia gołębi i nie dostarczenia ich na wskazany lot, dany hodowca będzie zobowiązany do pokrycia w pełni kosztów udziału zgłoszonych gołębi w danym locie.

Składka w Oddziale na obrączki rodowe w roku 2017 została uchwalona na kwotę 1,20 zł/szt. W tym z podziałem : 0,4092 zł zakup obrączki wraz z kartą, 0,60 zł składka określona statutem ( 0,10 gr ZG, 0,20 gr ZO, 0,30 gr Oddział) , 0,1908 zł uchwalona składka na pokrycie kosztów udziału gołębi w lotach maraton Nienburg I , Nienburg II i Narodowym z Brukseli.

Ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziału na dzień 18.02.2017 rok g.15.00 ( miejsce zebrania oraz porządek zebrania zostanie podane w terminie późniejszym ).

Za Zarząd :   Prezes Jacek Dziurkowski - pełny Komunikat do pobrania w zakładce Dokumenty - Komunikaty

 


Licytacja Obrączek na 2017 rok !!!


Dodano 24 grudnia 2016 o godz. 11:45

 

Podtrzymując tradycję lat ubiegłych, zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału, przedstawiamy do licytacji hodowców pierwsze 100 sztuk obrączek rodowych na rok 2017 od numeru 001 do 100.

Licytacja będzie trwała do dnia 01.01.2017 roku do godz. 12.00.

Który z kolegów hodowców do tego terminu wylicytuje największą składkę, będzie zwycięzcą licytacji i właścicielem tych obrączek. Po każdym podbiciu, w godzinach wieczornych będzie zamieszczona informacja o wysokości wylicytowanej składki. Oferty proszę składać osobiście lub telefonicznie do kol. Jacka Dziurkowskiego tel. 606410712.


Na dzień 24.12.2016 rok godz. 11.00 została podana jedna oferta składki w kwocie - 2,00 zł/szt. ( kol.JD ). 


Na dzień 25.12.2016 rok godz. 21.00 zostało podanych kilka ofert : pierwsza 2,20 zł/szt kol. KN, druga oferta 2.50 zł/szt. kol ZO, trzecia oferta 4,00 zł/szt kol. KT+KA, czwarta oferta 4,00 zł/szt kol.BM. Tak, że na dzień 25.12.2016 są dwie najwyższe oferty takie same po 4,00 zł/szt. Wszystkie ofery zostały podane poprzez SMS. Czekamy na dalszy rozwój ofert !!! Zachęcam do dalszej rywalizacji !!! Szanowni koledzy nie ma takiej samej oferty w internecie, a zabawa jest przedenia.


Na dzień 26.12.2016 rok godz. 20.00 zostały podane dwie kolejne oferty : pierwsza oferta 5.00 zł/szt. kol ZO, druga oferta przebijająca 5,50 zł/szt kol. KT+KA. Szanowni Koledzy, postarajcie się, aby wyrównać lub przebić zwycięzką rekordową ofertę składki z roku 2015 !!!


Na dzień 27.12.2016 rok godz. 20.30 została podana tylko jedna oferty : ale za to jaka, rekordowa od początku naszych licytacji , 7.00 zł/szt. kol ZO. 

Szanowni Koledzy, jesteście świadkami tworzenia historii naszych licytacji, o których mówi się i wspomina przez długie lata. Koledzy, postarajcie się, bo, żeby przejść do historii, to trzeba przebić zwycięzką, rekordową, na ten dzień, ofertę !!!

 


W ostatnich trzech dniach nikt z Szanownych Kolegów nie odważył się podbić składki, aby ustanowić Super Rekord naszych licytacji. Może w dniu 31.12.2016 roku, podczas szaleństwa Sylwestrowego, z okazji Nowego Roku, ktoś zrobi sobie prezent i przebije dotychczasową ofertę. Życzę wszystkich udanego Sylwestra i pomyślności w Nowym Roku.

 


Szaowni Koledzy, licytacja zakończona, jak przewidywałem, nikt nie przebił oferty kol ZO - 7,00 zł/szt. Tym samym kol.ZO stał się wlaścicielem 100 pierwszych obrączek na rok 2017. Jak już wczesniej pisałem, skladka jest ofertą rekorodową w historii naszych aukcji - GRATULACJE dla zwyciezcy !!! Obrączki można odebrać nawet w dniu dzisiejszym. Dziękuję za udaną zabawę, niech Nowy Rok 2017 przyniesie nam wszystkich dużo zdrowia i zadowolenia oraz mistrzowskich wyników !!!


Plan Lotów - Dorosłe 2017 !!!


Dodano 22 grudnia 2016 o godz. 15:50

Plany lotów Oddziału 0167 Zawiercie 

w sezonie 2017 roku.

Gołębie dorosłe :

 

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

29.04.2017

Sobota

Wołczyn

114 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

03.05.2017

Środa

Oleśnica

154 km

A

Oddziałowa do kategorii

3

07.05.2017

Niedziela

Leszno

240 km

 

A

Oddziałowa do kategorii

4

14.05.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B + Inter

Oddziałowa do kategorii i Intermistrzostwa

5

21.05.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

6

28.05.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

7

04.06.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

8

11.06.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

9

18.06.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

10

25.06.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

11

02.07.2017

Niedziela

NIENBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii, GMP i Inter

12

09.07.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

13

16.07.2017

Niedziela

NIENBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii, GMP i Inter

14

23.07.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

15

29.07.2017

Sobota

BRUKSELA

1030 km

Okręgowy

Narodowy

C+M

 

Plan Lotów zatwierdzony przez Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie dnia 21.12.2016 rok.


Życzenia Świąteczno - Noworoczne !!!


Dodano 18 grudnia 2016 o godz. 13:13

Życzenia Świąteczno - Noworoczne !!!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach pragniemy wszystkim koleżankom i kolegom hodowcom oraz sympatykom naszego hobby, życzyć wiele zdrowia, zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań w nowym 2017 roku.

Zarządy wszystkich Sekcji i Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie


Informacja z Wystawy Okręgowej Sosnowiec 2016 !!!


Dodano 18 grudnia 2016 o godz. 09:42

Zakończyła się kolejna Wystawa Okręgowa Okręgu Śląsk-Wschód w Expo Silesia Sosnowiec. Ponownie nasi koledzy hodowcy z Oddziału Zawiercie mogą zaliczyć ją do bardzo udanych, gdyż aż 7 gołębi zakwalifikowało się do Reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską w Kielcach.

 

2 gołębie kol. dr Jacka Kocota,

2 gołębie kol. Tomasza Kajdzika,

2 gołębie kol. Jacka Dziurkowskiego,

1 gołąb kol. Grażyny Nowak.

Wystawa Okręgowa była bardzo udana i na wysokim poziomie. Zwiedziło ją ponad 1.500 hodowców i sympatyków naszego sportu.

 

Dla zainteresowanych pragnę poinformować, że moim zdaniem, największym zainteresowaniem pośród zwiedzających, cieszyły się sprzedawane podczas Wystawy gołębie naszego kolegi śp. Włodzimierza Kucharczyka. Przez dwa dni zostały sprzedane prawie wszystkie gołębie w ilości 114 sztuk, za dobre pieniądze. W tym miejscu chciałbym podziękować serdecznie organizatorom tej sprzedaży, którzy bez interesowanie włożyli bardzo dużo pracy w przygotowania i udział w sprzedaży. Nikt z tych kolegów nie uzyskał z tej włożonej pracy ani złotówki, a także "nie na chapał" się w inny sposób. Kolegami tymi byli : Jacek Nawrot, Sławomir Radosz, Jan Kocot, Daniel Musiał, Andrzej Bańka, Włodzimierz Czapla i Łukasz Kubisa ( opieka nad gołębiami przed sprzedażą).

Dziękuję jeszcze raz, wraz z rodziną naszego zmarłego kolegi.

Preses - Jacek Dziurkowski

                    

              

Ostatnio dodane listy konkursowePyrzyce


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-10-01 10:50

Leszno


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-26 21:31

Furstenwalde


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-25 21:40

Rawicz


11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-11 16:37