Reklama - aukcje.supergolab.pl


Rejon "Dąbrowa Górnicza" !!!


Dodano 20 marca 2017 o godz. 08:29

W dniu 19.03.2017 roku, na wniosek Oddziału Dąbrowa Górnicza, Oddziału Myszków, Oddziału Jura-Łazy i Oddziału Zawiercie, został reaktywowany Rejon Lotowy o nazwie "DĄBROWA GÓRNICZA". Przewodniczącym Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza został wybrany kol. Wiesław Oźlański, a Sekretarzem kol. Dziurkowski Jacek.

Dokonano ustalenia, że Rejon Lotowy Dąbrowa Górnicza w sezonie lotowym gołębi dorosłych 2017 roku przeprowadzi dwa wspólne współzawodnictwo gołębi dorosłych, przy wspólnym starcie gołębi i wspólnej liście konkursowej z wszystkich lotów Okręgowych, każdy oddział może wprowadzić na listę rejonową nie ograniczona ilość konkursów na bazie 25%. Dokonano ustalenia współzawodnictw rejonowych takich samych jak w Mistrzostwie Okręgowym tj.

1, Mistrzostwo typowane  :

- 10/5 z 50 GMP z lotów pow. 500 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 60 pkt,

- 10/5 z 50 GMP z lotów pow. 700 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 80 pkt,

-   5/3 z całości z lotu pow.1.000 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 100 pkt,

2. Mistrzostwo Szybkościowe :

- loty pow. 500 km - 10 pierwszych z całości,

- loty pow. 700 km -  7 pierwszych z całości,

- lot pow. 1.000 km - 3 pierwsze z całości.

3. Mistrzostwo gołębi młodych GMP na zasadach ogólno- polskich z list Oddziałowych.

Dokonano również ustalenia systemu nagradzania w poszczególnych współzawodnictwach  :

1.   Mistrzostwo gołębi dorosłych w mistrzostwie typowanym – zostanie nagrodzonych pucharami  trzech Mistrzów i 5 przodowników,

2.   W mistrzostwie gołębi dorosłych szybkościowych zostanie nagrodzonych pucharami trzech Mistrzów i 5 przodowników,

3.   Mistrzostwo gołębi młodych GMP – zostanie nagrodzonych pucharami  3 Mistrzów,

Każdy z Oddziałów dokona opłaty składki nagrodowej do Rejonu w kwocie po 400 złotych. Z zebranej składki zostaną zakupione puchary oraz zostanie opłacony obliczeniowiec za sporządzenie list i współzawodnictw Rejonowych.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Wzór spisu i barwy


Dodano 14 marca 2017 o godz. 15:14

Na prośbę hodowców w zakładce PZHGP--> Dokumenty--> Druki znajduję się wzór spisu wraz z numerami barw,

W związku z ujednoliceniem zapisów barw przez PZHGP proszę hodowców do stosowania wyłącznie poniżej podanych barw na spisach.

Proszę na spisach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

 • 1.      niebieska
 • 2.      niebiesko-nakr.
 • 3.      ciemno-nakrap.
 • 4.      ciemna
 • 5.      czarna
 • 6.      czerwono-nakr.
 • 7.      czerwona
 • 8.      płowa
 • 9.      biała
 • 10.     szpakowata
 • 11.     niebiesko-pstra
 • 12.     nieb-nakr-pstra
 • 13.     ciem-nakr-pstra
 • 14.     ciemno-pstra
 • 15.     czarno-pstra
 • 16.     czer-nakr-pstra
 • 17.     czerwono-pstra
 • 18.     płowo-pstra
 • 19.     szpak-pstra
 • 20.     czerwono-szpak
 • 21.     czer-szp-pstra
 • 22.     płowo-szpak
 • 23.     pł-szpak-pstra

Gołębie do spisu prosiłbym, żeby wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego.

 Proszę o umieszczenie na spisie numeru telefonu do kontaktu w razie powstania problemów.

 

Dobry lot- obliczeniowiec

 


Zebranie Przedlotowe Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 11 marca 2017 o godz. 09:08

W dniu 01.04.2017 roku (sobota) o godz.15.00 odbędzie się Zebranie Przedlotowe Hodowców Oddziału 0167 Zawiercie. Miejsce Zebrania to sala konferencyjna OSP w Siewierzu przy Rynku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowców na spotkanie. 

Porządek Zebrania Przedlotowego

Oddziału 0167 PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz  – dn. 01.04.2017 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

      / propozycja Przewodniczący kol.Dziurkowski Jacek, protokolant kol. Nawrot Jacek /

 1. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 2. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 25.03.2017 roku. – referuje kol. Dziurkowski Jacek
 3. Sprawy organizacyjne Oddziału :
 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 05.04.2017 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 6,50 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności – referuje kol. Radosz Sławomir.

( termin ostateczny 04.04.2017 rok (wtorek), w środę dnia 05.04.2017 roku, Skarbnicy Sekcyjni przekażą zebrane spisy wraz z opłatami do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz o godz. 17.00 na Zebraniu Zarządu Oddziału.

Przyjmowanie spisów w Sekcjach w Siewierzu, w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w dniach 03 i 04.04.2017 roku w godz. 17 - 19     (poniedziałek i wtorek)

 • Omówienie przedstawionego planu lotów oraz zatwierdzenie systemów współzawodnictwa i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2017 / listy konkursowe będą sporządzana na bazie 25% /, ustalenie zasad dwóch SUPERMISTRZOSTW w Oddziale z pucharami przechodnimi – referuje kol. Kajdzik Tomasz
 1. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 2. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.
 3. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Prezes Zarządu Oddziału - J.Dziurkowski

 

 

 


Msza Święta od Kolegów Hodowców !!!


Dodano 7 marca 2017 o godz. 07:37

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 11.03.2017 roku (sobota) o godz. 07.00 w Kościele św. Macieja w Siewierzu, zostanie odprawiona zaległa Msza Święta w intencji zmarłego kolegi śp. Edwarda Szymca, od koleżanek i kolegów hodowców. Zapraszamy wszystkich hodowców do udziału we Mszy Świętej.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Msza Święta od Kolegów Hodowców !!!


Dodano 14 lutego 2017 o godz. 08:16

 

Pragnę poinformować zainteresowanych, że w dniu 16.02.2017 roku o godz.16.00 w Kościele św. Antoniego w Gołuchowicach, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłej śp. Joanny Kaszni Kocot od koleżanek i kolegów hodowców. Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców gołębi do udziału we Mszy Świętej.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


UWAGA - PTASIA GRYPA W NASZYM REGIONIE !!!


Dodano 11 lutego 2017 o godz. 17:23

UWAGA  UWAGA , 

Ognisko ptasiej grypy potwierdzono w gospodarczej hodowli drobiu w Chruszczobrodzie przy ul. Bocznej. Typ HPN8 nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zaleca się jednak unikania dotykania czy głaskania zwierząt. Choć ten typ ptasiej grypy nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zaleca się unikania kontaktów z ptactwem,  a zwłaszcza dzikim. W przypadki znalezienia martwych zwierząt należy zgłaszać. Strefa najbardziej zagrożona obejmuje 3 kilometry, gdzie może dojść do kasacji hodowli !! 

Wytyczono także strefę zagrożoną w promieniu 10 kilometrów. Wchodzą w nią miejscowości Dąbrowa Górnicza, Łazy, Poręba i Siewierz.

W najbliższym czasie należy spodziewać się decyzji wojewody, dotyczących m.in. oznakowania stref zagrożonych, zakazu organizacji wystaw ptaków czy sprzedaży żywych zwierząt na targowiskach.

Granice obszaru zagrożonego od północnego zachodu: DK 78 od granicy powiatu zawierciańskiego, obwodnica Siewierza.

Od zachodu: DK E75, zachodni brzeg zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Ustawione zostaną przydrożne tablice informacyjne i znaki informujące o treści: " Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony".
Przeprowadzony zostanie także spis z natury, całego ptactwa domowego z zagrożonego terenu. Spis ten przeprowadzą lekarze weterynarii.

W związku z powyższym prosimy wszystkich hodowców gołębi z zagrożonego terenu, aby trzymali gołębie w zamknięciu i współpracowali z lekarzami weterynarii i policją.

Prezes Oddziału Zawiercie - J.Dziurkowski

Ostatnio dodane listy konkursowePyrzyce


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-10-01 10:50

Leszno


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-26 21:31

Furstenwalde


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-25 21:40

Rawicz


11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-11 16:37