HGP Ferajna


Aktualności


Rejon "Dąbrowa Górnicza" !!!


Dodano 20 marca 2017 o godz. 08:29

W dniu 19.03.2017 roku, na wniosek Oddziału Dąbrowa Górnicza, Oddziału Myszków, Oddziału Jura-Łazy i Oddziału Zawiercie, został reaktywowany Rejon Lotowy o nazwie "DĄBROWA GÓRNICZA". Przewodniczącym Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza został wybrany kol. Wiesław Oźlański, a Sekretarzem kol. Dziurkowski Jacek.

Dokonano ustalenia, że Rejon Lotowy Dąbrowa Górnicza w sezonie lotowym gołębi dorosłych 2017 roku przeprowadzi dwa wspólne współzawodnictwo gołębi dorosłych, przy wspólnym starcie gołębi i wspólnej liście konkursowej z wszystkich lotów Okręgowych, każdy oddział może wprowadzić na listę rejonową nie ograniczona ilość konkursów na bazie 25%. Dokonano ustalenia współzawodnictw rejonowych takich samych jak w Mistrzostwie Okręgowym tj.

1, Mistrzostwo typowane  :

- 10/5 z 50 GMP z lotów pow. 500 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 60 pkt,

- 10/5 z 50 GMP z lotów pow. 700 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 80 pkt,

-   5/3 z całości z lotu pow.1.000 km, pierwszy gołąb typowany uzyskuje 100 pkt,

2. Mistrzostwo Szybkościowe :

- loty pow. 500 km - 10 pierwszych z całości,

- loty pow. 700 km -  7 pierwszych z całości,

- lot pow. 1.000 km - 3 pierwsze z całości.

3. Mistrzostwo gołębi młodych GMP na zasadach ogólno- polskich z list Oddziałowych.

Dokonano również ustalenia systemu nagradzania w poszczególnych współzawodnictwach  :

1.   Mistrzostwo gołębi dorosłych w mistrzostwie typowanym – zostanie nagrodzonych pucharami  trzech Mistrzów i 5 przodowników,

2.   W mistrzostwie gołębi dorosłych szybkościowych zostanie nagrodzonych pucharami trzech Mistrzów i 5 przodowników,

3.   Mistrzostwo gołębi młodych GMP – zostanie nagrodzonych pucharami  3 Mistrzów,

Każdy z Oddziałów dokona opłaty składki nagrodowej do Rejonu w kwocie po 400 złotych. Z zebranej składki zostaną zakupione puchary oraz zostanie opłacony obliczeniowiec za sporządzenie list i współzawodnictw Rejonowych.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Wzór spisu i barwy


Dodano 14 marca 2017 o godz. 15:14

Na prośbę hodowców w zakładce PZHGP--> Dokumenty--> Druki znajduję się wzór spisu wraz z numerami barw,

W związku z ujednoliceniem zapisów barw przez PZHGP proszę hodowców do stosowania wyłącznie poniżej podanych barw na spisach.

Proszę na spisach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

 • 1.      niebieska
 • 2.      niebiesko-nakr.
 • 3.      ciemno-nakrap.
 • 4.      ciemna
 • 5.      czarna
 • 6.      czerwono-nakr.
 • 7.      czerwona
 • 8.      płowa
 • 9.      biała
 • 10.     szpakowata
 • 11.     niebiesko-pstra
 • 12.     nieb-nakr-pstra
 • 13.     ciem-nakr-pstra
 • 14.     ciemno-pstra
 • 15.     czarno-pstra
 • 16.     czer-nakr-pstra
 • 17.     czerwono-pstra
 • 18.     płowo-pstra
 • 19.     szpak-pstra
 • 20.     czerwono-szpak
 • 21.     czer-szp-pstra
 • 22.     płowo-szpak
 • 23.     pł-szpak-pstra

Gołębie do spisu prosiłbym, żeby wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego.

 Proszę o umieszczenie na spisie numeru telefonu do kontaktu w razie powstania problemów.

 

Dobry lot- obliczeniowiec

 


Zebranie Przedlotowe Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 11 marca 2017 o godz. 09:08

W dniu 01.04.2017 roku (sobota) o godz.15.00 odbędzie się Zebranie Przedlotowe Hodowców Oddziału 0167 Zawiercie. Miejsce Zebrania to sala konferencyjna OSP w Siewierzu przy Rynku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowców na spotkanie. 

Porządek Zebrania Przedlotowego

Oddziału 0167 PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz  – dn. 01.04.2017 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

      / propozycja Przewodniczący kol.Dziurkowski Jacek, protokolant kol. Nawrot Jacek /

 1. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 2. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 25.03.2017 roku. – referuje kol. Dziurkowski Jacek
 3. Sprawy organizacyjne Oddziału :
 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 05.04.2017 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 6,50 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności – referuje kol. Radosz Sławomir.

( termin ostateczny 04.04.2017 rok (wtorek), w środę dnia 05.04.2017 roku, Skarbnicy Sekcyjni przekażą zebrane spisy wraz z opłatami do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz o godz. 17.00 na Zebraniu Zarządu Oddziału.

Przyjmowanie spisów w Sekcjach w Siewierzu, w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w dniach 03 i 04.04.2017 roku w godz. 17 - 19     (poniedziałek i wtorek)

 • Omówienie przedstawionego planu lotów oraz zatwierdzenie systemów współzawodnictwa i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2017 / listy konkursowe będą sporządzana na bazie 25% /, ustalenie zasad dwóch SUPERMISTRZOSTW w Oddziale z pucharami przechodnimi – referuje kol. Kajdzik Tomasz
 1. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 2. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.
 3. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Prezes Zarządu Oddziału - J.Dziurkowski

 

 

 


Msza Święta od Kolegów Hodowców !!!


Dodano 7 marca 2017 o godz. 07:37

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 11.03.2017 roku (sobota) o godz. 07.00 w Kościele św. Macieja w Siewierzu, zostanie odprawiona zaległa Msza Święta w intencji zmarłego kolegi śp. Edwarda Szymca, od koleżanek i kolegów hodowców. Zapraszamy wszystkich hodowców do udziału we Mszy Świętej.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Msza Święta od Kolegów Hodowców !!!


Dodano 14 lutego 2017 o godz. 08:16

 

Pragnę poinformować zainteresowanych, że w dniu 16.02.2017 roku o godz.16.00 w Kościele św. Antoniego w Gołuchowicach, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłej śp. Joanny Kaszni Kocot od koleżanek i kolegów hodowców. Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców gołębi do udziału we Mszy Świętej.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


UWAGA - PTASIA GRYPA W NASZYM REGIONIE !!!


Dodano 11 lutego 2017 o godz. 17:23

UWAGA  UWAGA , 

Ognisko ptasiej grypy potwierdzono w gospodarczej hodowli drobiu w Chruszczobrodzie przy ul. Bocznej. Typ HPN8 nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Zaleca się jednak unikania dotykania czy głaskania zwierząt. Choć ten typ ptasiej grypy nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zaleca się unikania kontaktów z ptactwem,  a zwłaszcza dzikim. W przypadki znalezienia martwych zwierząt należy zgłaszać. Strefa najbardziej zagrożona obejmuje 3 kilometry, gdzie może dojść do kasacji hodowli !! 

Wytyczono także strefę zagrożoną w promieniu 10 kilometrów. Wchodzą w nią miejscowości Dąbrowa Górnicza, Łazy, Poręba i Siewierz.

W najbliższym czasie należy spodziewać się decyzji wojewody, dotyczących m.in. oznakowania stref zagrożonych, zakazu organizacji wystaw ptaków czy sprzedaży żywych zwierząt na targowiskach.

Granice obszaru zagrożonego od północnego zachodu: DK 78 od granicy powiatu zawierciańskiego, obwodnica Siewierza.

Od zachodu: DK E75, zachodni brzeg zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska.

Ustawione zostaną przydrożne tablice informacyjne i znaki informujące o treści: " Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony".
Przeprowadzony zostanie także spis z natury, całego ptactwa domowego z zagrożonego terenu. Spis ten przeprowadzą lekarze weterynarii.

W związku z powyższym prosimy wszystkich hodowców gołębi z zagrożonego terenu, aby trzymali gołębie w zamknięciu i współpracowali z lekarzami weterynarii i policją.

Prezes Oddziału Zawiercie - J.Dziurkowski


Aukcja charytatywna !!!


Dodano 6 lutego 2017 o godz. 20:27

Szanowni koledzy !! Pragnę poinformować zainteresowanych, że w dniu wczorajszym rozpoczęła się Aukcja Charytatywna, Najlepszego Lotnika Oddziału 0167 Zawiercie z 2016 roku, naszego zmarłego kolegi śp. Włodzimierza Kucharczyka.  Zachecam do licytacji, aukcja trwa do 11.02.2016 roku godz.20,00 !!!

Adres strony aukcyjnej : http://pigebook.com/aukcja.php?id=30


Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 30 stycznia 2017 o godz. 08:36

 

W dniu 18.02.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Remizy OSP Siewierz przy Rynku, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zawiercie. Prosimy wszystkich delegatów z każdnej Sekcji o liczne przybycie.

Porządek Zebrania :

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Uczczenie minutą cisza zmarłych kolegów hodowców,
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,
 4. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 1. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 2. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 3. Sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok 2016 :

- Prezesa Zarządu Oddziału,

- V-ce Prezesa ds. Lotowych,

- V-ce Prezesa ds. Gospodarczych,

- Sekretarza Zarządu,  

- V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2016, głosowanie na absolutorium,
 5. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału Zawiercie na rok 2017, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 6. Głosowanie delegatów nad uzupełnieniem składu osobowego Zarządu Oddziału, ewentualne wdrożenie tajnych wyborów uzupełniających,
 7. Sprawy organizacyjne Oddziału,
 8. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 9. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

        Jacek Nawrot                                                                     Jacek Dziurkowski

 

 


Reportaż z Wystawy Okręgowej Sosnowiec 2016


Dodano 19 stycznia 2017 o godz. 11:46

 

Adres internetowy do filmu z Wystawy Okręgowej Okręgu Śląsk - Wschód Sosnowiec 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=kgRXiUXTZbo


Zebranie sprawozdawcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 5 stycznia 2017 o godz. 08:25

W dniu 21.01.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Sekcji SIEWIERZ - Siewierz  – dn. 21.01.2017 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2016 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2017,
 8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2017, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 9. Losowanie wśród członków Sekcji obrączek rodowych na rok 2017 o trzy cyfrowych numerach !!
 10. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 11. Zakończenie zebrania.

 

Bardzo proszę o przybycie wszystkich członków Sekcji.

Z A P R A S Z A M Y  !!!

Za Zarząd Sekcji Prezes J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 5 stycznia 2017 o godz. 07:48

K O M U N I K A T    NR  1/2017

Zarządu Oddziału PZHGP Zawiercie

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.01.2017 roku podjęto następujące uchwały :

 

W dalszym ciągu podtrzymano Uchwałę o stałych terminach Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdą pierwszą środę miesiąca w pomieszczeniu biurowym Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2. Godziny rozpoczęcia zebrań będą określane na bieżąco z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, uzależnione jest to od pory roku. Na zebrania Zarządu Oddziału Zawiercie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zawiercie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.

Podjęto uchwały o przyjęciu nowych członków do Oddziału Zawiercie z poszczególnych Sekcji.

W terminie do dnia 01.02.2017 roku wszystkie Sekcje Oddziału Zawiercie złożą do Sekretarza Oddziału sprawozdania z działalności Sekcji za rok 2016 wraz z rozliczeniem finansowym !! 

Sekcje przekażą w terminie do dnia 15.04.2017 rok, wykazy swoich członków z podaniem dokładnych adresów hodowców. Wykazy prosimy składać osobiście u V-ce Prezesa ds. Finansowych Oddziału, z jednoczesnym dokonaniem opłaty składki członkowskiej oraz składki administracyjno-nagrodowej. Składka członkowska na rok 2017 wynosi 45 złotych z podziałem –  25 zł – Oddział, 10 zł – Okręg, 10 zł – Zarząd Główny. Uzupełniający wykaz członków nowo wstępujących w II półroczu, prosimy przekazać do dnia 30.09.2017 roku wraz z uchwalonymi składkami. Prosimy Zarządy Sekcji o podanie pełnych swoich adresów oraz numerów telefonów. Jednocześnie na wykazie prosimy podać pełny adres punktu wkładania gołębi.

Zgodnie z Rozdziałem II pkt.2 ust. H Regulaminu Lotowo-Zegarowego, obowiązuje podział opłat lotowych. W Oddziale Zawiercie przedstawia się następująco : 1 - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) i 2 -składka lotowo-kabinowa ( od ilości gołębi na spisie). Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki administracyjno - nagrodowej na rok 2017 :

- składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) - 40 złotych płatna wraz ze składką członkowską,

- składka lotowo - kabinowa ( od ilości gołębi na spisie) gołębi dorosłych i młodych zostanie podana do wiadomości w miesiącu Marcu 2017 roku, na Zebraniu Przedlotowym, składka będzie płatna w terminie oddania spisów gołębi.

Wpisowe od nowo wstępujących członków na rok 2017 wynosi 10 złotych. Podjęto jednocześnie uchwałę, że w roku 2017 zrezygnowano z pobierania dodatkowej opłaty na kabinę lotową w kwocie 50 zł od każdego nowego członka.

Opłata od wniesienia oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej została uchwalona na kwotę 100 złotych.

Podjęto uchwałę o dodatkowej składce do obrączki rodowej na rok 2017 w kwocie 0,1908 zł/szt. Dodatkowa składka jest celowa i zostanie przeznaczona na dofinansowanie gołębi hodowców Oddziału Zawiercie, uczestniczących w lotach maraton (które będą dodatkowo płatne) Nienburg I , Nienburg II i Narodowy z Brukseli. Każdy hodowca Oddziału Zawiercie, będzie miał opłaconą jedną serię gołębi na te loty, po 10 sztuk z lotów Nienburg i 5 sztuk na Lot Narodowy z Brukseli. Hodowca zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w tych lotach z podaniem ilości koszowanych gołębi. W przypadku zgłoszenia gołębi i nie dostarczenia ich na wskazany lot, dany hodowca będzie zobowiązany do pokrycia w pełni kosztów udziału zgłoszonych gołębi w danym locie.

Składka w Oddziale na obrączki rodowe w roku 2017 została uchwalona na kwotę 1,20 zł/szt. W tym z podziałem : 0,4092 zł zakup obrączki wraz z kartą, 0,60 zł składka określona statutem ( 0,10 gr ZG, 0,20 gr ZO, 0,30 gr Oddział) , 0,1908 zł uchwalona składka na pokrycie kosztów udziału gołębi w lotach maraton Nienburg I , Nienburg II i Narodowym z Brukseli.

Ustalono termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Oddziału na dzień 18.02.2017 rok g.15.00 ( miejsce zebrania oraz porządek zebrania zostanie podane w terminie późniejszym ).

Za Zarząd :   Prezes Jacek Dziurkowski - pełny Komunikat do pobrania w zakładce Dokumenty - Komunikaty

 


Licytacja Obrączek na 2017 rok !!!


Dodano 24 grudnia 2016 o godz. 11:45

 

Podtrzymując tradycję lat ubiegłych, zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału, przedstawiamy do licytacji hodowców pierwsze 100 sztuk obrączek rodowych na rok 2017 od numeru 001 do 100.

Licytacja będzie trwała do dnia 01.01.2017 roku do godz. 12.00.

Który z kolegów hodowców do tego terminu wylicytuje największą składkę, będzie zwycięzcą licytacji i właścicielem tych obrączek. Po każdym podbiciu, w godzinach wieczornych będzie zamieszczona informacja o wysokości wylicytowanej składki. Oferty proszę składać osobiście lub telefonicznie do kol. Jacka Dziurkowskiego tel. 606410712.


Na dzień 24.12.2016 rok godz. 11.00 została podana jedna oferta składki w kwocie - 2,00 zł/szt. ( kol.JD ). 


Na dzień 25.12.2016 rok godz. 21.00 zostało podanych kilka ofert : pierwsza 2,20 zł/szt kol. KN, druga oferta 2.50 zł/szt. kol ZO, trzecia oferta 4,00 zł/szt kol. KT+KA, czwarta oferta 4,00 zł/szt kol.BM. Tak, że na dzień 25.12.2016 są dwie najwyższe oferty takie same po 4,00 zł/szt. Wszystkie ofery zostały podane poprzez SMS. Czekamy na dalszy rozwój ofert !!! Zachęcam do dalszej rywalizacji !!! Szanowni koledzy nie ma takiej samej oferty w internecie, a zabawa jest przedenia.


Na dzień 26.12.2016 rok godz. 20.00 zostały podane dwie kolejne oferty : pierwsza oferta 5.00 zł/szt. kol ZO, druga oferta przebijająca 5,50 zł/szt kol. KT+KA. Szanowni Koledzy, postarajcie się, aby wyrównać lub przebić zwycięzką rekordową ofertę składki z roku 2015 !!!


Na dzień 27.12.2016 rok godz. 20.30 została podana tylko jedna oferty : ale za to jaka, rekordowa od początku naszych licytacji , 7.00 zł/szt. kol ZO. 

Szanowni Koledzy, jesteście świadkami tworzenia historii naszych licytacji, o których mówi się i wspomina przez długie lata. Koledzy, postarajcie się, bo, żeby przejść do historii, to trzeba przebić zwycięzką, rekordową, na ten dzień, ofertę !!!

 


W ostatnich trzech dniach nikt z Szanownych Kolegów nie odważył się podbić składki, aby ustanowić Super Rekord naszych licytacji. Może w dniu 31.12.2016 roku, podczas szaleństwa Sylwestrowego, z okazji Nowego Roku, ktoś zrobi sobie prezent i przebije dotychczasową ofertę. Życzę wszystkich udanego Sylwestra i pomyślności w Nowym Roku.

 


Szaowni Koledzy, licytacja zakończona, jak przewidywałem, nikt nie przebił oferty kol ZO - 7,00 zł/szt. Tym samym kol.ZO stał się wlaścicielem 100 pierwszych obrączek na rok 2017. Jak już wczesniej pisałem, skladka jest ofertą rekorodową w historii naszych aukcji - GRATULACJE dla zwyciezcy !!! Obrączki można odebrać nawet w dniu dzisiejszym. Dziękuję za udaną zabawę, niech Nowy Rok 2017 przyniesie nam wszystkich dużo zdrowia i zadowolenia oraz mistrzowskich wyników !!!


Plan Lotów - Dorosłe 2017 !!!


Dodano 22 grudnia 2016 o godz. 15:50

Plany lotów Oddziału 0167 Zawiercie 

w sezonie 2017 roku.

Gołębie dorosłe :

 

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

29.04.2017

Sobota

Wołczyn

114 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

03.05.2017

Środa

Oleśnica

154 km

A

Oddziałowa do kategorii

3

07.05.2017

Niedziela

Leszno

240 km

 

A

Oddziałowa do kategorii

4

14.05.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B + Inter

Oddziałowa do kategorii i Intermistrzostwa

5

21.05.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

6

28.05.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

7

04.06.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

8

11.06.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

9

18.06.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

10

25.06.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

11

02.07.2017

Niedziela

NIENBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii, GMP i Inter

12

09.07.2017

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

13

16.07.2017

Niedziela

NIENBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii, GMP i Inter

14

23.07.2017

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

525 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa do kategorii,GMP i Inter.

15

29.07.2017

Sobota

BRUKSELA

1030 km

Okręgowy

Narodowy

C+M

 

Plan Lotów zatwierdzony przez Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie dnia 21.12.2016 rok.


Życzenia Świąteczno - Noworoczne !!!


Dodano 18 grudnia 2016 o godz. 13:13

Życzenia Świąteczno - Noworoczne !!!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach pragniemy wszystkim koleżankom i kolegom hodowcom oraz sympatykom naszego hobby, życzyć wiele zdrowia, zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań w nowym 2017 roku.

Zarządy wszystkich Sekcji i Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie


Informacja z Wystawy Okręgowej Sosnowiec 2016 !!!


Dodano 18 grudnia 2016 o godz. 09:42

Zakończyła się kolejna Wystawa Okręgowa Okręgu Śląsk-Wschód w Expo Silesia Sosnowiec. Ponownie nasi koledzy hodowcy z Oddziału Zawiercie mogą zaliczyć ją do bardzo udanych, gdyż aż 7 gołębi zakwalifikowało się do Reprezentacji Okręgu na Wystawę Ogólnopolską w Kielcach.

 

2 gołębie kol. dr Jacka Kocota,

2 gołębie kol. Tomasza Kajdzika,

2 gołębie kol. Jacka Dziurkowskiego,

1 gołąb kol. Grażyny Nowak.

Wystawa Okręgowa była bardzo udana i na wysokim poziomie. Zwiedziło ją ponad 1.500 hodowców i sympatyków naszego sportu.

 

Dla zainteresowanych pragnę poinformować, że moim zdaniem, największym zainteresowaniem pośród zwiedzających, cieszyły się sprzedawane podczas Wystawy gołębie naszego kolegi śp. Włodzimierza Kucharczyka. Przez dwa dni zostały sprzedane prawie wszystkie gołębie w ilości 114 sztuk, za dobre pieniądze. W tym miejscu chciałbym podziękować serdecznie organizatorom tej sprzedaży, którzy bez interesowanie włożyli bardzo dużo pracy w przygotowania i udział w sprzedaży. Nikt z tych kolegów nie uzyskał z tej włożonej pracy ani złotówki, a także "nie na chapał" się w inny sposób. Kolegami tymi byli : Jacek Nawrot, Sławomir Radosz, Jan Kocot, Daniel Musiał, Andrzej Bańka, Włodzimierz Czapla i Łukasz Kubisa ( opieka nad gołębiami przed sprzedażą).

Dziękuję jeszcze raz, wraz z rodziną naszego zmarłego kolegi.

Preses - Jacek Dziurkowski

                    

              


Zaproszenie na Wystawę Okręgową !!!


Dodano 7 grudnia 2016 o godz. 11:47

Zarząd Okręgu PZHGP Śląsk-Wschód zaprasza wszystkich hodowców i sympatyków gołębi sportowych, na Wystawę Okręgu PZHGP Śląsk-Wschód. Wystawa odbędzie się już niebawem, w dniach  10 -  11 grudnia 2016 roku  w  Hali Expo Silesia Sosnowiec przy ul. Braci Mieroszewskich 124. Podczas Wystawy zostaną zaprezentowane najlepsze gołębie Okręgu w kategoriach sportowych i standardowych, będzie ich wystawionych ponad 300 sztuk. W sobote, podczas Wystawy zostaną również uroczyście nagrodzeni Mistrzowie Okręgu.

 

Program Wystawy :     

10-12- 2016  -  od  08,00  do  16,00  zwiedzanie wystawy

11.00 – Otwarcie wystawy i przywitanie gości.

11.30 -  dekoracja Mistrzów Okręgu

11-12- 2016  -  od  08,00  do 15,00  zwiedzanie wystawy

 

Parking dla samochodów - bezpłatny, wstęp na Wystawę - 5 zł.

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód


Sprzedaż gołębi śp.Włodzimierza Kucharczyka !!!


Dodano 24 listopada 2016 o godz. 21:06

Sprzedaż Gołębi  !!!

Przedmiotem sprzedaży będą wszystkich gołębie po zmarłym, czołowym hodowcy Oddziału 0167 Zawiercie oraz Okręgu Śląsk - Wschód

kol. śp. Włodzimierzu Kucharczyku

                                                Sekcja Siewierz, Oddział 0167 Zawiercie, Okręg Śląsk-Wschód

W dniach 10 grudnia 2016 roku (sobota) w godz. 8.00 - 18.00 i 11 grudnia 2016 roku (niedziela) w godz.8.00 - 15.00, podczas Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Śląsk-Wschód na terenie Expo Silesia w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 124.

Na sprzedaż zostaną wystawione wszystkie gołębie lotowe dorosłe i młode oraz gołębie rozpłodowe.

Szczegółowy wykaz wszystkich gołębi do pobrania w zakładce Dokumenty PZHGP

Pierwszy i drugi najlepszy lotnik Oddziału 2016 !!

Zapraszamy wszystkich do zakupu naprawdę wartościowego i wyselekcjonowane materiału za rozsądne pieniądze !!!

Wyniki w 2012 roku :
Gołębie dorosłe szybkościowe z 50–II V-ce Mistrz,
Gołębie dorosłe szyb. z całości –  I V-ce Mistrz,
Gołębie roczne – II V-ce Mistrz,
Maraton - II V-ce Mistrz

 

Wyniki w 2013 roku :
Gołębie dorosłe  typowane –  III przodownik,
Gołębie dorosłe szybkościowe –  II przodownik,
Gołębie roczne – I V-ce Mistrz,
GMP –  I V-ce Mistrz,
Kat. A –  I V-ce Mistrz,
Kat. B –  II V-ce Mistrz,
Kat. D –  I V-ce Mistrz,
Gołębie Młode typowane- IX Przodownik
Gołębie Młode szybkościowe- VII Przodownik

 

Wyniki w 2014 roku :
Gołębie dorosłe  typowane 15/7– V-c e Mistrz,
Gołębie dorosłe  typowane 10/5–  II V-c e Mistrz,
Gołębie dorosłe szybk. 10 z całości – V-c e Mistrz,
Gołębie dorosłe szybk. 7 z 50 GMP –I V-c e Mistrz,
Gołębie roczne – II przodownik,
Gołębie Młode typ. 20/6 - XIV Przodownik
Gołębie Młode szyb. 10 z całości - V Przodownik
Gołębie Młode szyb. 7 z 40GMP - XI Przodownik
Kat. A Młode -  I V-ce Mistrz
  
Wyniki w 2015 roku :
Gołębie dorosłe  typowane 20/6–III przodownik,
Gołębie dorosłe szyb.10 z całości –  I przodownik,
Gołębie dorosłe szyb. 7 z 50 GMP – II przodownik,
Gołębie roczne – I przodownik,
Gołębie Młode typowane 20/6 - II V-ce Mistrz
Gołębie Młode szybkościowe -  II V-ce Mistrz 
Kat. A Młode -   Mistrz
Super Puchar gołębi Dorosłych i Młodych - II V-ce Mistrz   
                                                                                            
Wyniki w 2016 roku :
Gołębie dorosłe  typowane 20/6 –  I Przodownik,
Gołębie dorosłe  typowane 10/5–  II V-c e Mistrz,
Gołębie dorosłe szyb.10 z całości –  I V-c e Mistrz,
Gołębie dorosłe szyb. 7 z 50 GMP –  I V-c e Mistrz,
Gołębie roczne – IV przodownik,
Gołębie Młode typ. 20/6 -  I V-ce Mistrz 
Gołębie Młode szyb. 7 z całości - III Przodowni 

 

Sprzedaż organizują koledzy z Sekcji Siewierz

tel. kontaktowy- kol. Nawrot Jacek - 604575869

 

 

 


KONDOLENCJE !!!


Dodano 13 listopada 2016 o godz. 21:19

 

Naszemu Przyjacielowi i Koledze dr Jackowi Kocotowi, składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci żony Joanny.

 

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele Hodowcy Gołębi Pocztowych z Sekcji Siewierz, Siewierz II i Oddziału Zawiercie.

 

Ceremonia pogrzebowa śp. dr Joanny Kasznia- Kocot, odbędzie się w dniu 15.11.2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Kościele św. Mikołaja w Niegowej.

Prezes Zarządu Oddziału Zawiercie - J.Dziurkowski


Zebranie Przedlotowe Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 10 listopada 2016 o godz. 09:44

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, zaprasza wszystkich swoich hodowców na Oddziałowe Zebranie Polotowe, które odbędzie się w dniu 26.11.2016 roku (sobota) od godz. 16.00 w Sali Remizy OSP przy Rynku w Siewierzu. Podczas zebrania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Oddziału oraz zostanie zapewniony obfity poczęstunek dla uczestników.

W związku z zapewnieniem obecności na spotkaniu, przewidziana jest wcześniejsza składka w kwocie 20 zł. Zapisy wraz z przewidzianą składką przyjmowane są przez Skarbników i Prezesów Sekcji.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes Jacek Dziurkowski


Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec 2016 !!!


Dodano 4 listopada 2016 o godz. 14:47

 

Zarząd  PZHGP Okręgu Śląsk  Wschód informuje, że w dniach 10- 11 grudnia 2016 roku odbędzie się Wystawa Okręgowa w Expo Silesia Sosnowiec  przy ul. Braci Mieroszewskich 124.

Program wystawy:

10-12- 2016  -  od  07,00  do  18,00  zwiedzanie wystawy

11.00 – Otwarcie wystawy i przywitanie gości.

11.30 -  dekoracja Mistrzów Okręgu

11-12- 2016  -  od  07,00  do 15,00  zwiedzanie wystawy

Przyjmowanie gołębi:  w  dniu  09-12-2016

w godzinach  10.00-12.00.

Odbiór  gołębi w dniu  11-12- 2016 po godzinie  15.00

Regulamin wystawy:

Deklaracje uczestnictwa gołębi Oddziały zbiorczo złożą  w nieprzekraczalnym terminie do  20.11.2016  do okręgowego obliczeniowca Marka Mosór. Deklaracje udziału w Oddziale Zawiercie przyjmuje kol. Jacek Dziurkowski w terminie do dnia 19.11.2016 roku.

W kategoriach wystawowych obowiązują listy konkursowe z lat 2015 - 2016 na bazie konkursowej 20 %.

Opłatę ustala się  w wysokości   5 zł   od  zgłoszonego gołębia .

W każdej klasie nagradzane będzie 20%  gołębi .

Na nagrody ustalono fundusz  z podziałem na

klasy standard , sportowe i wyczynowe :

I nagroda 40 zł, II nagroda 30 zł, III nagroda i następne 20 zł.

Gołębie zakwalifikowane do reprezentacji i dostarczone na Wystawę Ogólnopolską zostaną dodatkowo  nagrodzone kwotą  50 zł .

Serdecznie zapraszamy do wystawiania gołębi i zwiedzania wystawy.

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód

 

Poniżej  klasy wystawowe  i  warunki  udziału

Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec  - 2016 :

                       

Klasy wystawowe

 

Lata

Minimum

 

Warunek

Km

Nagradzane

za wynik

standard

Standard Olimpijski -Samce

1-a

2015 + 2016

2500 kkm

2016-minimum 750 kkm

powyżej 100

------------

---

1

Standard Olimpijski -Samice

1-b

2015 + 2016

2000 kkm

2016-minimum 600 kkm

powyżej 100

------------

---

0

Sport A

2

2015 + 2016

1500 kkm

10 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B

3

2015 + 2016

2800 kkm

8 konkursów

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C

4

2015 + 2016

3300 kkm

6 konkursów

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport D

5

2015 + 2016

3500 kkm

11 konkursów

 

coefficjent

wspólne

1 i 0

 

 

 

   w tym

 3- 5 konk.

100-400

 

 

 

 

 

 

   w tym

 2- 6 konk.

300-600

 

 

 

 

 

 

   w tym

 1- 3 konk.

powyżej 500

 

 

 

Sport E-Maraton

6

2015 + 2016

2800 kkm

4 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport - wyczyn samczyki i samiczki

7

2015 + 2016

3500 kkm

----------------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport  H – dorosłe

8

2016

1800 kkm

6 konkursów

powyżej 300

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  G – roczne

9

2016

500 kkm

5 konkursów

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Wyczyn z roku dorosłe samce i samice

10

2016

1750 kkm

---------------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport A z roku

11

2016

600 kkm

5 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B z roku

12

2016

1200 kkm

4 konkursy

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C z roku

13

2016

1500 kkm

3 konkursy

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport M z roku

14

2016

1400 kkm

2 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  F – młode

15

2016

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Standard - Samczyki Młode 2015

16a

2016

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

1

Standard - Samiczki Młode 2015

16b

2016

300kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

0

            Za Zarząd Oddziału - J.DziurkowskiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 28