Reklama - supergolab.pl


Aktualności


Komunikat Specjalny !!!!


Dodano 22 października 2017 o godz. 13:12

 

Pragnę poinformować kolegów hodowców Oddziału Zawiercie, że w dniu wczorajszym, delegaci Oddziału Myszków nie wyrazili chęci i zgody na połączenie się z Oddziałem Zawiercie.

Czekaliśmy dosyć długo na decyzje O/Myszków !!!  Pomimo zapewnień Zarządu Oddziału Myszków, podpisywania wstępnych umów o połączeniu, i innych daremnych zapewnień, nie zdołali doprowadzić do stworzenia porządnego i praworządnego Oddziału. Działacze związkowi Oddziału Myszków, nie zdali egzaminu i stracili wiarygodność w naszych oczach i jak myślę także w oczach swoich hodowców !!!

Ale to nic i jak mawiał nasz kolega śp. Włodek Kucharczyk „ Nic tego złego, co by nam na dobre nie wyszło” i tego będziemy się trzymać.

UWAGA - UWAGA - UWAGA !!!!

Informuję jednocześnie, iż już w dniu dzisiejszym, nawiązałem kontakt z Oddziałem Zagłębie i powiadomiłem o wynikach głosowania i konieczności pilnego spotkania się, celem omówienia konkretów w ramach przystąpienia Oddziału Zawiercie do nowego Oddziału ZAGŁĘBIE.

W związku z tym i w tym momencie, pragnę zaapelować do kolegów hodowców z Przeczyc, Sarnowa, Będzina, Czeladzi i oczywiście z Sosnowca, połączmy się w jeden duży, samodzielny i samowystarczalny Oddział "ZAGŁĘBIE". Porzućcie osobiste niesnaski między kolegami, popaczcie w przyszłość, gdyż w najbliższych latach taka okazja się nie powtórzy.

DUŻY MOŻE WIĘCEJ !!!

/dalsze informacje ukarzą sie niebawem/

Pozdrawiam Dobry Lot – Prezes Oddziału Zawiercie J.Dziurkowski


Informacja z Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów !!!!


Dodano 9 października 2017 o godz. 08:45

Pragnę poinformować członków i kolegów hodowców Oddziału Zawiercie, że w dniu 07.10.2017 roku, Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziału Zawiercie, znaczącą większością, przyjęło wniosek o połączeniu się Oddziału Zawiercie z Oddziałem Myszków. Taka decyzja zapadł, zgodnie z wcześniejszymi pisemnymi ustaleniami.

Obecnie czekamy na decyzję Oddziału Myszków, która ma zapaść w dniu 21.10.2016 roku na ich Zebraniu Oddziałowym.

Jednocześnie informuję kolegów hodowców, że w przypadku braku pozytywnej decyzji ze strony Oddziału Myszków i nie wyrażenia zgody na połączenie się Oddziałów, nasi delegaci z Oddziału Zawiercie, w 90 %, przekazali Zarządowi Oddziału, przyzwolenie i „zielone światło” do rozmów i przystąpienia do nowo tworzonego Oddziału ZAGŁĘBIE.

W związku z powyższym, proszę wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość, do końca miesiąca października wszystko zostanie rozstrzygnięte o czym niezwłocznie wszystkich poinformuję.

Prezes Zarządu Oddziału Zawiercie - J.Dziurkowski


Przypomnienie o Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów !!!


Dodano 3 października 2017 o godz. 19:42

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, przypomina wszystkim delegatom Oddziału Zawiercie, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Zawiercie, które odbędzie się w dniu 07.10.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w Remizie OSP Siewierz przy Rynku.

Głównym i jedynym tematem Nadzwyczajnego Zebrania, będzie sprawa połączenia Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 053 Myszków, w jeden duży, wspólny Oddział.

Podstawa prawna : Regulamin Organizacyjny PZHGP & 3 pkt 2 c (łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddziały należą, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności minimum połowy członków lub Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym)”

Prosimy wszystkich kolegów hodowców o powiadomienie swoich delegatów w Sekcjach, których obecność na Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału jest – OBOWIĄZKOWA !!!

 

Porządek Nadzwyczajnego Zebrania

 Delegatów Oddziału PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz – dn. 07.10.2017 rok

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,

3.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4.      Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).

5.      Głosowanie jawne delegatów nad wnioskiem o połączenie się Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 053 Myszków, w jeden wspólny, duży Oddział od roku 2018.

6.      Ogłoszenie wyników głosowania.

7.      Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

Jacek Nawrot                                                                     Jacek Dziurkowski

 

  / podpis na oryginale /                                                              / podpis na oryginale /

 


Wyniki Gubin


Dodano 1 października 2017 o godz. 09:53

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi młodych nr. 5 Gubin oraz lotu dodatkowego Pyrzyce

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 30 września 2017 o godz. 08:36

Gołąbie Oddziału Zawiercie i całego Okręgu ŚL.W. wystartowały z miejscowości GUBIN godz. 8,00 na starcie słonecznie i szybko odeszły

Gołąbie Oddziału Zawiercie i wszystkich uczestników wystartowały z PYRZYC godz. 8.10

 

Zegary godz. 18.00

 
 
Dobry Lot! T.Kajdzik

Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 30 września 2017 o godz. 08:34

Gołąbie Oddziału Zawiercie i całego Okręgu Ś.W. wystartowały ze SŁUBIC godz. 8,00 na starcie słonecznie i szybko odeszły

Gołąbie Oddziału Zawiercie i wszystkich uczestników wystartowały z PYRZYC godz. 8.10

 

Zegary godz. 18.00

 
 
Dobry Lot! T.Kajdzik

Komunikat - FURSTENWALDE-2017 i PYRZYCE 2017!!!


Dodano 26 września 2017 o godz. 08:11

Lot Okręgowy FURSTENWALDE 2017, został skrócony i gołębie zostaną wypuszczone w SŁUBICACH (odległość do Oddziału ok.380 km) dnia 30.09.2017 roku (sobota). W całym Okręgu Śląsk-Wschód zostało zgłoszonych na ten lot 2.774 gołębie, Oddział Zawiercie zgłosił 733 gołębie:

Koszowanie na lot SŁUBICE 2017 dnia 29.09.2017 roku (piątek) na Punkcie Wkładania w Siewierzu od godz.19.00, odjazd kabiny planowany na godz. 21.00. Przydzielono nam 44 kosze do załadunku. Rozwóz klatek w czawartek 28.09.2017 roku w godzinach popołudniowych. Koszować będą hodowcy oddziału Zawiercie i Jura-Łazy.

Przypominam, że lot ten jest zaliczany do Mistrzostwa Oddziału, przy serii typowanej 10/5, 7 pierwszych z całości i 5 pierwszych z 50-tki, zgodnie z komunikatem z dnia 02.04.2017 roku. Proszę czytelnie oznaczyć serie do Mistrzostwa Oddziału oraz do Mistrzostw nagrodowych w Okręgu.

 

Lot  PYRZYCE dnia 30.09.2017 roku (sobota):

Koszowanie na ten lot dnia 29.09.2017 roku (piątek) na Punkcie Wkładania w Siewierzu od godz.14.30, odjazd kabiny planowany na godz. 16.00. 

 

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Wyniki Leszno


Dodano 24 września 2017 o godz. 19:49

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi młodych nr. 4 Leszno

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 24 września 2017 o godz. 10:32

Gołębie Oddziałów  Zawiercie, D.G. i Radzionków wystartowały razem z  Leszna  godz. 9.50  Na starcie i po trasie warunki dobre słonecznie i wiatr wschodni

Zegary godz.18.00

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 21 września 2017 o godz. 10:25

Uwaga!! kolejna zmiana ze względu na trudne warunki pogodowe Lot zostaje według planu Niedziela Leszno z możliwością zostania do PONIEDZIAŁKU  Wkładanie jest w SOBOTĘ Kabina zabiera wodę gdyż gołębie będą pojone a w razie postoju do poniedziałku również karmione.

Uwaga!! Wkładanie jest w SOBOTĘ lecz zostaje opóźnione o dwie godz. Proszę powiadomić kolegów!

Uwaga!! Ponieważ pogoda w tym sezonie nas nie rozpieszcza aby odbyć lot musimy być bardziej elastyczni niż zawsze dlatego proszę o zrozumienie dla naszych decyzji gdyż co portal to inna prognoza... To samo jest odnośnie miejsca wypuszczenia ciężko jest realizować przy takiej pogodzie plan lotów. Na pytanie skąd lecimy trudno odpowiadać kilka dni wcześniej przy zapowiadanym deszczu dlatego jeśli pogoda dopisze na sobotę - chciałbym lot  300km - jeśli nie to wrócimy bliżej domu. Decyzja będzie jutro wieczorem a nawet w trakcie dojazdu na lot, jeszcze raz proszę o wyrozumiałość. Mineła godzina i znowu zmiana prognozy pogody na gorszą... z obecnej wychodzi Leszno.

Odjazd Kabiny  godz 18.00 Siewierz  Zbiórka Punktualnie 16.30

Sekcja Poręba-Zawiercie godz.19.00

Sekcja Niegowonice godz. 19.45

 

Dobry Lot! T.Kajdzik

Komunikat Zarządu Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 20 września 2017 o godz. 15:12

K O M U N I K A T    NR  2/2017

Zarządu Oddziału PZHGP Zawiercie

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, wywiązując się z podpisanej Umowy Wstępnej z Zarządem Oddziału Myszków z dnia 14.01.2017 roku, informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 06.09.2017 roku podjęto uchwałę, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Zawiercie, które odbędzie się w dniu 07.10.2017 roku (sobota) o godz.15.00 w Remizie OSP Siewierz przy Rynku.

Głównym i jedynym tematem Nadzwyczajnego Zebrania, będzie sprawa połączenia Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 053 Myszków, w jeden duży, wspólny Oddział.

Podstawa prawna : Regulamin Organizacyjny PZHGP & 3 pkt 2 c (łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddziały należą, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności minimum połowy członków lub Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym)”

Prosimy wszystkich kolegów hodowców o powiadomienie swoich delegatów w Sekcjach, których obecność na Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału jest – OBOWIĄZKOWA !!!

Porządek Zebrania zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 


Wyniki Wołczyn


Dodano 16 września 2017 o godz. 20:39

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi młodychnr. 3 Wołczyn

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 16 września 2017 o godz. 08:21

Uwaga gołębie oddziału Zawiercie i D.G. wystartowały z Wołczyna godz. 9.00 na starcie słonecznie

Zegary godz. 15.00

Odjazd Kabiny na następny Lot

Sekcja Siewierz 16.00 Zbiórka Punktualnie 14.30

Sekcja Poręba-Zawiercie godz. 17.00

Sekcja Niegowonice 17.45

 

Dobry Lot! T.Kajdzik


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 14 września 2017 o godz. 11:07

Uwaga ze względu na zapowiadane opady deszczu w niedziele  Lot Leszno zostaje przeniesiony na Sobotę 16.09.2017Wkładanie gołębi w piątek o wcześniej ustalonych godzinach proszę powiadomić kolegów

 

Dobry Lot! T.Kajdzik

 

Komunikat - FURSTENWALDE-2017 i PYRZYCE 2017 !!!


Dodano 13 września 2017 o godz. 18:49

 

Decyzją Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód PZHGP, lot okręgowy gołębi młodych z FURSTENWALDE, który był zaplanowany na 24 września 2017 roku, został przełożony na dzień

30 września 2017 roku. 

UWAGA !!! Lot ten się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych przez Oddziały minimum 2000 sztuk gołębi !!!

Zgłoszenia udziału w locie przez poszczególne Sekcje w Oddziale Zawiercie, w ostatecznym terminie do dnia 25.09.2017 roku (poniedziałek) godz.16.00 do Prezesa Jacka Dziurkowskiego.

 

Poniżej przypominam regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 3 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 20 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)  trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

 


 
Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 30 września 2017 roku.To już 14 – ta edycja  organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy regulaminu dotyczącego lotu.

 1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze 5 Statuetki Szklane  Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora miejsca 6-10 dyplomy obramowane

b) 30 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport.

b) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 4 listopada w C.K Karolinka w Radzionkowie (w programie zabawa taneczna, poczęstunek) .

c) 10 najlepszych serii– suplementy sponsorowane przez Firmę Taubenmedik.

d) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris.

e) Po 10 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii.

Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 18,09 w godzinach popołudniowych. Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 4 listopada 2017 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków.

Kontakt w sprawie organizacji lotu Pyrzyce kol. Jarek Oleksy tel.501438440.Termin zgłaszania udziału i ilości gołębi na ten lot do dnia 18.09.2017 rok.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Wyniki Rawicz


Dodano 9 września 2017 o godz. 17:50

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi młodychnr. 2 Rawicz

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 9 września 2017 o godz. 09:07

Ze względu na dużą ilość kabin i duże zamieszanie przy startach start naszych gołębi jest opuźniony. Wystartowały razem z Rawicza D.G. Zawiercie Łazy i Myszków godz. 8.40 słonecznie i pod wiatr

Zegary godz. 15.00

Odjazd kabiny na następny Lot

Sekcja Niegowonice godz. 19.15

Sekcja Zawiercie-Poręba godz. 20.00

Sekcje Siewierz godz. 21.00 Zbiórka punktualnie godz. 19.00

 

Dobry Lot! T.Kajdzik


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 6 września 2017 o godz. 11:21

Uwaga ze względu na zapowiadane opady deszczu w niedziele Zaległy Lot Rawicz zostanie powtórzony w Sobotę 9.09.2017 Wkładanie gołębi w piątek o wcześniej ustalonych godzinach proszę powiadomić kolegów

 

Dobry Lot! T.Kajdzik


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 3 września 2017 o godz. 13:49

Start D.G. Woźniki 13.25

 

Start Zawiercie Woźniki 13.40 

Następny lot zgodnie z Planem Lotów Leszno odjazdy kabiny 

Sekcja Siewierz 16.00 Zbiórka Punktualnie godz. 14.00

Sekcja Poręba-Zawiercie godz. 17.00

 

Sekcja Niegowonice godz. 18.00

 

Dobry Lot! T.Kajdzik


Uwaga! Lot Rawicz


Dodano 3 września 2017 o godz. 11:51

Ponieważ zamiast poprawy deszcz zaczął padać bardziej intensywnie po trasie przelotu kabina wraz z gołębiami wraca do domu. Gołębie zostaną wypuszczone prawdopodobnie w okolicy Woźnik około godziny strzelam!! 13.30-14.00 jeśli dalej bedzie padać wracamy na sekcje 

Uwaga dzisiaj o godz. 15.00 na punkcie wkładań w Siewierzu będzie można skasować lot z zegarów aby za tydzień można było typować proszę powiadomić kolegów

Dobry Lot! T.KajdzikPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 33