HGP Ferajna


Aktualności


Barwy gołębi


Dodano 28 lipca 2015 o godz. 15:23

W związku z ujednoliceniem zapisów barw przez PZHGP proszę hodowców do stosowania wyłącznie poniżej podanych barw na spisach.

Proszę na listach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

1.	niebieska
2.	niebiesko-nakr.
3.	ciemno-nakrap.
4.	ciemna
5.	czarna
6.	czerwono-nakr.
7.	czerwona
8.	płowa
9.	biała
10.	szpakowata
11.	niebiesko-pstra
12.	nieb-nakr-pstra
13.	ciem-nakr-pstra
14.	ciemno-pstra
15.	czarno-pstra
16.	czer-nakr-pstra
17.	czerwono-pstra
18.	płowo-pstra
19.	szpak-pstra
20.	czerwono-szpak
21.	czer-szp-pstra
22.	płowo-szpak
23.	pł-szpak-pstra

 

Przypominam, że nie ma barwy PSTRA ani Nakrapiana. Muszą być one zawsze połączone z inną barwą.

 

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 


Komunikat Oddziałowy !!!


Dodano 28 lipca 2015 o godz. 08:52

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie informuje swoich hodowców, że do dnia 02.08.2015 roku ( niedziela ) będą przyjmowane spisy gołębi młodych wraz ze składką lotową w kwocie 2,50 zł/szt.

Spisy gołębi młodych należy złożyć u Skarbników w Sekcjach, którzy następnie w dniu 03.08.2015 roku przekażą zbiorczo do V-ce Prezesa Oddziału d/s Finansowych kol. Sławomira Radosz.

Przypominamy, że do spisów należy dołączyć potwierdzenia szczepienia gołębi na paramyksowirozę oraz okazać Skarbnikom karty własności gołębi.

Sekcja Siewierz II będzie przyjmowała spisy gołębi w sobotę dnia 01.08.2015 roku w godz.16.00 - 18,00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu.

Kol. Sławomir Radosz będzie przyjmował zbiorcze spisy wraz ze składkami  od Skarbników Sekcyjnych w poniedziałek dnia 03.08.2015 roku w godz.11.00 - 12.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu.

Prosimy wszystkich hodowców o powiadomienie swoich kolegów w Sekcjach.

Zebranie Zarządu Oddziału 0167 odbędzie się w dniu 05.08.2015 roku ( środa ) o godz. 17.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu. Na Zebraniu zostaną omówione bieżące sprawy Oddziału, ustalenie terminu kontroli dokumentacji lotowej gołębi dorosłych oraz zostaną podzielone klatki na loty gołębi młodych.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Wyniki Nienburg 3


Dodano 26 lipca 2015 o godz. 21:35

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z ostatniego lotu gołębi dorosłych Nienburg 3.

 

Dobry Lot - Obliczeniowiec.


Uwaga Lot Okręgowy Nienburg


Dodano 26 lipca 2015 o godz. 07:59

 

Gołębie Oddziału Zawiercie i całego okr. Śląsk Wschód  zostały wypuszczone w miejscowości  Nienburg o  godz.  7.50

 

Otwarcie zegarów  o godz. 20.00.

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Wyniki Neuruppin 4


Dodano 20 lipca 2015 o godz. 09:32

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 13 Neuruppin 4

W zakładce Wyniki Lotowe umieszczone są aktualne wyniki w GMP, IM i kategoriach.

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 


Uwaga Lot Rejonowy Neuruppin


Dodano 19 lipca 2015 o godz. 06:12

 

Gołębie Oddziału Zawiercie D.G. Myszków i Łazy  zostały wypuszczone w miejscowości  Neuruppin o  godz.  5.50  przy słonecznej pogodzie.

 

Otwarcie zegarów  o godz. 18.00.

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Wyniki Nienburg 2


Dodano 11 lipca 2015 o godz. 23:09

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 12 Nienburg 2

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 11 lipca 2015 o godz. 06:11

 

Gołębie Oddziału Zawiercie i całego okr. Śląsk Wschód  zostały wypuszczone w miejscowości  Nienburg o  godz.  5.45

 

Otwarcie zegarów  o godz. 20.00.

 

Odjazd kabiny na Lot  nr. 13   Neuruppin IV

Zawiercie   godz. 10.00    zbiórka Punktualnie    godz. 8.30

Siewierz     godz.  11.00   zbiórka Punktualnie!   godz. 9.00

 

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Lot Okręgowy NIENBURG II !!!


Dodano 7 lipca 2015 o godz. 22:03

W związku z prognozowanymi burzami na terenie Niemiec i Polski w niedzielę dnia 12.07.2015 roku, nasz lot okręgowy NIENBURG II został przełożony na SOBOTĘ dnia 11 lipca 2015 roku. Koszowanie gołębi na ten lot odbędzie się w Czwartek wieczorem dnia 09.07.2015 roku do godz.21.00. Koszowanie rozpocznie się tak jak wcześniej planowano o godz. 19.30, można jeszcze przynieść większą ilość gołębi  na ten lot, gdyż jest miejsce w klatkach. BARDZO PROSIMY O POWIADOMIENIE WSZYSTKICH KOLEGÓW HODOWCÓW W ODDZIALE !!!

Za Zarząd - J.Dziurkowski


Wyniki Żary


Dodano 5 lipca 2015 o godz. 17:26

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 11 Żary.

W zakładce Wyniki Lotowe umieszczone są aktualne wyniki w GMP, IM i kategoriach.

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 5 lipca 2015 o godz. 08:02

 

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G.  zostały wypuszczone w miejscowości  Żary o  godz.  7.40

 

Otwarcie zegarów  o godz. 15.00.

 

Koszowanie na drugi lot okręgowy Nienburg rozpocznie się o godz.19.30 w dniu 10.07.2015 roku (piątek). Proszę o punktualne przybycie hodowców !!!

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 5 lipca 2015 o godz. 06:33

 

Uwaga! Ponieważ w Sulechowie niema warunków pogodowych do wypuszczenia (Burze i mgła) kabina z gołębiami została skierowana w inne miejsce.
Planuje się wypuszczenie w Żarach bo tam są warunki do startu, dalsze info w następnym komunikacie

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Wstępne wyniki


Dodano 30 czerwca 2015 o godz. 13:48

W zakładce Wyniki Lotowe znajdują się wyniki GMP, intermistrzostwa i kategorii bez lotu okręgowego Nienburg 1. Wyniki te są tylko z list oddziałowych.

Dobry Lot - Obliczeniowiec.


Wyniki Nienburg 1


Dodano 29 czerwca 2015 o godz. 20:12

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 10 Nienburg 1.

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 


Uwaga Lot Okręgowy Nienburg


Dodano 28 czerwca 2015 o godz. 07:36

 

Gołębie Oddziału Zawiercie i całego okr. Śląsk Wschód  zostały wypuszczone w miejscowości  Nienburg o  godz.  7.15

 

Otwarcie zegarów  Poniedziałek o godz. 18.00.

 

Odjazd kabiny na Lot  nr. 11   Sulechów IV

Zawiercie   godz. 18.30    zbiórka Punktualnie    godz. 16.30

Siewierz     godz.  19.30   zbiórka Punktualnie!   godz. 17.30

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Oddziałowy Komunikat Lotowy !!!


Dodano 22 czerwca 2015 o godz. 16:28

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, informuje swoich hodowców, że zgodnie z ustaleniami z lat poprzednich na loty okręgowe zostaje utworzony jeden Punkt Wkladania gołębi dla całego Oddziału, w Siewierzu, Punkt Wkładania nr 3 Sekcji Siewierz. Koszowanie na pierwszy lot okręgowy Nienburg rozpocznie się o godz.18.00 w dniu 26.06.2015 roku (piątek). Proszę o przybycie hodowców w wyznaczonym terminie !!!

Informujemy jednocześnie, że od ostatniego lotu do końca sezonu lotowego gołębi dorosłych, zgodnie z pkt. 8 Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP zostaje zawieszony w działalności Punkt Wkladań nr 2 Sekcji Siewierz II. Na następne loty hodowcy Sekcji Siewierz II zostali skierowani do koszowania na Punkt Wkładań nr 3 Sekcji Siewierz, wraz z klatkami.

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Wyniki Neuruppin 3


Dodano 21 czerwca 2015 o godz. 20:06

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 9 Neuruppin 3

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 


Uwaga Lot Rejonowy Neuruppin


Dodano 21 czerwca 2015 o godz. 07:33

 

Gołębie Oddziału Zawiercie D.G. Myszków i Łazy  zostały wypuszczone w miejscowości  Neuruppin o  godz.  7.10  przy słonecznej pogodzie.

 

Otwarcie zegarów  o godz. 18.00.

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Wyniki lotu nagrodowego !!!


Dodano 17 czerwca 2015 o godz. 10:03

Jak wcześniej już wspominano w dniu 07.06.2015 roku, odbył się lot NEURUPPIN 2 (520 km), który był lotem o nagrody ufundowane przez Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu, dla hodowcow z Sekcji Siewierz i Siewierz II. Oto jego wyniki :

1 Kocot Jacek            PL-0442-11-

2 Kocot Jacek            CZ-0285-13- 

3 Kucharczyk Włodz+Adr   PL-0167-13- 

4 Dziurkowski Jacek      PL-0167-12-  

5 Dziurkowski Jacek      PL-0167-12-  

6 Nowak Grażyna          PL-0167-14- 

7 Grabowski Jan+Jadwiga  PL-0167-13- 

8 Szuliński Zenon        PL-0167-13- 

9 Żabicki Wojciech       PL-0167-13-  

10 Bańka Andrzej          PL-0167-13- 

11 Zimny Adam+Elżbieta    PL-0167-11-  

12 Radosz Sławomir        PL-0167-13- 

13 Kajdzik Tomasz         PL-0167-13-  

Wręczenie zdobytych nagród, przez przedstawicieli Zarządu Spółki,  odbędzie się w dniu 20.06.2015 rok (sobota) od godz.16.00 na Punkcie Wkładan Sekcji Siewierz. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Wyniki Sulechów 3


Dodano 14 czerwca 2015 o godz. 17:20

W zakładce Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 8 Sulechów 3

Dobry Lot - Obliczeniowiec.

 

 Poprzednia  Następna

Strona: 4 z 25