Reklama - aukcje.supergolab.pl


Aktualności


Wyniki Sulechów


Dodano 22 maja 2016 o godz. 18:03

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 5 Sulechów

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 22 maja 2016 o godz. 06:24

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości Sulechów godz. 6.10

Tradycyjnie po pierwszych 5 Lotach zrobiłem nowy podział klatek

Zawiercie - Poręba  suma 5 lotów 2340 / 5 = 468 / 32.1=14.6

Przyznano 15 klatek

Siewierz suma 5 lotów 7757 / 5 = 1551.4 / 32.1 = 48.3

Przyznano 48 klatek

Siewierz II suma z 5 lotów 2748 / 5 = 549.6 / 32.1 = 17.1

Przyznano 17 klatek

suma średnich to 2569 / 80 = 32.1

Odjazd kabiny na Lot Wollin

Zawiercie - Poręba   godz.10.00

Siewierz   godz. 11.00 Zbiórka punktualnie godz. 9.00

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Wyniki Leszno


Dodano 15 maja 2016 o godz. 17:50

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 4 Leszno

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga! Lot Leszno 15.05


Dodano 15 maja 2016 o godz. 06:51

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Lesznie godz. 6.30

Odjazd kabiny na lot Sulechów

Zawiercie - Poręba    godz. 19.00

Siewierz godz. 20.00   Zbiórka punktualnie godz. 18.00

 

Przypominam że od Lotu Sulechów zaczyna się współzawodnictwo w GMP i Intermistrzostwie zgodnie z Regulaminem tych mistrzostw wkładamy je jako pierwsze 10 S a dodatkowo do Intermistrzostwa 5 pierwszych i oznaczamy je jako S1

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Wyniki Oleśnica


Dodano 8 maja 2016 o godz. 17:40

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 3 Oleśnica

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Lot Oleśnica 08.05


Dodano 8 maja 2016 o godz. 06:45

Gołębie oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Oleśnicy godz. 6.10

Odjazd kabiny na lot Leszno

Zawiercie - Poręba godz. 16.00

Siewierz    godz. 17.00  Zbiórka punktualnie 15.00

 

Dobry Lot!  T. Kajdzik!


Wyniki Wołczyn 2


Dodano 3 maja 2016 o godz. 18:34

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 2 Wołczyn 2

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Lot Wołczyn 03.05.16


Dodano 3 maja 2016 o godz. 07:28

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości    Wołczyn godz. 7.10

Odjazd kabiny na Lot Oleśnica

Zawiercie - Poręba   godz. 22.00

Siewierz    godz. 23.00    Zbiórka punktualnie 21.00

 

Dobry Lot!  T. Kajdzik


Wyniki Wołczyn 1


Dodano 30 kwietnia 2016 o godz. 18:23

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 1 Wołczyn 1

Dobry Lot- Obliczeniowiec


Uwaga Lot Wołczyn 30.04.16


Dodano 30 kwietnia 2016 o godz. 07:47

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości

Wołczyn godz. 7.30

 

Odjazd Kabiny na lot Wołczyn II

Zawiercie - Poręba  godz. 19.00

Siewierz  godz. 20.00  Zbiórka punktualnie 18.00

 

Dobry Lot!   -  T. Kajdzik

 


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 24 kwietnia 2016 o godz. 16:06

Podział klatek:   3109 / 80 = 38,86

Zawiercie - Poręba  639 / 38,8 = 16,46 przyznano 16 klatek

Siewierz        1760 / 38,8 =  45,36 przyznano   46 klatek

Siewierz II       710 / 38,8 = 18,29  przyznano   18 klatek

                   Odjazd Kabiny na Lot nr. 1     Wołczyn 

Zawiercie - Poręba    godz.  23.00

Siewierz        godz. 24.00     Zbiórka punktualnie    godz. 21.00

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Weryfikacja spisów - Kontrola zegarów !!!


Dodano 12 kwietnia 2016 o godz. 08:09

 

       U W A G A  !!! Obliczeniowiec przekazał do weryfikacji spisy gołębi dorosłych wydrukowane z systemu obliczeniowego. Prosimy wszystkich hodowców o dokładne sprawdzenie zgodności zapisów ze stanem faktycznym swoich gołębi. Do dnia 16.04.2016 rok (sobota) do godz.22.00 można dokonać jeszcze weryfikacji u obliczeniowca. Po tym terminie zostaną wykonane ostateczne wydruki spisów i przekazane do Okręgu. Proszę potraktować sprawę poważnie, gdyż później już nie będzie możliwości weryfikacji.

U W A G A !!!  HODOWCY SEKCJI SIEWIERZ. Komisja Zegarowa Sekcji Siewierz pod przewodnictwem kol. Jacka Nawrota, zaprasza wszystkich hodowców w dniu 23.04.2016 roku (sobota) o godz. 10.00 na Punkt Wkładań nr 3 (Wspólnota), gdzie zostanie przeprowadzona kontrola i spis zegarów wszystkich hodowców Sekcji, z której to czynności zostanie sporządzony Protokół Kontroli Zegarów. Będą również wykonane czynności gospodarcze na terenie Punktu i przygotowania do nadchodzącego sezonu lotowego.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Zebranie Przedlotowe Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 25 marca 2016 o godz. 08:13

 

W dniu 02.04.2016 roku (sobota) o godz.15.00 odbędzie się Zebranie Przedlotowe Hodowców Oddziału 0167 Zawiercie. Miejsce Zebrania to sala konferencyjna Domu Kultury w Siewierzu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowców na spotkanie. 

Porządek Zebrania Przedlotowego Oddziału 0167 PZHGP ZAWIERCIE 

Siewierz  – dn. 02.04.2016 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

      / propozycja Przewodniczący kol.Dziurkowski Jacek, protokolant kol. Nawrot Jacek /

 1. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 2. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 19.03.2016 roku. – referuje kol. Dziurkowski Jacek
 3. Sprawy organizacyjne Oddziału :
 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 05.04.2016 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 6,50 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności referuje kol. Radosz Sławomir.

      ( termin ostateczny 05.04.2016 rok wtorek, w środę spisy u obliczeniowca, ustalenie przyjmowania spisów w Sekcjach w Siewierzu, w Biurze        Oddziałowym Dom Kultury w dniach 04 i 05.04.2016 roku w godz. 17 - 19          poniedziałek i wtorek)

 • Omówienie przedstawionego planu lotów oraz zatwierdzenie systemów współzawodnictwa i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2016 / listy konkursowe będą sporządzana na bazie 25% /, ustalenie zasad dwóch SUPERMISTRZOSTW w Oddziale z pucharami przechodnimi referuje kol. Kajdzik Tomasz
 1. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 1. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.
 1. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie zebrania.

Za zarząd : Prezes J.Dziurkowski


Spisy


Dodano 20 marca 2016 o godz. 12:19

W związku z ujednoliceniem zapisów barw przez PZHGP proszę hodowców do stosowania wyłącznie poniżej podanych barw na spisach.

Proszę na spisach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

 • 1.      niebieska
 • 2.      niebiesko-nakr.
 • 3.      ciemno-nakrap.
 • 4.      ciemna
 • 5.      czarna
 • 6.      czerwono-nakr.
 • 7.      czerwona
 • 8.      płowa
 • 9.      biała
 • 10.     szpakowata
 • 11.     niebiesko-pstra
 • 12.     nieb-nakr-pstra
 • 13.     ciem-nakr-pstra
 • 14.     ciemno-pstra
 • 15.     czarno-pstra
 • 16.     czer-nakr-pstra
 • 17.     czerwono-pstra
 • 18.     płowo-pstra
 • 19.     szpak-pstra
 • 20.     czerwono-szpak
 • 21.     czer-szp-pstra
 • 22.     płowo-szpak
 • 23.     pł-szpak-pstra

Gołębie do spisu prosiłbym, żeby wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego wg wzorów podanych w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP.

 Proszę o umieszczenie na spisie numeru telefonu do kontaktu w razie powstania problemów. Wszystkie spisy w dniu 06.04.2016 mają się znaleźć u obliczeniowca.

 

Dobry lot- obliczeniowiec


Spotkanie z Alfredem Bergarem !!!


Dodano 28 lutego 2016 o godz. 09:46

ZdjęcieSpotkanie z menadżerem firmy Rohnfried i czołowym hodowcą Alfredem Bergerem. W dniu 05.03.2016 roku o godz. 11.00 Lgota Murowana 37a " Hotel Fajkier ". Wstęp wolny. Dla każdego miła niespodzianka.

http://dziurexlot.pl/


Zebranie Sprawozdawcze Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 8 lutego 2016 o godz. 07:50

 

W dniu 27.02.2016 roku (sobota) o godz.15.00 w sali konferencyjnej Domu Kultury w Siewierzu, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zawiercie. Prosimy wszystkich delegatów z każdnej Sekcji o liczne przybycie.

Porządek Zebrania :

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 3. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 6. Sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok 2015 :

- Prezesa Zarządu Oddziału,  V-ce Prezesa ds. Lotowych,  V-ce Prezesa ds.      Gospodarczych, Sekretarza Zarządu,  V-ce Prezesa ds. Finansowych,

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 4. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2015, głosowanie na absolutorium,
 5. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału Zawiercie na rok 2016, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 6. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 7. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd Oddziału = Prezes J.Dziurkowski


Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 22 stycznia 2016 o godz. 08:35

 

W dniu 30.01.2016 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu odbędzie się Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 30.01.2016 roku

 

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2015 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium za rok 2015.
 7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2016,
 8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2016, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 9. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 10. Zakończenie zebrania.

Bardzo proszę o przybycie wszystkich członków Sekcji.

Z A P R A S Z A M Y  !!!

Za Zarząd Sekcji Prezes J.Dziurkowski


Licytacja obrączek 2016 !!!


Dodano 27 grudnia 2015 o godz. 20:30

 

Minęła godz. 12.00 dnia 01.01.2016 roku, zakończyła się aukcja obrączek, nikt nie przbił oferty kol. JO, który zalicytował kwotę 6.00 zł/szt i jednocześnie stał sie właścicielem 100 nowych obrączek na rok 2016 od numeru 001 do 100. Wielkie gratulacje dla zwycięzcy aukcji i zapraszam nawet dzisiaj po ich odbiór i oczywiście z wylicytowaną kwotą. Pragne nadmienić, że wylicytowana kwota jest największą w historii naszych licytacji. Jeszcze raz wielkie GRATULACJE i życzenia Dosiego Roku 2016 !!!!


Podtrzymując tradycję lat ubiegłych, zgodnie z ustaleniami Zarządu Oddziału, przedstawiamy do licytacji hodowców pierwsze 100 sztuk obrączek rodowych na rok 2016 od numeru 001 do 100.

Licytacja będzie trwała do dnia 01.01.2016 roku do godz. 12.00.

Który z kolegow hodowców do tego terminu wylicytuje największą składkę, będzie zwycięzcą licytacji i właścicielem tych obrączek. W każdy kolejny dzień licytacji, w godzinach wieczornych będzie zamieszczano informacja o wysokości wylicytowanej składki. Oferty proszę składać osobiście lub telefonicznie do kol. Jacka Dziurkowskiego tel. 606410712.


Na dzień 27.12.2015 rok godz. 20.00 zostały podane trzy oferty składki w kwocie - 2,00 zł/szt. ( kol.KT ), składka w kwocie 2,50 zł/szt. (kol.JD ) i składka w kwocie 3,00 zł/szt. (kol. JO). 


W dniu 28.12.2015 roku do godz. 20.00 wpłynęła tylko jedna oferta podwyższająca składke do kwoty 5,00 zł/sz. (kol.BM). Koledzy !!! pozostało jeszcze tylko dwa i pół dnia licytacji, czekam na dalsze propozycje !!!


W dniu 29.12.2015 roku do godz. 20.00 wpłynęła kolejna oferta podwyższająca składke do kwoty 6,00 zł/sz. (kol.JO). Jest to obecnie najwyższa oferta w historii naszych licytacja, a może nie jest to ostatnie słowo kolegów licytujących. Pozostało jeszcze dwa i pół dnia licytacji, czekam na dalsze propozycje !!!

W ostatnich dwóch dniach tj. 30 i 31.12.2015 roku nikt nie zdołał podwyższyć składki, nadal wygrywa oferta kol. JO. Jak już wspominałem wcześniej jest to najwyższa oferta w historii licytacji. Czy się tak zakończy ??. Pozostało już nie dużo czasu, jutro o 12.00 będziemy wiedzieć wszystko, czekam jeszcze na dalsze propozycje !!!

Życzę wszystkim udanej zabawy Sylwestrowej i wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.

 


Zabawa gołębiami młodymi w 2016 roku !!!


Dodano 27 grudnia 2015 o godz. 19:46

 

" LIGA CHAMPIONÓW 2016 "

            Szanowni koledzy. Wychodząc na przeciw dużego zainteresowania hodowców w lotowaniu gołębiami młodymi ze Wspólnych Gołębników, przygotowano alternatywne rozwiązanie takiej zabawy, lecz może trochę na niższym poziomie w swoich Oddziałach. Propozycja polega na wykupieniu specjalnie przygotowanych do tej zabawy obrączek rodowych na rok 2016, zaobrączkowaniu nimi swoich gołębi lub kolegi, przygotowania tych gołębi we własnych gołębnikach do zawodów i rywalizacja tymi wybranymi gołębiami w ramach lotów oddziałowych.

Regulamin uczestnictwa :

 1. W LIDZE CHAMPIONÓW 2016 może brać udział każdy hodowca przynależny do Oddziału Zawiercie lub Oddziału Dąbrowa Górnicza, który wykupi dowolną ilość przygotowanych do tego celu obrączek rodowych z roku 2016.
 2. Koszt zakupu jednej obrączki przeznaczonej do rywalizacji będzie wynosił 51,70 zł. Numery wykupionych obrączek do czasu rozpoczęcia zawodów , nie będą podane do publicznej wiadomości. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na nagrody i zakup obrączek.
 3. Opieka nad gołębiami, które będą zaobrączkowane wykupionymi obrączkami, przez cały okres trwania zawodów, należy do hodowcy lub właściciela gołębia we własnym gołębniku.
 4. Zawody będą prowadzone w ramach programu lotów gołębi młodych w Oddziale Zawiercie i Dąbrowa Górnicza ( wspólny transport i wspólne starty ). Nie będzie to kolidowało z możliwością uczestnictwa tych gołębi w mistrzostwach oddziałowych, po wcześniejszych opłatach   składki lotowej od spisu gołębi młodych danego hodowcy.
 5. Zostanie przeprowadzonych pięć wyścigów w ramach programów oddziałowych lotów gołębi młodych.
 6. Będzie sporządzona specjalna dodatkowa lista konkursowa dla LIGI CHAMPIONÓW 2016, z której będą brane wyniki do nagród.
 7. Nagrody :

      -  1 lot - pula nagród 10% z całej puli zebranej przy sprzedaży obrączek dla pięciu pierwszych gołębi z listy konkursowej dla LIGI CHAMPIONÓW, z podziałem 1/30%, 2/25%, 3/20%, 4/15%, 5/10%.

      -  2 lot - pula nagród 10% z całej puli zebranej przy sprzedaży obrączek dla pięciu pierwszych gołębi z listy konkursowej dla LIGI CHAMPIONÓW, z podziałem 1/30%, 2/25%, 3/20%, 4/15%, 5/10%.

      - 3 lot - pula nagród 20% z całej puli zebranej przy sprzedaży obrączek dla pięciu pierwszych gołębi z listy konkursowej dla LIGI CHAMPIONÓW, z podziałem 1/30%, 2/25%, 3/20%, 4/15%, 5/10%.

      - 4 lot - pula nagród 20% z całej puli zebranej przy sprzedaży obrączek dla pięciu pierwszych gołębi z listy konkursowej dla LIGI CHAMPIONÓW, z podziałem 1/30%, 2/25%, 3/20%, 4/15%, 5/10%.

      - 5 lot - FINAŁ - pula nagród 40% z całej puli zebranej przy sprzedaży obrączek dla dziesięciu pierwszych gołębi z listy konkursowej dla LIGI  CHAMPIONÓW , z podziałem 1/25%, 2/20%, 3/15%, 4,5,6/ po 8%, 7,8,9,10/po 4%.

8.  Trzy najlepsze lotniki SUPER CHAMPIONY po wszystkich lotach konkursowych zostaną dodatkowo nagrodzone okazałymi pucharami ufundowanymi przez sponsora, Decyduje najmniejszy ceoficjent z wszystkich lotów.

9.  Rozprowadzanie obrączek nastąpi od dnia 01.01.2016 roku.

Wszystkich kolegów zainteresowanych taką zabawą prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z kol. Jackiem Dziurkowskim tel. 606410712.  ZAPRASZAMY !!!

 


Plan Lotów gołębi dorosłych 2016 !!!


Dodano 27 grudnia 2015 o godz. 19:31

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie podaje do wiadomości swoich hodowców Plan Lotów gołębi dorosłych na sezon lotowy 2016 roku.

Plan lotów Oddziału 0167 Zawiercie

w sezonie 2016 roku.

( transport gołębi na wszystkie loty wspólnie z O/Dąbrowa Górnicza )

Gołębie dorosłe :

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

30.04.2016

Sobota

Wołczyn

114 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

03.05.2016

Wtorek

Wołczyn

114 km

A

Oddziałowa do kategorii

3

08.05.2016

Niedziela

Oleśnica

154 km

A

Oddziałowa do kategorii

4

15.05.2016

Niedziela

Leszno

 

240 km

 

A

Oddziałowa do kategorii

5

22.05.2016

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP

Oddziałowa do kategorii i GMP

6

29.05.2016

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

515 km

B+C+GMP

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i GMP

7

05.06.2016

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

515 km

B+C+GMP

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i GMP

8

12.06.2016

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP

Oddziałowa do kategorii i GMP

9

19.06.2016

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

515 km

B+C+GMP

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i GMP

10

26.06.2016

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP

Oddziałowa do kategorii i GMP

11

03.07.2016

Niedziela

HAMBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i GMP

12

10.07.2016

Niedziela

Sulechów

310 km

A+B+GMP

Oddziałowa do kategorii i GMP

13

17.07.2016

Niedziela

HAMBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i GMP

14

24.07.2016

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

515 km

B+C+GMP

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i GMP

15

31.07.2016

Niedziela

HAMBURG /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii

8 lotów do kat. A

8 lotów do kat. B

7 lotów do kat. C

3 loty do kat. M

10 lotów do kat. GMP

 

Za Zarząd Oddziału - V-ce Prezes d/s Lotowych Tomasz KajdzikPoprzednia  Następna

Strona: 4 z 28