HGP Ferajna


Aktualności


Oddziałowa weryfikacja wyników gołębi dorosłych !!!


Dodano 22 sierpnia 2016 o godz. 08:03

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, wyznacza termin składania przez zainteresowanych hodowców swoich wyników do Mistrzostwa Oddziałowego, Okręgowego i Ogólnopolskiego w kategoriach lotowych gołębi dorosłych A, B, C, D i M.

W dniu 29.08.2016 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, każdy zainteresowany hodowca złoży swoje wyniki wraz z Kartami Wyników swoich gołębi. Po złożeniu wyników nastąpi ich weryfikacja i przygotowanie pełnej dokumentacji lotowej Oddziału do przekazania do Okregu. Przypominam, że złożenie swoich wyników do kategorii w Oddziale należy do obowiązków hodowcy i nie złożenie wyników w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę w tych mistrzostwach na każdym szczeblu współzawodnictwa.

Przypominam, że OBOWIĄZKOWO w weryfikacji wyników Oddziałowych udział biorą : Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Lotowa i Oddziałowa Komisja Zegarowa oraz przedstawiciele wszystkich Sekcji w Oddziale.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Wyniki Wołczyn


Dodano 20 sierpnia 2016 o godz. 17:12

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi młodych nr. 1 Wołczyn

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Ruszyła Liga Championów 2016 !!!


Dodano 20 sierpnia 2016 o godz. 10:52

 

W dniu dzisiejszym ruszyła wielce oczekiwana LIGA CHAMPIONÓW 2016, dla hodowców, którzy nabyli specjalne obraczki dla gołębi młodych. Po krótce przedstawię informacje dla zainteresowanych Hodowcow z Ligi Championów 2016. Zostało rozprowadzonych 158 sztuk obrączek rodowych do tego dodatkowego współzawodnictwa, co dało łącznie pulę 7.900 punktów do zdobycia.

Lista uczestników : Nowak Grażyna i Marta, Dziurkowski Jacek, Oleksy Jarosław, Urbańczyk Grzegorz, Madejczyk Tomasz, Kocot Jacek i Eugeniusz, Nowak Krzysztof, Kocot Stanisław, Kajdzik Tomasz, Lis Jarosław i Ilona, Zawisła Rajmund, Kucharczyk Włodzimierz, Żabicki Wojciech.

Podział nagród ( punktów ) :

1. Lot Wołczyn, pula nagród 10 % ( 790 punktów), 1 gołąb - 237 pkt, 2 gołąb 197,5 pkt, 3 gołąb 158 pkt, 4 gołąb 118,5 pkt, 5 gołąb 79 pkt.

2. Lot Namysłów, pula nagród 10 % ( 790 punktów), 1 gołąb - 237 pkt, 2 gołąb 197,5 pkt, 3 gołąb 158 pkt, 4 gołąb 118,5 pkt, 5 gołąb 79 pkt.

3. Lot  Milicz, pula nagród 20 % ( 1580 punktów), 1 gołąb - 474 pkt, 2 gołąb 395 pkt, 3 gołąb 316 pkt, 4 gołąb 237 pkt, 5 gołąb 158 pkt.

4. Lot Rawicz, pula nagród 20 % ( 1580 punktów), 1 gołąb - 474 pkt, 2 gołąb 395 pkt, 3 gołąb 316 pkt, 4 gołąb 237 pkt, 5 gołąb 158 pkt.

5. Lot Leszno, pula nagród 40 % ( 3160 punktów), 1 gołąb - 790 pkt, 2 gołąb 632 pkt, 3 gołąb 474 pkt, 4, 5 i 6 gołąb 252,8 pkt, 7, 8, 9 i 10 gołąb 126,4 pkt.

Wszystkie wyniki będą wyliczane ze specjalnie stworzonej listy konkursowej przeznaczonej dla LIGI CHAMPIONÓW 2016. Obliczeń będzie dokonywał Rachmistrz Oddziałowy kol. Krystian Nowak. Zgromadzone punkty przez zwycięskie gołębie z wszystkich lotów zostaną zgrupowane dla wszystkich zwycięskich uczestnikow i oficjalnie wręczone po lotach na specjalnym spotkaniu uczestników.

Życzę wszystkim wielkich emocji i zdobycia dużej ilości punktów !!!

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 20 sierpnia 2016 o godz. 07:17

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Wołczynie o godz. 7.05

Zegary godz. 15.00

Odjazd Kabiny na drugi Lot Namysłów

Zawiercie - Poręba  godz 19.30

Siewierz  godz. 20.30   Zbiórka Punktualnie godz. 18.30

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 17 sierpnia 2016 o godz. 09:15

Ze względu na zapowiadane burze i deszcz w niedziele Lot Wołczyn zostaje przełożony na sobotę prosze powiadomić kolegów!

Odjazd kabiny o tej samej godzinie przypominam zbiórka sekcji Siewierz godz. 21.00

 

DobryLot! T. Kajdzik


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 13 sierpnia 2016 o godz. 08:30

Gołębie Oddziału Zawiercie zostały wypuszczone w Molnej o godz. 8.00

Odjazd Kabiny na 1 Lot Wołczyn

Zawiercie - Poręba   godz. 23.00

Siewierz     godz. 24.00 zbiórka PUNKTUALNIE godz. 21.00

 

Przypominam że zgodnie z decyzją delegatów w głosowaniu mistrzostwo młodych typowane to 15/8 więc zaznaczamy 15 S  a od drugiego lotu oddziałowego a pierwszego do GMP wkładamy te 15 S jako pierwsze!!! Jest to obowięzek w GMP ! Kto zrezygnuje z GMP może wkładać w dowolniej kolejności typowane S
 

 

Dobry Lot T. Kajdzik


Wstępne wyniki w kategoriach, GMP i IM


Dodano 12 sierpnia 2016 o godz. 18:25

W zakładce Loty--> Wyniki Lotowe znajdują się wyniki w kategoriach, GMP i IM.

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga! Podlot


Dodano 8 sierpnia 2016 o godz. 20:07

Podlot Oddziału Zawiercie odbędzie się w sobotę 13.08 z Molnej koło Olesna

odjazd kabiny w sobotę rano!!  planowany start  7.30

Zawiercie - Poręba  odjazd  godz.  5.00

Siewierz    odjazd   godz. 6.00 Zbiórka od 5.00

Proszę powiadomić kolegów!!! 

w razie niekorzystnych warunków pogodowych awaryjny termin podlotu poniedziałek 15.08  komunikat będzie w piątek wieczorem

Po zebraniu spisów gołębi młodych odbył się podział klatek na loty gołebi młodych 

Zawiercie - Poręba 16 klatek

Siewierz       44 klatki

Siewierz II    20 klatek

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Sprawdzenie spisów


Dodano 7 sierpnia 2016 o godz. 23:21

Proszę wszystkich hodowców o dokładne sprawdzenie zgodności zapisów ze stanem faktycznym swoich gołębi. Do dnia 16.08.2016 rok (wtorek) do godz.22.00 można dokonać jeszcze weryfikacji. Po tym terminie zostaną wykonane ostateczne wydruki spisów i przekazane do Okręgu.

 

Dobry Lot- Obliczeniowiec


Wzór spisu i końcowe wyniki.


Dodano 2 sierpnia 2016 o godz. 09:28

Na prośbę hodowców w zakładce PZHGP--> Dokumenty--> Druki znajduję się wzór spisu wraz z numerami barw.

Końcowe wyniki w kategoriach, GMP i IM zostaną umieszczone po skompletowaniu plików z lotów okręgowych i umieszczone na stronie wraz z komunikatem.

Dobry Lot- Obliczeniowiec


Wyniki Hamburg 3


Dodano 31 lipca 2016 o godz. 18:31

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 15 Hamburg 3

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Lot Hamburg 3 i lot Zavenbergen !!!


Dodano 30 lipca 2016 o godz. 08:32

Informuję kolegów hodowców Oddziału Zawiercie, że nasze gołębie zostały wypuszczone w miejscowości HAMBURG w dniu 30.07.2016 roku o godz. 7.45. Przeszedł lekki deszcz, wyszło słoneczko, wiatr zachodni.

Lot dodatkowy nagrodowy ZAVENBERGEN, gołębie wypuszczono o godz. 6.40.

Życzymy wszystkim uczestnikom udanego i szybkiego lotu.

Otwarcie zegarów w dniu 31.07.2016 roku (niedziela) o godz. 16.00

Dobry Lot - J.Dziurkowski

 


Zmiane terminu lotu okręgowego Hamburg 3 !!!


Dodano 26 lipca 2016 o godz. 15:37

 

Informuję wszystkich hodowców Oddziału Zawiercie, że ze względu na przewidywane złe warunki atmosferyczne w dniu 31.07.2016 roku, Zarząd Okregu Śląsk-Wschód, w porozumieniu z Oddziałami, postanowił przełożyć termin lotu okregowego HAMBURG 3 z niedzieli na sobotę dnia 30.07.2016 roku. Koszowanie gołębi na ten lot zostaje automatycznie przyspieszone na czwartek dnia 28.07.2016 roku od godz.19.30. 

Proszę o powiadomienie kolegów hodowców o zmianie terminu lotu i koszowania gołębi !!!

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Spisy gołębi młodych !!!


Dodano 26 lipca 2016 o godz. 07:33

 

Zarząd Oddziału Zawiercie informuje wszystkich kolegów hodowców, że spisy gołębi młodych należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 03.08.2016 roku (środa) u Skarbników Sekcyjnych i dokonać jednocześnie opłaty w kwocie 3 zł/szt.  Zgodnie z przepisami obowiązkowo należy dołączyć potwierdzenia szczepienia gołębi na Paramyksowirozę oraz okazać karty własności gołębi. Skarbnicy Sekcyjni po potwierdzeniu przyjęcia spisów i opłat, w dniu 04.08.2016 roku przekażą całość dokumentacji do kol. Sławomira Radosza wraz z opłatami.

Dla kolegów hodowcow z Sekcji Siewierz i Siewierz II, w dniu 03.08.2016 roku w godz. 16.00 - 18.00 zostanie uruchomiony punkt przyjmowania spisów w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury W Siewierzu. Prosimy wszystkich o zachowanie terminów złożenia spisów.

W dniu 03.08.2016 roku o godz. 18.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu odbędzie się Zebranie Zarządu Oddziału Zawiercie, gdzie również zostaną zliczone wszystkie gołębie młode ze spisów i nastąpi podział klatek na poszczególne Sekcje.

Prosimy wszystkich o powiadomienie kolegów hodowców o terminach złożenia spisów gołębi młodych !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


UWAGA zmiana terminu lotu Zavenbergen !!!


Dodano 26 lipca 2016 o godz. 07:10

 

Lot  "Zavenbergen" - zmiana terminu lotu na sobotę dnia 30.07.2016 roku. Koszowanie gołębi na ten lot odbędzie się w czwartek 28.07.2016 roku o godz.18.15 na Punkcie Wkładań w Siewierzu. Prosimy powiadomić uczestników tego lotu.

Organizator - kol. J.Oleksy


Wyniki Wollin 4


Dodano 24 lipca 2016 o godz. 23:11

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 14 Wollin 4

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Zmiana otwarcia zegarów !!!


Dodano 24 lipca 2016 o godz. 18:00

 

Otwarcie zegarów przełożono na godz.21.00. Prosimy powiadomić kolegów !!!


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 24 lipca 2016 o godz. 08:22

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości Wollin (Niemcy) godz. 8.00 przy słonecznej pogodzie! lecz po drodze okolice Cottbus jest zanikający front, pułap chmur wysoki!

Wkładanie na Lot    Hamburg 3        godz. 19.30

Wkładanie na Lot   Radzionkowski     godz. 18.15

 

Dobry Lot T. Kajdzik


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 24 lipca 2016 o godz. 06:14

Uwaga ze względu na przechodzący mocny front deszczowy przegradzający drogę gołębiom ptaki nie zostały jeszcze wypuszczone, prawdopodobnie do godziny 8.00 nie zostaną wypuszczone

 

Dobry Lot T. Kajdzik


Wyniki Hamburg 2


Dodano 18 lipca 2016 o godz. 21:33

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 13 Hamburg 2.

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 28