Reklama - supergolab.pl


Aktualności


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 20 kwietnia 2018 o godz. 11:00

Odjazd Kabiny na Lot 1 Namysłów  

1. Siewierz  godz.19.00  Zbiórka Punktualnie godz.16.30

2.  Poręba-Zawiercie  godz.19.45

3.  Niegowonice     godz. 20.30

4.  Zagórze     godz. 21.30

5.  Sielec     godz. 22.00

6.  Syberka     godz. 22.30

7.  Mierzęcice   godz. 23.15

Odjazd Kabiny na Lot 2 Oleśnica zbiórka 2.04.2018

1. Mierzęcice   godz. 19.00

2.  Syberka     godz. 19.45

3.  Sielec     godz. 20.15

4.  Zagórze     godz. 21.00

5.  Niegowonice  godz.22.00

6.  Poręba-Zawiercie     godz. 22.30

7.  Siewierz  godz.23.15  Zbiórka Punktualnie godz.21.00

Odjazd Kabiny na Lot 3 Lubin  

1. Siewierz  godz.18.00  Zbiórka Punktualnie godz.16.00

2.  Poręba-Zawiercie  godz.18.45

3.  Niegowonice     godz. 19.30

4.  Zagórze     godz. 20.30

5.  Sielec     godz. 21.00

6.  Syberka     godz. 21.30

7.  Mierzęcice   godz. 22.15


Kontrola Zegarów !!!


Dodano 17 kwietnia 2018 o godz. 21:15

Informuję wszystkich  kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że w dniu 21.04.2018 roku (sobota) o godz. 9.00 na Punktach Wkładań w Siewierzu, zostanie przeprowadzona kontrola i spis zegarów. Z kontroli tej zostanie sporządzony stosowny protokół przez Komisje Zegarowe. Jednocześnie na Punktach wkładań zostaną przeprowadzone czynności porządkowe i przygotowanie do nowego sezonu lotowego. 

W związku z powyższym proszę o powiadomienie kolegów. Obecność hodowców wraz z zegarami jest obowiązkowa !!!

 

Dobry Lot - Przewodniczący Komisji Zegarowej Punktu Wkładania - Jarosław Oleksy


Informacja dla hodowców Sekcji Siewierz !!!


Dodano 25 marca 2018 o godz. 15:54

 

Informujemy hodowców Sekcji Siewierz, że w dniach 30.03.2018 roku (piątek) i 03.04.2018 roku (wtorek) w godz.17.00 - 19.00, w Biurze Oddziałowym Domu Kultury w Siewierzu, będą przyjmowane spisy gołębi dorosłych wraz z opłatami. Przypominamy, że wraz ze spisem należy okazać karty własności gołębi lub stare upoważnienia do lotowania oraz dołączyć potwierdzenie szczepienia gołębi na paramyksowirozę (podbite przez lekarza weterynarii na spisach lub odpowiednie odrębne zaświadczenie).

W opisanych terminach, podczas oddawania spisów, będzie również możliwość przeinstalowania danych osobowych w zegarach elektronicznych marki TauRis.

Prosimy o powiadomienie wszystkich kolegów hodowców Sekcji Siewierz.

Ponadto, informujemy, że na Zebraniu Przedlotowym Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE, zostały zatwierdzone współzawodnictwa oddziałowe i sposoby nagradzania hodowców w Oddzialne na sezon 2018 roku tj.

Współzawodnictwa

Oddział 0493 „Zagłębie” na sezon 2018 roku.

              Gołębie dorosłe :

  1.     Mistrzostwo typowane seria 10/5 ze spisu 50 GMP (tak jak do mistrzostwa GMP) z wszystkich lotów od 100 – 800 km, lista 25%. UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 10 pierwszych na wszystkie loty. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 30 przodowników pucharami, bez dyplomów /

2.    Mistrzostwo szybkościowe 7 pierwszych z 50 GMP z wszystkich lotów od 100 – 800 km, lista 25%  -   / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami, bez dyplomów /

3.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów od 100 – 800 km, lista 33%  -  / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami, bez dyplomów /

4.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH  z całego spisu, suma punktów pięciu pierwszych roczniaków z każdego lotu do 600 km, lista 33% - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami, bez dyplomów/

5.    Generalne Mistrzostwo Polski ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich typowane 10/5 z 10 lotów powyżej 300 km. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i dyplomami i 5 przodowników dyplomami/

6.    INTERMISTRZOSTWO ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich 5/3 z  11 lotów powyżej 300 km. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i dyplomami i 5 przodowników dyplomami/

7.    Kategorie : A, B, C, M,  ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 7 przodownicy pucharami w każdej kategorii/

8.   Lot Narodowy BRUKSELA 2018, jest lotem dodatkowym, nie będzie zaliczony do żadnego współzawodnictwa oddziałowego, zostanie nagrodzony z listy Oddziałowej : trzy pierwsze gołębie – pucharami i trzy najlepsze serie 5/3 – pucharami.

 

Gołębie młode :

  1.   Mistrzostwo typowane seria 15/8 z całego spisu gołębi z wszystkich lotów jednakowo, lista 25%. UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 15 pierwszych na wszystkie loty. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 30 przodowników pucharami/

 2.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów jednakowo, lista 33%. - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami /

 3.   Mistrzostwo GMP gołębi młodych /na zasadach GMP/ - / nagrody sponsorowane przez Portal PIGEBOOK /

Nagrody dodatkowe :

 1. Z każdego lotu zostaną nagrodzone dyplomami trzy pierwsze gołębie z listy oddziałowej,
 2. Po sezonie zostaną nagrodzone statuetkami  i dyplomami najlepsze lotniki w oddziale :

- 3 najlepsze samce dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze samice dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze roczniaki z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze młode z największą ilością zdobytych punktów,

- po 3 najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M i F młode, z najniższymi ceoficjentami.

 

MISTRZOSTWA DODATKOWE - SPONSOROWANE :

1. Super Mistrz Oddziału ZAGŁĘBIE 2018  - Super Mistrz może być tylko jeden, zasady przyznania tego tytułu, to zdobycie najniższej sumy miejsc z wszystkich współzawodnictw oddziałowych dorosłych i młodych łącznie z kategoriami. Sponsor – Prezes Oddziału Jacek Dziurkowski

2. Mistrzostwo SPONSOROWANE typowane 10/10 ze spisu 50 GMP z wszystkich lotów jednakowo, bez lotu Bruksela. Sponsor: V-ce Prezes ds. Lotowych Tomasz Kajdzik, / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 7 przodownicy pucharami/

3. Mistrzostwo GMP gołębi młodych, będzie nagradzane przez SPONSORA Portal PIGEBOOK Wiktor Furman, zostaną nagrodzeni 3 mistrzowie pucharami, a Mistrz w tej kategorii, dodatkowo zostanie nagrodzony bonem o wartości 500 zł, do wykorzystania na Portalu PIGEBOOK.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie !!!


Dodano 4 marca 2018 o godz. 15:26

Dla informacji Kolegów Hodowców i Delegatów z Sekcji Siewierz, podaję do wiadomości Komunikat Zarządu Oddziału Zagłębie. 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie, informuje, że w dniu 24.03.2018 roku (sobota) o godz. 15.00, w Sali Konferencyjnej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2, odbędzie się Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie. Podczas Zebranie zostaną przedstawione, omówione i zatwierdzone ważne sprawy lotowe na sezon 2018 roku, zgodnie z poniższym proponowanym Porządkiem Zebranie.

Obecność delegatów jest OBOWIĄZKOWA !!!

 

Porządek Zebrania Przedlotowego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz  – dn. 24.03.2018 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów i hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. / propozycja Przewodniczący kol.Dziurkowski Jacek, protokolant kol. Nawrot Jacek /
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 17.03.2018 roku. – referuje kol. Dziurkowski Jacek
 6. Sprawy organizacyjne Oddziału :

referuje kol. Radosz Sławomir.

 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 04.04.2018 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 6,00 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności.

termin ostateczny 03.04.2018 rok (wtorek), w środę dnia 04.04.2018 roku, Skarbnicy Sekcyjni przekażą zebrane spisy wraz z opłatami do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz o godz. 17.00 na Zebraniu Zarządu Oddziału)

referuje kol. Sosiński Władysław

 • Omówienie zakupów i modernizacji kabiny i klatek oraz przygotowań do sezonu zestawu transportowo-lotowego (kabiny, klatki, ilość, rozmieszczenie, poniesione wydatki ),

referuje kol. Kajdzik Tomasz

 • Omówienie przedstawionego planu lotów gołębi dorosłych i młodych,
 • Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie systemów współzawodnictwa Oddziałowego i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2018.
 1. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.
 3. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie zebrania.

Informacja - NEKROLOG !!!


Dodano 17 lutego 2018 o godz. 17:34

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.02.2018 roku, zmarł nasz

1

 Kolega Śp. Wiesław Oźlański

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, uczynnego kolegę, który z prawdziwą pasją prowadził swoją hodowlę. Oddanego działacza naszego związku i wspaniałego organizatora, który przez wiele lat pełnił różne funkcje społeczne: V-ce Prezes d/s Lotowych Oddziału Dąbrowa Górnicza 1, Przewodniczący Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza, V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu Śląsk-Wschód. Za swoją działaloność związkową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, posiadał srebrną i złotę Odznakę Związkową.

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Wiesława Oźlańskiego odbędzie się w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dąbrowie Górniczej ŁOŚNIU. Spotkajmy się z nim po raz ostatni i odprowadźmy go na wieczny odpoczynek.

Prezes Sekcji Siewierz - J.Dziurkowski                              


Komunikat nr 1/2018 Zarządu Oddziału Zagłębie


Dodano 11 lutego 2018 o godz. 06:07

 

W zakładce Dokumenty-Komunikaty została dodana pełna wersja Komunikatu nr 1/2018 Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie, celem zapoznania się hodowców i stosowania w roku 2018.

Prezes - J.Dziurkowski


Nowa strona oddziału Zagłębie


Dodano 9 lutego 2018 o godz. 18:29

Powstała nowa strona oddziału Zagłębie. Strona znajduje się pod adresem: http://www.zaglebie.pzhgp.net/

W ,,Mapa Gołębników,, na nowej stronie!!! można  zweryfikować poprawność swojego jak i również kolegów pomiaru. Jeśli ktoś zauważy błąd u siebie lub innego hodowcy proszę to zgłaszać gdyż w niektórzych przypadkach pomiary były robione dawno i mogą nie być dokładne.

 

W zakładce PZHGP-->Dokumenty znajduje się spis hodowców oddziału Zagłębie wraz z współrzędnymi i numerami hodowcy. Proszę hodowców z sekcji Mierzęcice i Sosnowiec o zweryfikowanie swoich współrzędnych i sprawdzenie ich poprawności. Jeśli długość geograficzna rozpoczyna się od liczby 22 to oznacza brak danych o współrzędnych hodowcy. Proszę do zegarów wprowadzać numery według tej listy. Każdy hodowca musi dokonać zmiany w zegarze, ponieważ mimo iż numer hodowcy w wielu przypadkach został ten sam to zmienia się oddział na 0493. W razie niejasności proszę dzwonić na nr. telefonu: 660 731 366.

 

W zakładce PZHGP-->Dokumenty-->Druki znajduję się wzór spisu do wypełnienia.

 

Dobry Lot!

Obliczeniowiec

 


Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego !!!


Dodano 4 lutego 2018 o godz. 08:14

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 03.02.2018 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE. Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze Oddziału na kadencję 2018 roku.

 

Prezes Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie – kol. Dziurkowski Jacek

 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie :

1. Sosiński Władysław – Z-ca Prezesa, V-ce Prezes ds. Gospodarczych

2. Radosz Sławomir     - V-ce Prezes ds. Finansowych

3. Kajdzik Tomasz        - V-ce Prezes ds. Lotowych

4. Nawrot Jacek            - Sekretarz

5. Koclęga Jerzy           - członek

6. Kowalski Ireneusz     - członek

7. Apostolski Marcin      - członek

8. Grzybowski Andrzej  - członek

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :

1. Jędras Mieczysław   - Przewodniczący

2. Gadula Jarosław       - Z-ca Przewodniczącego

3. Oleksy Jarosław        - Sekretarz

4. Kania Marek              - członek

5. Nowak Piotr               - członek

 

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna :

1. Grzyb Lechosław        - Przewodniczący

2. Stankiewicz Ryszard – Z-ca Przewodniczącego

3. Kitala Konrad             - Sekretarz

4. Knapik Andrzej           - członek

5. Seget Henryk              - członek

 

Pierwsze Zebranie nowo wybranego Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie, odbędzie się w dniu 07.02.2018 roku o godz. 17.00 w Biurze Oddziałowym w Siewierzu Dom Kultury.

DOBRY LOT - J.Dziurkowski


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE !!!


Dodano 15 stycznia 2018 o godz. 07:56

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 03.02.2018 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku w Siewierzu, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz starych oddziałów 0167 Zawiercie i 0156 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 Delegatów nowego Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 03.02.2018 roku

 

 1. Przywitanie przybyłych delegatów,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 3. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 6. Sprawozdania starych Zarządów Oddziałów z działalności za rok 2017.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. Sprawozdania Przewodniczących Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,
 9. Sprawozdania Przewodniczących Oddziałowych Komisji Rewizyjnych,
 10. Złożenie wniosku o absolutorium dla starych Zarządów Oddziałów za rok sprawozdawczy 2017, głosowanie nad absolutorium,
 11. Przerwa 10 minut
 12. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku. Wybory :
 13.       - Prezesa Oddziału,
 14.       - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),
 15.       - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),
 16.       - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),
 17.       - Delegatów na OWZD,
 18. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),
 19. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie ).
 20. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 21. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2018, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 22. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,
 23. Zakończenie zebrania.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Zebranie Sekcji Siewierz !!!


Dodano 29 grudnia 2017 o godz. 08:26

 

W dniu 20.01.2018 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie członków Sekcji Siewierz. Obecność członków Sekcji obowiązkowa, będzie to Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w nowym Oddziale 0493 Zagłębie.

Prezes Sekcji Siewierz  - Jacek Dziurowski


Zebranie Sekcji Siewierz II !!!


Dodano 29 grudnia 2017 o godz. 08:12

 

W dniu 06.01.2018 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie członków Sekcji Siewierz II. Obecność członków Sekcji obowiązkowa, będzie to Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w nowym Oddziale 0493 Zagłębie.

Prezes Sekcji Siewierz II - Sławomir Radosz


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 18 grudnia 2017 o godz. 08:52

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2018, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy po raz ostatni - Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie


Badania gołębia COBA Diagnostyka !!!


Dodano 18 grudnia 2017 o godz. 08:04

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom hodowców,Laboratorium Diagnostyczne COBA z Sośnicowic, przeprowadzi wyjazdowe badania diagnostyczne gołębi, które odbędzie się:

 

W dniu 04.01.2018 roku (czwartek) od godz. 16.00 w Biurze Oddziałowym Sekcji Siewierz, z tyłu Domu Kultury w Siewierzu przy ul.Słowackiego 2a.

 

Podczas badania będzie można przeprowadzić pełny zakres badań diagnostycznych gołębi, ustalenie stanu zdrowotności stada, jak również badania indywidualne w pełnym zakresie laboratoryjnym, bakteriologia, mycologia.

COBA Diagnostyka

zaprasza wszystkich hodowców na badania w wyznaczonym terminie.

 

Organizatorem badań jest kol. Jacek Dziurkowski tel. 606410712


Plan Lotów 2018 - Oddział 0493 Zagłębie !!!


Dodano 16 grudnia 2017 o godz. 20:02

Plany lotów Oddziału 0493 „Zagłębie”

na sezon 2018 roku.

Gołębie dorosłe :

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

29.04.2018

Niedziela

Namysłów

125 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

03.05.2018

czwartek

Oleśnica

150 km

------

Lot tylko do Mistrzostwa Oddziału bez kategorii

3

06.05.2018

Niedziela

Lubin

230 km

A

Oddziałowa do kategorii

4

13.05.2018

Niedziela

Żary

310 km

A + Inter

Oddziałowa do kategorii i Intermistrzostwa

5

20.05.2017

Niedziela

Żary

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

6

27.05.2018

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

510 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii,GMP i Inter.

7

03.06.2018

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

510 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii,GMP i Inter.

8

10.06.2018

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

510 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii,GMP i Inter.

9

17.06.2018

Niedziela

Żary

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

10

24.06.2018

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii, GMP i Inter

11

01.07.2018

Niedziela

Żary

310 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

12

08.07.2018

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii, GMP i Inter

13

15.07.2018

Niedziela

Wollin  /Niemcy/

510 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii,GMP i Inter.

14

22.07.2018

Niedziela

Żary

310 km

A+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii i GMP i Intermistrzostwa

15

29.07.2018

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M

Oddziałowa (50 zegarów), Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,

16

28.07.2018

Sobota

Narodowy BRUKSELA

1050 km

 

M

Lot Dodatkowy, Nagrodowy.

 

Gołębie młode :

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Kat.

1

04/05.08.2018

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

2

12.08.2018

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

3

19.08.2018

Niedziela

Jelcz-Laskowice

154 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

4

26.08.2018

Niedziela

Trzebnica

185 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

5

02.09.2018

Niedziela

Lubin

230 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

6

09.09.2018

Niedziela

Polkowice

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

7

15.09.2018

Niedziela

Żary

310 km

Mistrzo.Oddziału

8

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Furstenwalde

400 km

Dodatkowy

Okręgowy

Nagrodowy

9

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Pyrzyce

410 km

Dodatkowy Radzionków

Nagrodowy

 


Informacja z Zebrania Okręgu !!!


Dodano 15 grudnia 2017 o godz. 08:27

Dla informacji hodowców przekazuję do wiadomości Komunikat Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód.

 

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 14.12.2017 roku, ustalono loty okręgowe na sezon 2018 roku. Jednogłośnie uchwalono trzy loty okręgowe powyżej 700 km z jednej miejscowości VERDEN (Niemcy) dla całego Okręgu. Loty te zostały zaplanowane w terminach :

VERDEN 1  - dn. 24.06.2018 rok ( lot do GMP, Inter, kat. C i M, Daleki Dystans)

VERDEN 2  - dn. 08.07.2018 rok ( lot do GMP, Inter, kat. C i M, Daleki Dystans)

VERDEN 3  - dn. 29.07.2018 rok ( lot do kat. C i M, Daleki Dystans)

z lotów tych będzie sporządzona jedna lista konkursowa dla całego Okręgu i będzie rozegrane Mistrzostwo Okręgu „Daleki Dystans” przy serii typowanej 10/5 z 50 GMP. Prosimy wszystkie oddziały Okręgu Śląsk Wschód o zaplanowanie lotów okręgowych w swoich oddziałach zgodnie z podanymi terminami.

Nie będzie wspólnych startów całego Okręgu z lotów 500 km. Loty 500 km planują Oddziały i Rejony Lotowe i wykonują je we własnym zakresie.

Lot Narodowy BRUKSELA – 2018, będzie lotem dodatkowym, nagrodowym w Okręgu i nie będzie zaliczany do Mistrzostwa Okręgu w Dalekim Dystansie. Będzie sporządzona z tego lotu lista Okręgowa i można zaliczyć ten lot do kat. C i M. Z lotu tego zostaną nagrodzone przez Okręg, trzy pierwsze gołębie i trzy najlepsze serie, obowiązuje seria 5/3.

Uchwalono organizację Lotu Okręgowego gołębi młodych „FURSTENWALDE – 2018” w terminie 22/23.09. 2018 rok. Współzawodnictwo z tego lotu na takich samych zasadach co w roku 2017, typowane 10/7 z listy Okręgowej.

Ustalono mistrzostwa w Okręgu na rok 2018 :

- Daleki Dystans z trzech lotów 700 km,

- GMP i Intermistrzostwo,

- Kategorie A, B, C i M (bez kat.D),

- GMP Młode.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Zebranie Polotowe Oddziału 0167 Zawiercie !!!


Dodano 19 listopada 2017 o godz. 14:27

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, zaprasza wszystkich swoich hodowców na Oddziałowe Zebranie Polotowe, które odbędzie się w dniu 25.11.2017 roku (sobota) od godz. 15.00 w Sali Bankietowej OSP przy Rynku w Siewierzu. Podczas zebrania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Oddziału oraz zostanie zapewniony obfity poczęstunek dla uczestników.

W związku z zapewnieniem obecności na spotkaniu, przewidziana jest wcześniejsza składka w kwocie 20 zł. Zapisy wraz z przewidzianą składką przyjmowane są przez Skarbników i Prezesów Sekcji.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes Jacek Dziurkowski


Oddział Zagłębie - POWOŁANY !!!!


Dodano 15 listopada 2017 o godz. 08:32

 

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 14.11.2017 roku, Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód (jednogłośnie) wyraził zgodę na połączenie się Oddziałów 0167 Zawiercie i 0156 Zagłębie i Uchwałą nr 11/2017 z dnia 14.11.2017 roku, powołał nową jednostkę organizacyjną związku, Oddział ZAGŁĘBIE. Nowy Oddział ZAGŁĘBIE został powołany ze struktur wymienionych Oddziałów i w ich zakresach terytorialnych. Siedzibę nowego Oddziału ustanowiono w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Obecnie czekany tylko na przydzielenie nowego numeru ewidencyjnego Oddziału przez Prezydium Zarządu Głównego. 

Trwało to wszystko dosyć długo, ale liczy się efekt końcowy naszych działań. Jest to historyczne wydarzenie dla środowiska hodowców Zagłębie i nich przetrwa jak najdłużej.

UWAGA - Koledzy hodowcy, którzy się jeszcze nie zdecydowali do przystąpienia do nowego Oddziału. Nowy Oddział ZAGŁĘBIE zaprasza wszystkich chętnych, Mistrzów, hobbystów i sympatyków, przystąpcie do nas, jedyna okazja do końca miesiąca Listopada.

Z A P R A S Z A M Y

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Nowy Oddział Zagłębie - POWSTANIE !!!!


Dodano 12 listopada 2017 o godz. 17:58

 

Informacja z ostatnich godzin !!!

Uwaga hodowcy zainteresowani powstaniem Oddziału ZAGŁĘBIE. W dniu dzisiejszym odbyły się Nadzwyczajne Zebrania Hodowcow i Delegatów  Oddziałów 0156 Zagłębie i 0167 Zawiercie. Zebrania te w 100 % przegłosowały połączenie się obu Oddziałów i utworzenie nowego, dużego i samowystarczalnego Oddziału ZAGŁĘBIE. Oddział 0156 Zagłębie na 45 obecnych członków, 45 głosów-Za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwny. Oddział 0167 Zawiercie na 26 obecnych delagatów, 26 głosów-Za, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciwny. 

Pozdrawiam wszystkich DOBRY LOT - J.Dziurkowski


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz i Siewierz II !!!


Dodano 8 listopada 2017 o godz. 08:44

Informuję wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz i Siewierz II, że po raz kolejny odbędzie się wspólne Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 18.11.2017 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Remizy OSP w Siewierzu przy Rynku. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chetnych, przyjmowane będą zapisu wraz z symboliczna opłatą w kwocie 10 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do Prezesów lub Skarbników Sekcji. Proszę o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania.

Tradycją lat poprzednich na zebranie został zaproszony Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  Zdzisław Banaś.

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski


Kolejne Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 29 października 2017 o godz. 08:28

 

Kontynując poprzednie informacje i wpisy na naszej stronie oraz potrzebę spełnienia warunków statutowych i regulaminowych, Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, zwołuje kolejne Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Zawiercie, które odbędzie się w dniu 12.11.2017 roku (niedziela) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowych Dom Kultury w Siewierzu przy ul.Słowackiego 2a.

Głównym i jedynym tematem Nadzwyczajnego Zebrania, będzie wniosek o połączenie Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 0156 Zagłębie, w jeden duży, wspólny Oddział.

Podstawa prawna : Regulamin Organizacyjny PZHGP & 3 pkt 2 c (łączenie Oddziału z innymi Oddziałami w jeden duży Oddział, za zgodą Zarządu Okręgu, do którego terytorialnie Oddziały należą, na podstawie uchwały Oddziałowego Walnego Zebrania Członków lub Delegatów przy kwalifikowanej większości 2/3 głosów i obecności minimum połowy członków lub Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym)”

Prosimy wszystkich kolegów hodowców o powiadomienie swoich delegatów w Sekcjach, których obecność na Nadzwyczajnym Zebraniu Oddziału jest – OBOWIĄZKOWA !!!

 

Porządek Nadzwyczajnego Zebrania

 Delegatów Oddziału PZHGP ZAWIERCIE

Siewierz – dn. 12.11.2017 rok

1.      Przywitanie przybyłych delegatów,

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta,

3.      Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4.      Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).

5.      Głosowanie jawne delegatów nad wnioskiem o połączenie się Oddziału 0167 Zawiercie z Oddziałem 0156 Zagłębie, w jeden wspólny, duży Oddział od roku 2018.

6.      Ogłoszenie wyników głosowania.

7.      Zakończenie zebrania.

Za zarząd :

Sekretarz                                                                                Prezes

Zarządu Oddziału Zawiercie                                                      Zarządu Oddziału Zawiercie

Jacek Nawrot                                                                     Jacek Dziurkowski

 Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 35