Reklama - supergolab.pl


Aktualności


Uwaga! Lot Rawicz


Dodano 3 września 2017 o godz. 08:32

Uwaga ze względu na kiepskie warunki pogodowe nasze gołębie TERAZ wracają bliżej domu,  jeżeli warunki poprawią się to start nastąpi najwcześniej około 11.00 proszę uzbroić się w cierpliwość 

 

Dobry Lot! T.Kajdzik


Wyniki Namysłów


Dodano 27 sierpnia 2017 o godz. 18:05

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi młodychnr. 1 Namysłów

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 27 sierpnia 2017 o godz. 07:51

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Namysłowie o godz. 7.45 przy słonecznej i bezwietrznej pogodzie DL.

Zegary godz. 15.00


Następny lot Rawicz dn.03.09.2017 rok (niedziela), odjazdy kabiny na ten lot w (sobotę) dni 02.09.2017 roku :

Sekcja Niegowonice godz.21.00

Sekcja Zawiercie-Poręba godz. 21.45

Sekcja Siewierz godz. 22.45 Zbiórka Punktualnie godz. 21.00

 

Dobry Lot!! T.Kajdzik


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 20 sierpnia 2017 o godz. 13:41

Przypominam że Lot Oleśnica jest pierwszym Lotem do GMP i zgodnie z RL typowanymi gołębiami jest 15 pierwszych wkładanych na lot dodatkowo należy je zaznaczyć jako S

Odjazd Kabiny 26.08.2017 na Lot Oleśnica 27.08 

Sekcja Siewierz 18.00 Zbiórka Punktualnie godz. 15.30

Sekcja Poręba-Zawiercie godz. 19.00

Sekcja Niegowonice godz. 20.00

 

DobryLot! T.Kajdzik


Uwaga!!! Lot Wołczyn Odwołany!


Dodano 19 sierpnia 2017 o godz. 09:21

UWAGA - ze wzgledu na zapowiadane jutro intensywne opady deszczu i burze, czyli brak mozliwosci startu LOT WOŁCZYN ZOSTAJE ODWOŁANY. Brak możliwości transportu na poniedziałek - BRAK KIEROWCÓW - niema mozliwości przełożenia lotu. Proszę powiadomić kolegów.

Dobry Lot T.Kajdzik


Weryfikacja wyników gołębi starych 2017 !!!


Dodano 18 sierpnia 2017 o godz. 12:09

 

Zarząd Oddziału 0167 Zawiercie, wyznacza termin składania przez zainteresowanych hodowców swoich wyników do Mistrzostwa Oddziałowego, Okręgowego i Ogólnopolskiego w kategoriach lotowych gołębi dorosłych A, B, C, D i M.

W dniu 26.08.2017 roku (sobota) o godz. 9.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, każdy zainteresowany hodowca złoży swoje wyniki wraz z Kartami Wyników swoich gołębi. Po złożeniu wyników nastąpi ich weryfikacja i przygotowanie pełnej dokumentacji lotowej Oddziału do przekazania do Okregu. 

Przypominam, że złożenie swoich wyników do kategorii w Oddziale należy do obowiązków hodowcy i nie złożenie wyników w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę w tych mistrzostwach na każdym szczeblu współzawodnictwa.

Przypominam, że OBOWIĄZKOWO w weryfikacji wyników Oddziałowych udział biorą : Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Lotowa i Oddziałowa Komisja Zegarowa oraz przedstawiciele wszystkich Sekcji w Oddziale.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Spisy


Dodano 13 sierpnia 2017 o godz. 14:22

Spisy z programu obliczeniowego zostały przekazane do weryfikacji. Proszę wszystkich hodowców o dokładne sprawdzenie zgodności zapisów ze stanem faktycznym swoich gołębi. Do dnia 16.08.2017 do środy można dokonać jeszcze weryfikacji u obliczeniowca. Po tym terminie zostaną wykonane ostateczne wydruki spisów i przekazane do Okręgu. Proszę potraktować sprawę poważnie, gdyż później już nie będzie możliwości zmian.


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 13 sierpnia 2017 o godz. 08:21

Gołebie Oddziału Zawiercie zostały wypuszczone w Molnej o godz. 8.05

Dobry Lot! T.Kajdzik


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 8 sierpnia 2017 o godz. 18:03

Podlot gołębi młodych został zaplanowany na niedziele 13.08.2017

Odjazd kabiny na Podlot 13.08

Sekcja Niegowonice  odjazd kabiny godz. 5.00

Sekcja Zawiercie-Poręba   godz 5.45

Sekcja Siewierz   godz. 6.45 Zbiórka Punktualnie godz 5.45

Odjazd Kabiny na 1 Lot Wołczyn  20.08

Sekcja Niegowonice godz 22.00

Sekcja Zawiercie-Poręba  godz. 22.45

Sekcja Siewierz  godz. 23.40 Zbiórka punktualnie  godz 21.30

Podział klatek

Sekcja Siewierz II  11 klatek

Sekcja Niegowonice 21 klatek

Sekcja Siewierz  32 klatki

Sekcja Zawiercie-Poręba 16 klatek

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


GMP, INTERMISTRZOSTWO, KATEGORIE


Dodano 4 sierpnia 2017 o godz. 20:49

W zakładce Loty--> Wyniki Lotowe znajdują się wyniki w kategoriach, gmp i intermistrzostwie z uwzględnieniem lotów rejonowych oraz okręgowych.

 

Dobry Lot- Obliczeniowiec


Przypomienie - Spisy Gołębi Młodych !!!


Dodano 1 sierpnia 2017 o godz. 20:41

 

Zebranie Zarządu Oddziału Zawiercie zostało przesunięte z dnia 02.08.2017 roku na 09.08.2017 roku.

 

Ponadto, Zarząd Oddziału Zawiercie, przypomina wszystkim kolegom hodowcom, że spisy gołębi młodych należy złożyć najpóźniej w terminie do dnia 08.08.2017 roku (wtorek) u Skarbników Sekcyjnych i dokonać jednocześnie opłaty w kwocie 3 zł/szt.  Zgodnie z przepisami obowiązkowo należy dołączyć potwierdzenia szczepienia gołębi na Paramyksowirozę oraz okazać karty własności gołębi. Skarbnicy Sekcyjni po potwierdzeniu przyjęcia spisów i opłat, w dniu 09.08.2017 roku (środa) godz.18.00, podczas Zebrania Zarządu Oddziału, przekażą całość dokumentacji do kol. Sławomira Radosza wraz z opłatami.

Dla kolegów hodowców z Sekcji Siewierz i Siewierz II, w dniu 07.08.2017 i 08.08.2017  roku (poniedziałek i wtorek) w godz. 18.00 - 20.00 zostanie uruchomiony punkt przyjmowania spisów w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury W Siewierzu. Prosimy wszystkich o zachowanie terminów złożenia spisów.

W dniu 09.08.2017 roku o godz. 18.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu odbędzie się Zebranie Zarządu Oddziału Zawiercie, gdzie zostaną zliczone wszystkie gołębie młode ze spisów i nastąpi podział klatek na poszczególne Sekcje. Prosimy o przybycie Prezesów Sekcji.

Prosimy wszystkich o powiadomienie kolegów hodowców o terminach złożenia spisów gołębi młodych !!! Po terminie spisy nie będą przyjmowane !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Wyniki Bruksela


Dodano 31 lipca 2017 o godz. 20:36

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi starych nr. 15 Bruksela

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Przypomnienie - badania gołębi COBA !!!


Dodano 31 lipca 2017 o godz. 20:34

Przypominamy Kolegom Hodowcom o badaniach gołębi przez Laboratorium Diagnostyczne COBA z Sośnicowic, które odbędzie się:

 

W dniu 01.09.2017 roku (wtorek) od godz. 16.00 w Biurze Oddziałowym Sekcji Siewierz, z tyłu Domu Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.

 

Podczas badania będzie można przeprowadzić pełny zakres badań diagnostycznych gołębi, ustalenie stanu zdrowotności stada, jak również badania indywidualne w pełnym zakresie laboratoryjnym, bakteriologia, mycologia.

COBA Diagnostyka

zaprasza wszystkich hodowców na badania w wyznaczonym terminie.

 

Organizatorem badań jest kol. Jacek Dziurkowski tel. 606410712


Otwarcie zegarów z lotu Bruksela


Dodano 30 lipca 2017 o godz. 12:14

Informujemy kolegów hodowców oddziału Zawiercie, że przesunięto otwarcie zegarów na dzień jutrzejszy, poniedziałek, na godz. 18.00. ze względu na brak potrzebnej ilości gołębi do zakończenia konkursu w oddziałach okręgu. Prosimy powiadomić swoich kolegów !!!!!


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 29 lipca 2017 o godz. 17:32

Uwaga!!  Zgodnie z Regulaminem lotu Bruksela należy zgłaszać pierwsze gołębie i pierwsze serie z  Lotu Koordynatorem z ramienia Okręgu Śląsk Wschód jest  kolega

Jacek Dziurkowski tel. 606410712

Zegary Niedziela  30.07.2017    godz. 18.00


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 29 lipca 2017 o godz. 08:55

Gołębie wypuszczono w miejscowości Bruksela 29.07.2017r godz. 6.30 przy pochmurnej pogodzie

 

Dobry Lot T.Kajdzik


Badanie gołębi COBA Diagnostyka !!!


Dodano 28 lipca 2017 o godz. 07:02

Przypominamy Kolegom Hodowcom o badaniach gołębi przez Laboratorium Diagnostyczne COBA z Sośnicowic, które odbędzie się:

 

W dniu 01.09.2017 roku (wtorek) od godz. 16.00 w Biurze Oddziałowym Sekcji Siewierz, z tyłu Domu Kultury w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a.

 

Podczas badania będzie można przeprowadzić pełny zakres badań diagnostycznych gołębi, ustalenie stanu zdrowotności stada, jak również badania indywidualne w pełnym zakresie laboratoryjnym, bakteriologia, mycologia.

COBA Diagnostyka

zaprasza wszystkich hodowców na badania w wyznaczonym terminie.

 

Organizatorem badań jest kol. Jacek Dziurkowski tel. 606410712


Wyniki Hamburg


Dodano 25 lipca 2017 o godz. 19:48

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu gołębi starych nr. 14 Hamburg

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Komunikat Lot Narodowy Bruksela 2017 !!!


Dodano 25 lipca 2017 o godz. 06:07

Komunikat Okręgu, w sprawie organizacji lotu Narodowego BRUKSELA 2017, który ma się odbyć w dniu 29.07.2017 roku (sobota).

Jak już wcześniej informowano hodowcy Okręgu Śląsk-Wschód zgłosili na ten lot 2014 sztuk gołębi.

Transport gołębi na ten lot dla wszystkich hodowców Okręgu Śląsk-Wschód zapewni Oddział Trzebienia.

Zostały wyznaczone w całym Okręgu dwa Punkty Wkładania na ten lot.

Pierwszy Punkt Wkładań  w Trzebinii (Plac Targowy), gdzie będą koszować gołębie hodowcy Oddziałów: Trzebinia, Wolbrom, Olkusz, Bukowno i Jaworzno. Ilość koszowanych gołębi: 892 szt. Koszowanie gołębi odbędzie się w dniu 27.07.2017 roku ( czwartek) w godz. 14.00 – 16.30. Odjazd Kabiny z Trzebini o godz. 17.00.

Drugi Punkt Wkładań w Siewierzu (ul. Bema 2, Wspólnota Leśno-Gruntowa), gdzie będą koszować gołębie hodowcy Oddziałów: Zawiercie, Myszków, Dąbrowa Górnicza, Jura-Łazy  i Sosnowiec. Ilość koszowanych gołębi: 1.122 szt. Koszowanie gołębi odbędzie się w dniu 27.07.2017 roku ( czwartek) w godz. 16.00 – 18.30. Odjazd Kabiny z Siewierza o godz. 19.00. Proponuje się , aby na Punkcie w Siewierzu koszowanie odbyło się kaskadowo : godz.16.00 koszują hodowcy Oddziału Zawiercie (184 szt), godz.16.30 hodowcy Oddziałów Sosnowiec i Jura-Łazy (290 szt), godz.17.00 hodowcy Oddziału Dąbrowa Górnicza (313 szt), godz.17.30 hodowcy Oddziału Myszków (335 szt).

Przypominamy hodowcom o przywiezieniu ze sobą na Punkty Wkładań, kompletnych systemów elektronicznych do koszowania gołębi. Na Punkcie w Siewierzu jest tylko jeden kompletny system do koszowania marki TauRis.

Prosimy Zarządy Oddziałów, o zapoznanie swoich hodowców z powyższym Komunikatem.

Za Zarząd Okręgu - Koordynator Lotu J.Dziurkowski


Uwaga!!! Komunikat Lotowy!


Dodano 24 lipca 2017 o godz. 06:52

Informujemy kolegów hodowcow Oddziału Zawiercie, że przesunięto otwarcie zegarów na dzień jutrzejszy, wtorek, na godz. 18.00. Prosimy powiadomić swoich kolegów !!!!!

 

Gołębie całego Okręgu Śląsk Wschód wystartowały w Hamburgu godz. 6.10      Decyzją większości oddziałów w Okręgu Kabina z naszymi ptakami jeszcze wczoraj w dzień została przemieszczona w nowe miejsce pozwalające dziś na start pogoda słoneczna!

Zegary godz. 22.00

 

Dobry Lot! T.KajdzikPoprzednia  Następna

Strona: 2 z 33