HGP Ferajna


Aktualności


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 12 czerwca 2016 o godz. 06:10

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości Sulechów o godz. 5.30

Otwarcie zegarów  godz.15.00

Odjazd Kabiny na Lot  Wollin III

Zawiercie - Poręba  godz. 14.00

Siewierz godz. 15.00 Zbiórka punktualnie godz. 13.30

 

Dobry Lot!! T. Kajdzik


Wyniki Wollin 2


Dodano 5 czerwca 2016 o godz. 20:13

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 7 Wollin 2

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 5 czerwca 2016 o godz. 06:30

Gołębie Odziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości Wollin (Niemcy) godz. 6.00

Otwarcie zegarów godz. 18.00

Odjazd Kabiny na lot Sulechów

Zawiercie - Poręba  godz. 15.00

Siewierz godz. 16.00     Zbiórka Punktualnie godz. 14.00

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Wyniki Wollin 1


Dodano 30 maja 2016 o godz. 20:28

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 6 Wollin 1

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 29 maja 2016 o godz. 06:33

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Niemczech w miejscowości Wollin godz.6.10

Otwarcie zegarów godz. 18.00

Odjazd kabiny na lot Wollin II

Zawiercie - Poręba  godz. 14.00

Siewierz    godz. 15.00   zbiórka punktualnie 13.00

 

Dobry Lot!!! T. Kajdzik


Wyniki Sulechów


Dodano 22 maja 2016 o godz. 18:03

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 5 Sulechów

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Komunikat Lotowy!


Dodano 22 maja 2016 o godz. 06:24

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości Sulechów godz. 6.10

Tradycyjnie po pierwszych 5 Lotach zrobiłem nowy podział klatek

Zawiercie - Poręba  suma 5 lotów 2340 / 5 = 468 / 32.1=14.6

Przyznano 15 klatek

Siewierz suma 5 lotów 7757 / 5 = 1551.4 / 32.1 = 48.3

Przyznano 48 klatek

Siewierz II suma z 5 lotów 2748 / 5 = 549.6 / 32.1 = 17.1

Przyznano 17 klatek

suma średnich to 2569 / 80 = 32.1

Odjazd kabiny na Lot Wollin

Zawiercie - Poręba   godz.10.00

Siewierz   godz. 11.00 Zbiórka punktualnie godz. 9.00

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Wyniki Leszno


Dodano 15 maja 2016 o godz. 17:50

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 4 Leszno

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga! Lot Leszno 15.05


Dodano 15 maja 2016 o godz. 06:51

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Lesznie godz. 6.30

Odjazd kabiny na lot Sulechów

Zawiercie - Poręba    godz. 19.00

Siewierz godz. 20.00   Zbiórka punktualnie godz. 18.00

 

Przypominam że od Lotu Sulechów zaczyna się współzawodnictwo w GMP i Intermistrzostwie zgodnie z Regulaminem tych mistrzostw wkładamy je jako pierwsze 10 S a dodatkowo do Intermistrzostwa 5 pierwszych i oznaczamy je jako S1

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Wyniki Oleśnica


Dodano 8 maja 2016 o godz. 17:40

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 3 Oleśnica

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Lot Oleśnica 08.05


Dodano 8 maja 2016 o godz. 06:45

Gołębie oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w Oleśnicy godz. 6.10

Odjazd kabiny na lot Leszno

Zawiercie - Poręba godz. 16.00

Siewierz    godz. 17.00  Zbiórka punktualnie 15.00

 

Dobry Lot!  T. Kajdzik!


Wyniki Wołczyn 2


Dodano 3 maja 2016 o godz. 18:34

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 2 Wołczyn 2

Dobry Lot- Obliczeniowiec

 


Uwaga Lot Wołczyn 03.05.16


Dodano 3 maja 2016 o godz. 07:28

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości    Wołczyn godz. 7.10

Odjazd kabiny na Lot Oleśnica

Zawiercie - Poręba   godz. 22.00

Siewierz    godz. 23.00    Zbiórka punktualnie 21.00

 

Dobry Lot!  T. Kajdzik


Wyniki Wołczyn 1


Dodano 30 kwietnia 2016 o godz. 18:23

W zakładce Loty--> Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu nr. 1 Wołczyn 1

Dobry Lot- Obliczeniowiec


Uwaga Lot Wołczyn 30.04.16


Dodano 30 kwietnia 2016 o godz. 07:47

Gołębie Oddziału Zawiercie i D.G. zostały wypuszczone w miejscowości

Wołczyn godz. 7.30

 

Odjazd Kabiny na lot Wołczyn II

Zawiercie - Poręba  godz. 19.00

Siewierz  godz. 20.00  Zbiórka punktualnie 18.00

 

Dobry Lot!   -  T. Kajdzik

 


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 24 kwietnia 2016 o godz. 16:06

Podział klatek:   3109 / 80 = 38,86

Zawiercie - Poręba  639 / 38,8 = 16,46 przyznano 16 klatek

Siewierz        1760 / 38,8 =  45,36 przyznano   46 klatek

Siewierz II       710 / 38,8 = 18,29  przyznano   18 klatek

                   Odjazd Kabiny na Lot nr. 1     Wołczyn 

Zawiercie - Poręba    godz.  23.00

Siewierz        godz. 24.00     Zbiórka punktualnie    godz. 21.00

 

Dobry Lot - T.Kajdzik!


Weryfikacja spisów - Kontrola zegarów !!!


Dodano 12 kwietnia 2016 o godz. 08:09

 

       U W A G A  !!! Obliczeniowiec przekazał do weryfikacji spisy gołębi dorosłych wydrukowane z systemu obliczeniowego. Prosimy wszystkich hodowców o dokładne sprawdzenie zgodności zapisów ze stanem faktycznym swoich gołębi. Do dnia 16.04.2016 rok (sobota) do godz.22.00 można dokonać jeszcze weryfikacji u obliczeniowca. Po tym terminie zostaną wykonane ostateczne wydruki spisów i przekazane do Okręgu. Proszę potraktować sprawę poważnie, gdyż później już nie będzie możliwości weryfikacji.

U W A G A !!!  HODOWCY SEKCJI SIEWIERZ. Komisja Zegarowa Sekcji Siewierz pod przewodnictwem kol. Jacka Nawrota, zaprasza wszystkich hodowców w dniu 23.04.2016 roku (sobota) o godz. 10.00 na Punkt Wkładań nr 3 (Wspólnota), gdzie zostanie przeprowadzona kontrola i spis zegarów wszystkich hodowców Sekcji, z której to czynności zostanie sporządzony Protokół Kontroli Zegarów. Będą również wykonane czynności gospodarcze na terenie Punktu i przygotowania do nadchodzącego sezonu lotowego.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Zebranie Przedlotowe Oddziału Zawiercie !!!


Dodano 25 marca 2016 o godz. 08:13

 

W dniu 02.04.2016 roku (sobota) o godz.15.00 odbędzie się Zebranie Przedlotowe Hodowców Oddziału 0167 Zawiercie. Miejsce Zebrania to sala konferencyjna Domu Kultury w Siewierzu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowców na spotkanie. 

Porządek Zebrania Przedlotowego Oddziału 0167 PZHGP ZAWIERCIE 

Siewierz  – dn. 02.04.2016 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

      / propozycja Przewodniczący kol.Dziurkowski Jacek, protokolant kol. Nawrot Jacek /

 1. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 2. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 19.03.2016 roku. – referuje kol. Dziurkowski Jacek
 3. Sprawy organizacyjne Oddziału :
 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 05.04.2016 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 6,50 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności referuje kol. Radosz Sławomir.

      ( termin ostateczny 05.04.2016 rok wtorek, w środę spisy u obliczeniowca, ustalenie przyjmowania spisów w Sekcjach w Siewierzu, w Biurze        Oddziałowym Dom Kultury w dniach 04 i 05.04.2016 roku w godz. 17 - 19          poniedziałek i wtorek)

 • Omówienie przedstawionego planu lotów oraz zatwierdzenie systemów współzawodnictwa i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2016 / listy konkursowe będą sporządzana na bazie 25% /, ustalenie zasad dwóch SUPERMISTRZOSTW w Oddziale z pucharami przechodnimi referuje kol. Kajdzik Tomasz
 1. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 1. Przedstawienie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie z każdej Sekcji, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.
 1. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie zebrania.

Za zarząd : Prezes J.Dziurkowski


Spisy


Dodano 20 marca 2016 o godz. 12:19

W związku z ujednoliceniem zapisów barw przez PZHGP proszę hodowców do stosowania wyłącznie poniżej podanych barw na spisach.

Proszę na spisach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

 • 1.      niebieska
 • 2.      niebiesko-nakr.
 • 3.      ciemno-nakrap.
 • 4.      ciemna
 • 5.      czarna
 • 6.      czerwono-nakr.
 • 7.      czerwona
 • 8.      płowa
 • 9.      biała
 • 10.     szpakowata
 • 11.     niebiesko-pstra
 • 12.     nieb-nakr-pstra
 • 13.     ciem-nakr-pstra
 • 14.     ciemno-pstra
 • 15.     czarno-pstra
 • 16.     czer-nakr-pstra
 • 17.     czerwono-pstra
 • 18.     płowo-pstra
 • 19.     szpak-pstra
 • 20.     czerwono-szpak
 • 21.     czer-szp-pstra
 • 22.     płowo-szpak
 • 23.     pł-szpak-pstra

Gołębie do spisu prosiłbym, żeby wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego wg wzorów podanych w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP.

 Proszę o umieszczenie na spisie numeru telefonu do kontaktu w razie powstania problemów. Wszystkie spisy w dniu 06.04.2016 mają się znaleźć u obliczeniowca.

 

Dobry lot- obliczeniowiec


Spotkanie z Alfredem Bergarem !!!


Dodano 28 lutego 2016 o godz. 09:46

ZdjęcieSpotkanie z menadżerem firmy Rohnfried i czołowym hodowcą Alfredem Bergerem. W dniu 05.03.2016 roku o godz. 11.00 Lgota Murowana 37a " Hotel Fajkier ". Wstęp wolny. Dla każdego miła niespodzianka.

http://dziurexlot.pl/Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 26