Aktualności


Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zagłębie !!!


Dodano 6 lutego 2020 o godz. 08:39

 

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 22.02.2020 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich delegatów wybranych w Sekcjach Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 22.02.2020 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy zmarłych hodowców.

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2019.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2019,  głosowanie nad absolutorium,

11. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2020, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

12. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

13. Zakończenie zebrania.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 5 stycznia 2020 o godz. 16:20

 

W dniu 18.01.2020 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Siewierz. Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Siewierz o terminie Zebrania.

Prezes Sekcji Siewierz  - Jacek Dziurowski

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 18.01.2020 roku

 

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2019 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na 2020,
 8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2020, współzawodnictw lotowych i       sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 9. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 10. Zakończenie zebrania.

Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 17 grudnia 2019 o godz. 20:40

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2020, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy - Zarząd Sekcji Siewierz

 


Informacja z Zebrania, Plany Lotow na 2020 !!!


Dodano 3 grudnia 2019 o godz. 09:26

Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 02.12.2019 roku.

Na podstawie Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP Rozdział I pkt. 5c, Zarząd Oddziału Zagłębie podaje do wiadomości hodowców, kompletny Plan Lotów gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.

Gołębie dorosłe :

Loty do Mistrzostwa Oddziału, Rejonu, Okręgu, kategorii ABCM, GMP, Inter. i Olimp. DERBY

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

26.04.2020

Niedziela

Namysłów

125 km

A + Olimp.

Oddziałowa do kategorii i Olimp.

2

03.05.2020

Niedziela

Ścinawa

220 km

A + Olimp.

Oddziałowa do kategorii i Olimp.

3

10.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 1

301 km

A + B + Inter

 + Olimp.

Oddziałowa do kategorii , Intermistrz. i Olimp.

4

17.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 2

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

5

24.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 3

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

6

31.05.2020

Niedziela

Brandenburg 1 – Niemcy

495 km

Okręgowy

B+C+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

7

07.06.2020

Niedziela

Brandenburg 2 – Niemcy

495 km

Okręgowy

B+C+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

8

13.06.2020

Sobota

VERDEN 1 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+

Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,  Inter. i GMP

9

21.06.2020

Niedziela

Zielona Góra 4

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

10

28.06.2020

Niedziela

Rathenow 1 – Niemcy

525 km

Okręgowy

C+GMP+Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

11

04.07.2020

Sobota

VERDEN 2 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+

Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,  Inter. i GMP

12

12.07.2020

Niedziela

Zielona Góra 5

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

13

19.07.2020

Niedziela

Rathenow 2 – Niemcy

525 km

Okręgowy

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. i GMP

14

25.07.2020

Sobota

VERDEN 3 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loty kat. A – 7, kat. B – 7, kat. C – 7, kat. M – 3.

Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 95 – 420 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.

Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 285 – 630 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.

Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach pow. 475 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konk. w lotach pow. 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.

 

Loty dorosłe dodatkowe, nagrodowe, płatne

1

13.06.2020

Sobota

Dublowany 300 km z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

2

04.07.2020

Sobota

Dublowany 300 km z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

3

25.07.2020

Sobota

Bruksela-Bierges /Belgia/

1050 km

Narodowy

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

Lista Okręgowa (gołębie z 50-tki mogą zaliczyć lot do MP w kat. C i M)

 

4

25.07.2020

Sobota

Dublowany 300 km  z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

 

Gołębie młode :

 

 

08/09.08.2020

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

1

16.08.2020

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

GMP-

2

23.08.2020

Niedziela

Masłów

175 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

3

30.08.2020

Niedziela

Ścinawa

220 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

4

06.09.2020

Niedziela

Wschowa

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

5

13.09.2020

Niedziela

Zielona Góra

300 km

Mistrzo.Oddziału

 

 

Loty młode dodatkowe, nagrodowe, płatne

6

19/20.09.2020

Sobota/Niedziela

SŁUBICE

370 km

Okręgowy

Dodatkowy

Nagrodowy Okręg

 

7

19/20.09.2020

Sobota/Niedziela

PYRZYCE

410 km

Dodatkowy

Nagrodowy Radzionków

 

Wszystkie opisane wyżej loty zostaną umieszczone w planach lotów gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Dodano zdjęcia z Zebrania Polotowego Sekcji Siewierz !!!


Dodano 29 listopada 2019 o godz. 08:45

 W zakładce GALERIA dodano zdjęcia z rozdania nagród w Sekcji Siewierz za sezon lotowy 2019 roku.


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz !!!


Dodano 27 października 2019 o godz. 19:12

 

Informujemy wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że po raz kolejny odbędzie się Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 23.11.2019 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Remizy OSP w Siewierzu przy Rynku. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chętnych, przyjmowane będą zapisy wraz z symboliczna opłatą w kwocie 10 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do Skarbnika Sekcji kol. Jacka Nawrota lub Jacka Dziurkowskiego (osobiście lub telefonicznie). Proszę o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Sekcji za rok 2019 oraz jak zawsze zapewniamy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Poniżej lista nagrodzonych hodowców :

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Nowak Grażyna

Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 65 konk. 3138,37 pkt

Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 4359,54 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 42 konk. 1707,34 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2332,54 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Kajdzik Tomasz

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 60 konk. 2834,20 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 4281,73 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 36 konk. 1387,60 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2328,43 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Nowak Leszek

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 59 konk. 2777,84 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 4282,11 pkt

 

 „ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Kocot Jacek i Eugeniusz

I Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 60 konk. 2736,00 pkt

I Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 90 konk. 4132,22 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 33 konk. 1256,38 pkt

II Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2229,76 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Kocot Jan

III Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 54 konk. 2465,57 pkt

III Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 85 konk. 3652,70 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Oleksy Jarosław

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 83 konk. 3602,12 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2276,46 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Bańka Andrzej

II Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 55 konk. 2529,29 pkt

II Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 86 konk. 3922,16 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 31 konk. 1164,46 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 51 konk. 1962,91 pkt

 

 „ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Pierzchała Piotr

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 34 konk. 1466,36 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 47 konk. 1981,77 pkt

V Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 49 konk. 2077,71 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Morel Team MB

Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 47 konk. 1989,67 pkt

Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 57 konk. 2393,03 pkt

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 49 konk. 2122,38 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Gawron Paweł

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 33 konk. 1296,70 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 55 konk. 2185,45 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Zimny Adam

V Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 83 konk. 3558,49 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2019 rok „

Makuch Marta

II Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 31 konk. 1307,37 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gruszka Mariusz

Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 53 konk. 2638,26 pkt

Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 86 konk. 3892,88 pkt

 Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 34 konk. 1303,18 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 52 konk. 2015,62 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gocyła Andrzej

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 47 konk. 1990,43 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 69 konk. 2744,26 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 9 konk. 316,59 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 18 konk. 636,80 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gnacik Janusz

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 41 konk. 1585,70 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 69 konk. 2645,63 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 11 konk. 376,17 pkt

II Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 24 konk. 823,19 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Grabowski Jan i Jadwiga

I Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 24 konk. 864,75 pkt

I Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 42 konk. 1514,97 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 17 konk. 598,70 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 33 konk. 1174,24 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Rzepecki Piotr

II Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 19 konk. 813,27 pkt

II Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 43 konk. 1447,65 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Nowak Piotr

III Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 15 konk. 653,76 pkt

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 21 konk. 916,50 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Łabuś Jan

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 12 konk. 486,08 pkt

III Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 30 konk. 939,09 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 11 konk. 376,17 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 13 konk. 478,74 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Machura Dariusz

V Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 8 konk. 286,27 pkt

V Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 14 konk. 463,18 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Wieczorek Henryk

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 15 konk. 593,38 pkt

Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 55 konk. 2064,86 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Gocyła Damian

II Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 12 konk. 411,87 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 14 konk. 480,88 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Woźniak Włodzimierz

V Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 8 konk. 278,39 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz II  – 2019 rok „

Rzepecki Dariusz

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 14 konk. 486,82 pkt

 

Informacyjnie podajemy do wiadomości hodowców Sekcji Siewierz, że w okresie jesienno - zimowym, w każdy poniedziałek po godz.17.00 (bez pierwszych poniedziałków miesiąca, Zebrania Zarządu Oddziału), będzie się można spotkać w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, gdzie będą dyżurować członkowie Zarządu Sekcji i będzie można załatwić swoje sprawy związkowe.

 

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski

 


Zebranie Polotowe - Bal Mistrzów 2019 !!!!


Dodano 9 października 2019 o godz. 08:44

 

 

Zgodnie z Uchwałą Delegatów i wcześniejszymi ustaleniami, Zarząd Oddziału Zagłębie, organizuje Polotowe Zebranie Oddziałowe, połączone z BALEM MISTRZÓW, które odbędzie się w dniu 16.11.2019 roku (sobota) godz.17.30 w Restauracji " F I N E Z J A" Kuźnica Podleśna 19. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników za sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych 2019 roku, a całość spotkania zakończymy zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.

Szanowni Koledzy, Mistrzowie i Przodownicy, będzie to nasze Święto, kończące trudny sezon 2019 roku. Radujmy się z uzyskanych wyników, zaprośmy na Bal swoje Żony, Narzeczone, Kolegów i Przyjaciół, niech to spotkanie będzie podziękowaniem za uzyskane wyniki i cały trud włożony w ich przygotowanie.

Koszt uczestnictwa wynosi 85 zł od osoby (pełne wyżywienie + zespół muzyczny DRAKA). Zapisy przyjmują Prezesi i Skarbnicy w Sekcjach, ostateczny termin zgłoszeń do dnia 04.11.2019 roku ( zebranie Zarządu Oddziału).

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 


Koszowanie na lot Okręgowy GUBIN !!!


Dodano 19 września 2019 o godz. 08:03

 

Koszowanie na lot Okregowy GUBIN 2019, odbędzie się w sobotę dn.21.09.2019 roku. Kabina zbiera gołębie z dwóch Punktów w Oddziale Zagłębie :

Sosnowiec Zagórze odjazd kabiny godz.18.00,

Siewierz odjazd kabiny godz.19.00. Koszowanie gołębi na Punkcie Wkładań w Siewierzu od godz. 16.30 do godz.18.30.

Do nagród zostało dodatkowo opłaconych 1.829 gołębi.

Podział nagród dla gołębi dodatkowo opłaconych:

- 10 najszybszych gołębi – puchary

- 15 najlepszych serii 10/7 – nagrody pieniężne :

1 seria – 700 zł, 2 seria – 600 zł, 3 seria – 500 zł,

od 4 do 6 serii – 400 zł,

od 7 do 10 serii – 300 zł,

od 11 do 15 serii – 200 zł.

Przypominam o przekazaniu konwojentowi kopii list startowych i wykazu imiennego hodowców z ilością opłaconych serii nagrodowych.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 12 września 2019 o godz. 18:09

Odjazd Kabiny na Lot 5 Leszno

 

6. Siewierz   godz. 20.00 Zbiórka Punktualnie 18.00


Koszowanie lot Leszno !!!


Dodano 4 września 2019 o godz. 17:35

 

Odjazd Kabiny na Lor 4 Leszno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. Siewierz odjazd godz. 16.00 (koszowanie od godz.14.00, proszę o punktualność !!)

 


Weryfikacja wyników gołębi starych !!!


Dodano 20 sierpnia 2019 o godz. 07:52

 

Prezes Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie, wyznacza termin składania przez zainteresowanych hodowców swoich wyników do Mistrzostwa Oddziałowego, Okręgowego i Ogólnopolskiego w kategoriach lotowych gołębi dorosłych A, B, C, M.

W dniu 26.08.2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu. Każdy zainteresowany hodowca złoży swoje wyniki wraz z Kartami Wyników swoich gołębi.

UWAGA !! złożone Karty Wyników muszą być obowiązkowo podpisane przez danego hodowcę, jest to nowość w Regulaminie.

Po złożeniu wyników nastąpi ich weryfikacja i przygotowanie pełnej dokumentacji lotowej Oddziału do przekazania do Okregu. 

Przypominam, że złożenie swoich wyników do kategorii w Oddziale należy do obowiązków hodowcy i nie złożenie wyników w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę w tych mistrzostwach na każdym szczeblu współzawodnictwa.

W szczególności swoje wyniki powinni złożyć :

Gawron Paweł kat. A i B,

Bakiera Piotr kat. A, B, C,M

Kajdzik Tomasz kat. A, B, C

Nowak Grażyna kat. A, B, C, M

Morel Team MB kat. A, B

Nowak Leszek kat. A, B, C

Kamiński Bogusław kat. C

Stępień Dariusz kat. M

Stankiewicz Ryszard kat. C i M

Trela Artur kat. A i C

Augustyniak Dariusz kat. C i M

Kuczera Artur i Eugeniusz kat. M

Seget Henryk kat. M

O B O W I Ą Z K O W O  w weryfikacji wyników Oddziałowych udział biorą : Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Lotowa i Oddziałowa Komisja Zegarowa oraz przedstawiciele wszystkich Sekcji i Punktów Wkładań w Oddziale.

Czyste druki do wypełnienia w kat.A,B,C,M zostały umieszczone w folderze DOKUMENTY-DRUKI. 

Ze wstępnych przekazanych informacji z Okregu, Mistrzem Okręgu w GMP w 2019 roku został kol. Bakiera Piotr i II V-ce Mistrzem w Intermistrzostwie została kol. Nowak Grażyna. GRATULACJE !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 

 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 18 sierpnia 2019 o godz. 08:47

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Namysłów o godz. 8.17 Pochmurno Dobry Lot! 

 

Zegary godz. 15.00                                                                                                                                                                                                                            

Odjazd Kabiny na Lor 2 Milicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. Siewierz   godz. 18.00 Zbiórka godz. 16.00

 


II tura czyszczenia klatek !!!


Dodano 13 sierpnia 2019 o godz. 08:09

 

W dniu 16.08.2019 roku (piątek) o godz.19.00, na Punkcie Wkładań w Siewierzu, zostanie przeprowadzona druga tura czyszczenia i dezynfekcji klatek.

Prosimy powiadomić kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, gdyż to wszyscy hodowcy powinni brać aktywny udział w takich działaniach dla dobra i zdrowotności swoich gołębi !!

W przypadku, gdy hodowca się nie zgłosi do czyszczenia, będzie zobowiązany do zapłacenia dodatkowej składki w kwocie 0,30 gr od gołębia młodego umieszczonego na spisie, tak jak to się odbyło za pierwszym razem.

Zebrana pula dodatkowych składek zostanie solidarnie rozdysponowana między hodowców aktywnie uczestniczących w pracach przy czyszczeniu i dezynfekcji klatek. Obecności i dodatkowych składek dopilnuje kol. Skarbnik Sekcji Jacek Nawrot.

Zarząd Sekcji Siewierz


Czyszczenie i dezynfekcja klatek !!!


Dodano 8 sierpnia 2019 o godz. 16:53

 

W dniu 09.08.2019 roku (piątek) o godz.19.00, na Punkcie Wkładań w Siewierzu, zostanie przeprowadzona pierwsza tura czyszczenia i dezynfekcji klatek.

Druga tura czyszczenia odbędzie się po podlocie na tych samych zasadach, jak opisano poniżej.

Prosimy powiadomić kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, gdyż to wszyscy hodowcy powinni brać aktywny udział w takich działaniach dla dobra i zdrowotności swoich gołębi !!

W przypadku, gdy hodowca się nie zgłosi do czyszczenia, będzie zobowiązany do zapłacenia dodatkowej składki w kwocie 0,30 gr od gołębia młodego umieszczonego na spisie.

Zebrana pula dodatkowych składek zostanie solidarnie rozdysponowana między hodowców aktywnie uczestniczących w pracach przy czyszczeniu i dezynfekcji klatek. Obecności i dodatkowych składek dopilnuje kol. Skarbnik Sekcji Jacek Nawrot.

Będzie również możliwość wgrania spisu przez rachmistrza do zegara. Chętni mogą zabrać ze sobą zegary w tym celu.

Zarząd Sekcji Siewierz


Lot treningowy gołębi młodych !!!


Dodano 8 sierpnia 2019 o godz. 08:20

 

Sekcja Siewierz - zbiórka hodowców na lot treningowy godz. 19.00 w Sobotę dnia 10.08.2019 roku, odjazd kabiny godz.20.00. Prosze się nie spóźnić, kabina nie będzie czekała.


Zarząd Oddziału informuje, że lot treningowy (podlot) gołębi młodych odbędzie się jednak w niedzielę dnia 11.08.2019 roku z miejscowości MOLNA.

Koszowanie gołębi w sobotę wieczorem dnia 10.08.2019 roku.

Godziny odjazdu kabiny z Punktów Wkładań :

Siewierz – odjazd godz. 20.00 (należy wyjąć 15 pustych dużych klatek),

Niegowonice – odjazd godz.20.50 (należy włożyć 1 pustą dużą klatkę)

Sosnowiec Zagórze – odjazd godz.21.40

Sosnowiec Sielec – odjazd godz. 22.15 ( na Punktach Wkładań Sekcji Sosnowiec należy włożyć w puste miejsca 8 pustych dużych klatek)

Syberka – odjazd godz. 22.50

Przeczyce – odjazd godz. 23.40 (należy włożyć 6 pustych dużych klatek)

Dobry Lot – J.Dziurkowski

 

Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 7 sierpnia 2019 o godz. 07:06

 

Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 05.08.2019 roku.

 1. Przyjęto spisy gołębi młodych na sezon 2019, które przedstawiają się następująco :

- Sekcja Sosnowiec     – 2.251 szt.

- Sekcja Niegowonice –     769 szt.

- Sekcja Siewierz         -  2.436 szt.

- Sekcja Mierzęcice     –  1.204 szt.

Razem Oddział Zagłębie – 6.660 sztuk

 1. Podział klatek przedstawia się następująco:

- Sekcja Sosnowiec – 22 klatek dużych i 65 klatek średnich (Sekcja Sosnowiec oddaje 8 klatek dużych do Siewierza)

- Sekcja Niegowonice – 9 klatek dużych i 18 klatek średnich (Sekcja Niegowonice oddaje 1 klatkę dużą do Siewierza)

- Sekcja Siewierz  - 42 klatek dużych i 45 klatek średnich.

- Sekcja Mierzęcice – 6 klatek dużych i 48 klatek małych    (Sekcja Mierzęcice oddaje 6 latek dużych do Siewierza)

UWAGA : na Punkcie w Siewierzu, podczas podlotu, zostaną wyjęte 15 dużych pustych klatek, w kabinie będą dziury, na poszczególnych Sekcjach należy uzupełnić te dziury pustymi dużymi klatkami tak jak jest opisane powyżej.

 1. Zarząd Oddziału przypomina, że wszystkie Punktu Wkładań mają dokonać dezynfekcji swoich klatek z kabiny lotowej. Należy zdezynfekować klatki które są przechowywane na Punktach jak również te, które zostaną wymienione z kabiny. Każdy Punkt Wkładań dokonuje tych czynności we własnym zakresie i dla zdrowotności swoich gołębi.
 1. Podlot kabinowy gołębi młodych został wstępnie zaplanowany na sobotę dn. 10.08.2019 roku. Koszowanie w piątek wieczorem dn. 09.08.2019 roku. Godziny odjazdu kabiny podamy w terminie późniejszym.

Za Zarząd - J.Dziurkowski


Przesunięcie terminu otwarcia zegarów !!!


Dodano 30 lipca 2019 o godz. 13:21

UWAGA !!! Komisja Zegarowa przeliczyła ilość przybyłych gołębi w Oddziale Zagłębie, na dzień 31.07.2019 roku bylo ich ok.75 szt. do konkursu potrzebnych jest 115 sztuk. Z uwagi na to, iż konkurs trwa dalej, zgodnie z decyzja Komisji Zegarowej otwarcie zegarów zostalo przesunięte na dzień 06.08.2019 roku (wtorek ) godz.20.00. Prosimy powiadomić kolegów.

Z uwagi na to, iż zegary są zablokowane i nie można wprowadzić spisów gołębi młodych, hodowcy których to dotyczy, muszą zrobić spisy manualne (druki dostępne na naszej stronie w zakładce DOKUMENTY) i oddać zgodnie z terminem do Skarbników Sekcyjnych. Spisy młodych Sekcje dostarczają do Zarządu Oddziału w dniu 05.08.2019 roku do godz.18.00. W tym czasie odbędzie sie Zebranie Zarządu Oddziału w Biurze Oddziałowym w Siewierzu.

 

 


Z uwagi na nie wystarczającą ilość przybyłych gołębi z lotu Bruksela w Oddziale ( ok. 60 sztuk ) i Okregu, decyzją Oddziałowej Komisji Zegarowej, otwarcie zegarów, w Oddziale Zagłębie, z lotu Narodowego Bruksela, zostaje przesunięte na 01.08.2019 roku (czwartek) godz. 20.00. Prosimy powiadomić kolegów hodowców w Sekcjach.

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Zegarowej - Jarosław Oleksy


Lot Narodowy BRUKSELA 2019 !!!


Dodano 27 lipca 2019 o godz. 08:36

 

Według Komunikatu, który ukazał sie na stronie internetowej Zarządu Głównego PZHGP, w dniu dzisiejszym tj. 27.07.2019 roku, gołębie z lotu Bruksela nie zostaną wypuszczone z uwagi na złe warunki atmosferyczne.


Komunikat Koszowanie Lot Narodowy BRUKSELA !!!


Dodano 20 lipca 2019 o godz. 20:19

 

Komunikat w sprawie koszowania na Lot Narodowy BRUKSELA 2019.

Koszowanie na Lot Narodowy BRUKSELA odbędzie się w wyznaczonym Punkcie Wkładań nr 5 w Siewierzu ul. Bema 2. Na Punkcie tym swoje gołębie koszują hodowcy całego Oddziału Zagłębie ( 33 klatki) i całego Oddziału Jura-Łazy ( 5 klatek). Koszowanie rozpocznie się w dniu 25.07.2019 roku (czwartek) od godz. 17.30 do godz. 20.00. Po zakosztowaniu gołębi i załadunku do kabiny, kabina będzie miała postój i będzie pojenie gołębi przed wyjazdem w trasę, lot Bruksela obsługuje kabina lotowa Oddziału Trzebinia.

W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze przybycie. UWAGA - na Punkcie Wkładań posiadamy tylko komplet wkładaniowy wraz z drukarką matki TauRis. Jeżeli hodowcy posiadają zegary innej marki, należy przywieźć ze sobą cały komplet wkładaniowy wraz z drukarka.

Dobry Lot - Przewodniczący Punktu Wkładań J.Dziurkowski ( w razie pytań proszę o telefon nr 606410712


Koszowanie na lot Neuruppin 4 !!!


Dodano 17 lipca 2019 o godz. 15:51

 

Z uwagi na zmianę terminu lotu Neuruppin 4, z niedzieli na sobotę, koszowanie gołębi na lot Neuruppin 4, odbędzie się w piątek dnia 19.07.2019 roku od godz. 15.00 (proszę o punktualne przybycie) odjazd kabiny planowany jest o godz. 16.30.

 

Dobry Lot - J.DziurkowskiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 39
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl