Olimpiada Gołębi w Poznaniu 2019

Aktualności


Sprzedaż zegara i gołębi !!!


Dodano 15 października 2018 o godz. 19:48

 

Szanowni koledzy. Na prośbe rodziny, po zmarłym, naszym koledze śp. Janku Bzdurze, przekazuję ogłoszenie w sprawie sprzedaży zegara marki TauRis z dwoma antenami i gołębi w  ilości 28 sztuk. Gołębie są z rozpłodu i lotowe z wynikami. Wszystkich zainteresowanych nabyciem zegara i gołębi, proszę o kontakt z rodziną pod nr telefonow : 725106438 i 726708902. Osobiście pragnę polecić nabycie tych gołębi, bo naprawde warto.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Informacja - NEKROLOG !!!


Dodano 9 października 2018 o godz. 21:29

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł nagle nasz wieloletni Kolega Hodowca z Sekcji Siewierz Jan BZDURA. Straciliśmy wielkiego miłośnika gołębi i naszego hobby.

Cześć Jego Pamięci !!!

Ceremonia pogrzebowa, odbędzie się w dniu 11.10.2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Kościele Parafialnym św. Wojciecha w Siewierzu.

Zarząd Sekcji Siewierz


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz !!!


Dodano 9 października 2018 o godz. 07:55

 

Informuję wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że po raz kolejny odbędzie się wspólne Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 03.11.2018 roku ( sobota ) o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Remizy OSP w Siewierzu przy Rynku. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chetnych, przyjmowane będą zapisu wraz z symboliczna opłatą w kwocie 10 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do kol. Jacka Dziurkowskiego i kol. Sławomira Radosza (osobiście lub telefonicznie). Proszę o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Sekcji za rok 2018 oraz jak zawsze zapewniamy sowity poczęstunek dla wszystkich uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski


Oddziałowe Zebranie Polotowe, Bal Mistrzów !!!


Dodano 6 października 2018 o godz. 08:17

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, Zarząd Oddziału Zagłębie, organizuje Polotowe Zebranie Oddziałowe, połączone z BALEM MISTRZÓW, które odbędzie się w dniu 17.11.2018 roku (sobota) w Zajeździe "ZIELONY GOŚCINIEC" Sarnów ul. Stara 40. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników za sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych 2018 roku, a całość spotkania zakończymy zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.

Szanowni Koledzy. Mistrzowie i Przodownicy, będzie to nasze Święto, kończące sezon 2018 roku. Radujmy się z uzyskanych wyników, zaprośmy na Bal swoje Żony, Narzeczone, Kolegów i Przyjaciół, niech to spotkanie będzie podziękowaniem za uzyskane wyniki i cały trud włożony w ich przygotowanie.

Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł od osoby (60 zł konsumpcja + 10 zł muzyka). Zapisy przyjmują Prezesi i Skarbnicy w Sekcjach, ostateczny termin zgłoszeń do dnia 07.11.2018 roku.

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 27 września 2018 o godz. 09:04

 

Z uwagi na niską frekfencję zgłoszonych przez Oddziały gołębi, lot okręgowy gołębi młodych FRUNSTENWALDE 2018, planowany na dzień 29.09.2018 roku - został ODWOŁANY !!!

Prosimy powiadomić zainteresowanych hodowcow.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Gołębi Młodych FURSTENWALDE 2018 !!!


Dodano 24 września 2018 o godz. 19:00

 

Przypominam, że lot Okręgowy Furstenwalde 2018, został przesunięty na 29.09.2018 roku (sobota).

Termin zgłaszania gołębi na ten lot, do dnia 26.09.2018 rok godz.16.00. W Oddziale 0493 Zagłębie ilość gołębi proszę zgłaszać do kol. J.Dziurkowskiego. ( do dnia dzisiejszego zostało zgłoszonych 100 gołębi)

Zgłoszenia z Oddziałów przyjmuje kol. Zbigniew Maj V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych w podanym terminie.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 17 września 2018 o godz. 20:53

 

UWAGA !!  UWAGA !!  Komunikat do wszystkich członków Oddziału Zagłębie. 

W dniu 19.09.2018 roku (środa) o godz. 11.00 w Domu Związkowym w Porębie, nastąpi rozładunek wszystkich klatek z kabiny lotowej w ilości 256 sztuk i zabezpieczenie ich na sezon zimowy. Działamy szybko, gdyż jest sucho i ciepło i bedzie mniej roboty przy rozładunku.

W związku z powyższym prosimy wszystkie Sekcji Oddziału Zagłębie o wydelegowanie po kilku swoich członków, do rozładunku kabiny, gdyż same klatki się nie rozładują. Każdy uczestnik, który choć trochę włoży w ten czyn swojej pracy, zostanie sowicie wynagrodzony w "walucie watykańskiej". 

Zarząd Oddziału Zagłębie


Komunikat Lot Pyrzyce 2018 !!!


Dodano 17 września 2018 o godz. 13:53

 

Koszowanie na lot dodatkowy Pyrzyce, odbędzie się w dniu 22.09.2018 roku (sobota) od godz. 10.30 na Punkcie Wkładań w Siewierzu ul. Bema 1. Odjazd kabiny o godz. 12.30. Gołębie z innych Oddziałów muszą być dostarczone do godz.12.00 wraz z kopiami list startowych.

Dla kolegów hodowców z Oddziału Zagłębie kol. Oleksy Jarosław, jak co rocznie, ufunduje dodatkowo trzy puchary dla najszybszych, wytypowanych dodatkowo  CHAMPIONÓW. Każdy uczestnik wytypuje ze swoich gołębi jednego Championa i zakoszuje go jako pierwszego podczas wkładania.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 16 września 2018 o godz. 08:39

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości Żary   godz. 8.15 na starcie słonecznie 

 

Zegary godz. 15.00

             Dobry Lot! T.Kajdzik


Zmiana terminu lotu Furstenwalde 2018 !!!


Dodano 12 września 2018 o godz. 09:51

 

Do wiadomości hodowców Oddziału Zagłębie, przekazuję Komunikat Okręgowy :

 

" Z uwagi na nie pełny limit zgłoszonych gołębi oraz brak udziału w locie czterech Oddziałów, decyzją Zarządu Okręgu, termin lotu dodatkowego-nagrodowego Furstenwalde 2018 został przesunięty z 23.09.2018 na 29.09.2018 roku (sobota).

 

Został również ustalony nowy termin zgłaszania gołębi na ten lot do dnia 26.09.2018 rok godz.17.00. Zgłoszenia ilości gołębi z Oddziałów należy przekazać do kol. Zbigniewa Maj V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych w podanym terminie.

 

UWAGA - Lot się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych 3.000 sztuk gołębi. "

 

Informacyjnie podaję, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia dodatkowych gołębi na lot PYRZYCE, który ma się odbyć w dniu 23.09.2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje kol. Jarek Oleksy jak we wcześniejszym komunikacie.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


KomunikatLot Furstenwalde i Pyrzyce 2018 !!!


Dodano 8 września 2018 o godz. 08:29

 

Lot okręgowy gołębi młodych z FURSTENWALDE - 2018, jest zaplanowany na 23 września 2018 roku. 

UWAGA !!! Lot ten się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych przez Oddziały minimum 2000 sztuk gołębi !!!

Przypominam, że lot jest odpłatny w kwocie 4 zł/szt. Zgłoszenia udziału w locie przez poszczególne Sekcje w Oddziale Zagłębie, w ostatecznym terminie do dnia 11.09.2018 roku (wtorek) godz.16.00 do Prezesa Jacka Dziurkowskiego.

 

Poniżej przypominam regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. 

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 20 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a)  trzy pierwsze gołębie z listy okręgowej zostaną nagrodzone pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. Wszystkie nagrodzone gołębie oraz serie zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.

 


 

Zaproszenie do udziału w locie gołębi   pocztowych PYRZYCE – 2018

Lot Memoriałowy Śp. Jerzego Buchty- Jacka Długosza-Włodzimierza Kucharczyka.
Zarząd Oddziału 0106 Radzionków Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych serdecznie zaprasza wszystkich hodowców gołębi pocztowych Waszego Oddziału do uczestnictwa w tegorocznym śląskim locie gołębi pocztowych z miejscowości Pyrzyce,który został zaplanowany na 23 września 2018 roku.To już 15 – ta edycja organizowania przez Oddział Radzionków lotów dalekodystansowych. Poniżej przedstawiamy regulamin lotu.
1. W tegorocznym locie gołębi pocztowych wezmą udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Katowice, Okręgu Śląsk-Wschód , Okręgu Częstochowa, Bielsko-Biała oraz Śląsk Południe. Udział hodowców z innych okręgów lub oddziałów jest zabroniony pod rygorem unieważnienia wyników z lotu danego hodowcy.
2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od oddziałów, które zgłoszą się do udziału w locie. Punkty wkładań zostaną podane do wiadomości publicznej po ustaleniu ilości gołębi .
3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia pocztowego w locie wynosi 5 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, spotkania podsumowującego lot , kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.
4. W locie obowiązuje seria 5-5 wyliczana według bazy konkursowej1:4 metodą Billenberga.
5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.
6. W nagrodach uczestniczy tylko najlepsza punktowo seria danego hodowcy.
7. Nagrody: a)10 Nagród indywidualnych - w tym pierwsze 5 Statuetki Szklane Burmistrza Miasta Radzionków Dr. Gabriela Tobora miejsca 6-10 dyplomy obramowane b) 25 najlepszych serii wg punktacji Billenberga – nagrody pieniężne o wartości nie przekraczającej 750 zł, Trzy pierwsze serie nagrodzone pucharami ufundowanymi przez firmę Vikosport. c) Dla wszystkich nagrodzonych zaproszenie dla hodowcy wraz z osobą towarzysząca na spotkanie podsumowujące lot, które odbędzie się 10 listopada w w restauracji u Letochy w Radzionkowie (w programie dekoracja zwycięzców lotu , poczęstunek i zabawa taneczna) . d) 10 najlepszych serii– bony na zakup suplementów sponsorowane przez Firmę Taubenmedik. e) Puchar dla samodzielnego najmłodszego uczestnika lotu oraz hodowczyni z najlepszym wynikiem z lotu ufunduje Ryszard Sawicki Przedstawiciel firmy Tauris. f) Po 5 najlepszych serii dla uczestników z każdego okręgu biorącego udział w locie, wysokość nagród w każdym okręgu proporcjonalna do ilości uczestników biorących udział w locie. Ilość nagrodzonych serii może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych do lotu gołębi pocztowych. Organizatorzy czynią starania o pozyskanie sponsorów lotu którzy ufundują dodatkowe nagrody rzeczowe dla najlepszych serii. g) 3 Puchary memoriałowe dla najlepszych serii z okręgów Częstochowa, Katowice i Śląsk Wschód , fundator nagrody Piotr Głuch.
Zgłoszenia udziału w locie należy dokonać telefonicznie bezpośrednio u kol. Piotra Głucha (tel. 607085810)zgłoszenia dokonywać w dniu 11,09 w godzinach popołudniowych oraz Okręg Częstochowa kontakt do kol.Grzegorz Klimczyk tel. 601 178 176, Okręg Śląsk Wschód kontakt kol. Jarosław Oleksy tel 501 438 440 . Uroczyste spotkanie podsumowujące lot poprzedzone mszą świętą w kościele św. Wojciecha w Radzionkowie o godzinie 15.00 odbędzie się 10 listopada 2018 roku. Zapraszamy hodowców do udziału w locie z Pyrzyc. za Komitet Organizacyjny Piotr Głuch - Prezes Oddziału Radzionków. 

Kontakt w sprawie organizacji lotu Pyrzyce kol. Jarek Oleksy tel. 501438440. Termin zgłaszania udziału i ilości gołębi na ten lot do dnia 11.09.2018 rok.

 

Dobry Lot - J.Dziurkowski

 


Komunikat Nekrolog !!!


Dodano 5 września 2018 o godz. 17:28

 

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł tragicznie nasz wieloletni Kolega Hodowca z Sekcji Siewierz Adam GRUSZKA. Straciliśmy wielkiego miłośnika gołębi i naszego hobby.

Cześć Jego Pamięci !!!

Ceremonia pogrzebowa, odbędzie się w dniu 06.09.2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Kościele Parafialnym św. Wojciecha w Siewierzu.

Zarząd Sekcji Siewierz


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 26 sierpnia 2018 o godz. 17:31

Odjazd Kabiny na Lot 4 Lubin 

1. Siewierz  godz.21.00 Zbiórka Punktualnie godz.19.30

  

Odjazd Kabiny na Lot 5 Polkowice - Rudna

7.  Siewierz  godz.17.00 Zbiórka Punktualnie godz.15.00

  

Odjazd Kabiny na Lot 6 Żary

1. Siewierz  godz.20.00 Zbiórka Punktualnie godz.18.30


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 19 sierpnia 2018 o godz. 07:20

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości Jelcz-Laskowice   godz. 7.00 na starcie słonecznie 

 

Zegary godz. 15.00

             Dobry Lot! T.Kajdzik


Weryfikacja wyników gołębi starych !!!


Dodano 18 sierpnia 2018 o godz. 07:28

 

Prezes Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie, wyznacza termin składania przez zainteresowanych hodowców swoich wyników do Mistrzostwa Oddziałowego, Okręgowego i Ogólnopolskiego w kategoriach lotowych gołębi dorosłych A, B, C, M.

W dniu 23.08.2018 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, każdy zainteresowany hodowca złoży swoje wyniki wraz z Kartami Wyników swoich gołębi. Po złożeniu wyników nastąpi ich weryfikacja i przygotowanie pełnej dokumentacji lotowej Oddziału do przekazania do Okregu. 

Przypominam, że złożenie swoich wyników do kategorii w Oddziale należy do obowiązków hodowcy i nie złożenie wyników w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę w tych mistrzostwach na każdym szczeblu współzawodnictwa.

O B O W I Ą Z K O W O  w weryfikacji wyników Oddziałowych udział biorą : Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Lotowa i Oddziałowa Komisja Zegarowa oraz przedstawiciele wszystkich Sekcji w Oddziale.

Czyste druki do wypełnienia w kat.A,B,C,M zostały umieszczone w folderze DOKUMENTY-DRUKI. W tym samym folderze umieszczono wstępne wyniki przed weryfikacją z Okręgu, do zapoznania się hodowców.

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Uwaga Lot Namysłów


Dodano 12 sierpnia 2018 o godz. 07:07

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości NAMYSŁÓW   godz. 6.45 na starcie słonecznie 

 

Zegary godz. 15.00

             Dobry Lot! T.Kajdzik


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 11 sierpnia 2018 o godz. 13:59

Sekcja Siewierz – 1537 sztuk – 27 klatki duże i 24 klatek małych

Sekcja Siewierz – 640 sztuk – 18 klatki duże


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 8 sierpnia 2018 o godz. 13:42

Odjazd Kabiny na Lot 1 Namysłów  

1. Siewierz  godz.19.00 Zbiórka Punktualnie godz.16.00

  

Odjazd Kabiny na Lot 2 Jelcz-Laskowice

7.  Siewierz  godz.23.15 Zbiórka Punktualnie godz.21.00

  

Odjazd Kabiny na Lot 3 Wrocław-Zakrzów 

1. Siewierz  godz.18.00 Zbiórka Punktualnie godz.16.00

  


Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału !!!


Dodano 2 sierpnia 2018 o godz. 13:27

Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 01.08.2018 roku.

  1. Podlot gołębi młodych odbędzie się w dniu 05.08.2018 roku ( niedziela ). Koszowanie gołębi na podlot odbędzie się w sobotę wieczorem dn. 04.08.2018 roku. Odjazdy kabiny lotowej : Punkt Przeczyce godz, 21.00, Syberka godz. 21.40, Sielec godz. 22.15, Zagórze godz. 22.45, Zawiercie godz. 23.30, Poręba godz. 24.00, Siewierz godz. 0.30. Chcemy wypuścić gołębie we wczesnych godzinach rannych z uwagi na wysokie temperatury podczas dnia. Z uwagi na nie obecność kol. Kajdzika, odpowiedzialny za Podlot jest kol. Sosiński Władysław.

  1. Wszystkie Punktu Wkładań dokonają dezynfekcji swoich klatek z kabiny lotowej. Należy zdezynfekować klatki które są na Punktach jak również te które zostana wymienione z kabiny. Każdy Punkt wkładań dokonuje tych czynności we własnym zakresie i dla zdrowotności swoich gołębi.

  1. Dokonano zebrania spisów gołębi młodych z wszystkich Sekcji Oddziału Zagłębie. Zostało zebranych 6.642 gołębie młode. Podzielono klatki na poszczególne Sekcje :

Sekcja Sosnowiec – 2.098 sztuk – 96 klatek małych,

Sekcja Niegowonice – 681 sztuk – 19 klatek dużych,

Sekcja Siewierz – 2.087 sztuk – 45 klatki duże i 24 klatek małych

Sekcja Mierzęcice – 1.199 sztuk – 56 klatek małych,

Sekcja Poręba-Zawiercie – 577 sztuk – 16 klatek dużych.

 

4. Prosimy hodowców o przygotowanie się do weryfikacji wyników gołębi dorosłych. Termin weryfikacji Oddziałowej zostanie podany w terminie późniejszym po ukazaniu się wyników okręgowych i zakreśleniu limitów w kategoriach lotowych. Pragniemy przypomnieć kolegom hodowcom, że to do ich obowiązków należy złożenie swoich wyników w kategoriach lotowych i będziemy oczekiwać od hodowców złożenia takich kart wyników w kategoriach. Zarząd Oddziału nie będzie weryfikował wyników ( w kategoriach A,B,C,M ) hodowców automatycznie, lecz tylko i wyłącznie z określonych kart wynikow złożonych przez hodowców, z uwagi na to, że wyniki w kategoriach się zazębiają i to hodowca ma określić jaki chce mieć wynik. Kto nie złoży swoich wyników w kategoriach, nie będzie zaliczony w mistrzostwach Oddziałowych w kategoriach, a zarazem w Okręgu i wyżej. W weryfikacji wyników Oddziałowych obowiązkowe biorą udział członkowie Oddziałowej Komisji Lotowej i Oddziałowej Komisji Zegarowej. Czyste karty do wypełnienia wyników w kategoriach A,B,C,M zostaną umieszczone na stronie Oddziałowej w zakładce Dokumenty-Druki.

 

 Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Ostatnie dni przyjmowania spisów gołębi młodych !!!


Dodano 30 lipca 2018 o godz. 15:26

 

Przypominam, że do dnia 31.07.2018 roku przyjmowane są spisy gołębi młodych w Oddziale Zagłębie.

Dla zainteresowanych i spóźnialskich, informuje, że w Sekcji Siewierz ostatnie spisy gołębi młodych będzie można złożyć w dniu 31.07.2018 roku (wtorek) w godz. 18.00- 19.30 w Biurze Oddziałowym w domu Kultury w Siewierzu. Proszę nie zapomnieć o kartach własności i potwierdzeniach szczepienia na paramyksowirozę.

Dobry Lot - J.DziurkowskiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 37