Aktualności


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 23 czerwca 2019 o godz. 07:03

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  VERDEN godz. 5.45 Dobry Lot! 

                                                                                                  

Zegary godz. 22.00    

 

Odjazd Kabiny na Lot 10 PŁAW (Niemcy)

1.  Siewierz     godz. 16.00    

 

( koszowanie Grupa 2  godz. 13.30Grupa 1  godz. 14.00 )  

 

  

T. Kajdzik DL!


Lot VERDEN 1 - Nagrody Wspólnoty !!!


Dodano 20 czerwca 2019 o godz. 15:24

Szanowne Koleżanki i Koledzy Hodowcy Sekcji Siewierz !!!

Lot daleko dystansowy VERDEN 1, w tym roku jest ponownie sponsorowany przez Zarząd Wspólnoty Leśno - Gruntowej w Siewierzu. Zostały ufundowane nagrody dla 10 pierwszych gołębi z tego lotu dla hodowców Sekcji Siewierz. Wygrywają tylko pierwsze gołębie od każdego hodowcy, pozostałe nie zaliczają się do nagród.

Wręczenie zdobytych nagród odbędzie się podczas spotkania integracyjnego z Zarządem Spółki Leśno-Gruntowej, na Pukcie Wkładań w dniu 29.06.2019 roku (sobota) godz.17.00. Po załadunku gołębi na lot Pław.

Zapraszamy na spotkanie wszystkich Kolegów Hodowców z Sekcji Siewierz, symboliczna składka po 10 zł. Zapisy przyjmuje kol. Skarbnik Sekcji Jacek Nawrot.


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 16 czerwca 2019 o godz. 06:32

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  NEURUPPIN o godz. 5.45 Dobry Lot! 

                                                                                                  

Zegary godz. 18.00    

Odjazd Kabiny na Lot 9 VERDEN (Niemcy)

 

6.  Siewierz     godz. 0.15    

 

Zbiórka Punktualnie godz. 18.45

  

T. Kajdzik DL!


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 10 czerwca 2019 o godz. 08:36

Odjazd Kabiny na Lot 8 NEURUPPIN (Niemcy)

 

6.  Siewierz     godz. 10.00     

( koszowanie Grupa 1  godz. 7.30Grupa 2  godz. 8.00 )  

T. Kajdzik DL!


Komunikat dot. lotów Verden 1 i Bruksela !!!


Dodano 3 czerwca 2019 o godz. 14:10

 

UWAGA !!! Zarząd Oddziału przypomina hodowcom o zgłaszaniu ilości gołębi na lot Verden 1 i Bruksela. Termin ostateczny 10.06.2019 rok.

Dla przypomnienia informujemy, że na loty okręgowe Verden 1 i 2, Oddział opłaca każdemu chętnemu hodowcy 10 sztuk gołębi, lecz hodowca jest zobowiązany imiennie do zgłoszenia ilości gołębi biorących udział w tych lotach ( może zgłość 10 lub 6 lub 3), lecz zgłoszone gołębie musi zakoszować na dany lot. W przypadku jeżeli nie zakoszuje swoich zadeklarowanych gołębi, będzie zobowiązany pokryć koszty zgłoszonych i nie zakoszowanych wcześniej gołębi ( na pierwszy lot Verden 1 koszt 3,50 zł/szt.). W przypadku zgłoszenia przez hodowcę większej ilości gołębi powyżej 10 sztuk, wówczas należy dokonać opłaty tych gołębi po 3,50 zł/szt.

Lot Bruksela nie jest dofinansowywany przez Zarząd Oddziału, koszt uczestnictwa 6,00 zł/szt.

Za Zarząd oddziału - J.Dziurkowski


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 2 czerwca 2019 o godz. 06:00

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Gronów o godz. 5.40 Dobry Lot!             

                                                                                      

Zegary godz. 15.00            

                                                 

Odjazd Kabiny na Lot 7 Neuruppin (Niemcy)

 

6.  Siewierz     godz. 14.45     

( koszowanie Grupa 2 godz.12.30Grupa 1 13.00 )  

T. Kajdzik DL!


Komunikat Lotowy !!!


Dodano 26 maja 2019 o godz. 06:30

Gołębie Oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości Pław o godz. 5.45.

 

           

            Zegary godz. 15.00  

Odjazd Kabiny na Lot nr 6  Gronów 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.  Siewierz   godz. 15.30 ( koszowanie Grupa 1 godz.13.00, Grupa 2 godz.13.30)

                                                                                     

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 19 maja 2019 o godz. 06:31

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Gronów o godz. 6.15 Dobry Lot!                                                                                                                                                                                                                 

 

Zegary godz. 15.00                                                                                                                                                                                                                            

Odjazd Kabiny na Lor 5 Pław                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6. Siewierz   godz. 19.30    ( koszowanie Grupa 2 godz.17.00, Grupa 1 17.30 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Dobry Lot! T. Kajdzik

 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 11 maja 2019 o godz. 07:39

Gołębie Oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości Pław o godz. 5.45.

 

           

            Zegary godz. 15.00  

Odjazd Kabiny na Lot nr 6  Gronów 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.  Siewierz   godz. 15.30 ( koszowanie Grupa 1 godz.13.00, Grupa 2 godz.13.30)

                                                                                     

 

Dobry Lot! T. Kajdzik


UWAGA - zmiana terminu lotu PŁAW 1 !!!


Dodano 9 maja 2019 o godz. 11:36

 

Z uwagi na zapowiadane opady deszczu w niedzielę, decyzją Oddziałowej Komisji Lotowej lot PŁAW 1 zostaje przełożony na sobotę dnia 11.05.2019 roku. Koszowanie gołębi nastąpi w piątek dni 10.05.2019 roku o następujących godzinach :

Odjazd Kabiny na Lot 3 Pław (piątek)

1. Syberka   godz. 17.00

2. Sielec    godz. 17.45

3. Zagórze    godz. 18.30

4. Niegowonice   godz.19.30

5. Siewierz   godz. 20.20 ( koszowanie Grupa 2 godz.18.00, Grupa 1 godz.18.30)

6. Mierzęcice   godz. 21.00

Proszę powiadomić kolegów Hodowcow w swoich Sekcjach !!!

                                                                                         
Dobry Lot  -  T. Kajdzik

 


UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 8 maja 2019 o godz. 20:45

Uwaga Hodowcy Oddziału Zagłębie i Sekcji Siewierz !!!

Informujemy, że możliwe jest przełożenie lotu PŁAW 1 z niedzieli na sobotę, koszowanie odbyło by się w piątek. Osteteczna decyzja zapadnie w czwartek do południa. Proszę śledzić komunikaty oddziałowe i powiadomić o takiej możliwości kolegów hodowców w Sekcjach. Były już dzisiaj (środa) konsultacje we wszystkich Sekcjach z członkami Oddziałowej Komisji Lotowej. Czekamy do jutra i śledzimy prognozy pogodowe.

Dobry Lot - T.Kajdzik


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 4 maja 2019 o godz. 07:59

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z Rawicza o godz. 7.10 Dobry Lot!  

                                                                                                   

Zegary godz. 15.00 Na lotach Oddziałowych Punkty wkładań mogą otworzyć zegary o godz. ustalonej na punkcie wkładań! ale nie później niż do 15.00  lub innej wyznaczonej PUNKT WKŁADAŃ NR 5 ZEGARY godz.13.00

                                          Odjazd Kabiny na Lor 3 Pław   

1. Mierzęcice   godz. 16.00

2. Syberka   godz. 16.45

3. Sielec    godz. 17.30

4. Zagórze    godz. 18.15

5. Niegowonice   godz.19.15

 

6. Siewierz   godz. 20.00  Grupa 2 godz.17.30     Grupa 1 godz.18.00

 
                                                                                         
Dobry Lot! T. Kajdzik

Zmiana terminu lotu Rawicz !!!


Dodano 2 maja 2019 o godz. 14:31

Ze wzgledu na zapowiadane nie ciekawe warunki pogodowe na niedzielę, lot 2 Rawicz zostaje przełożony na Sobotę dnia 04.05.2019 roku, równocześnie zostają opóźnione godziny wkładania. Proszę powiadomić Kolegów Hodowców Oddziału Zagłębie. 

Wkładanie w piątek dnia 03.05.2019 roku.

1.  Siewierz  odjazd godz. 19.00, koszowanie 1 Grupa godz.17.00, 2 grupa godz.17.30.

2.  Niegowonice     godz. 20.00

3.  Zagórze     godz. 21.00

4.  Sielec     godz. 21.45

5.  Syberka     godz. 22.30

6.  Mierzęcice   godz. 23.20  

                                                                                       

Dobry Lot! T. Kajdzik

 

Komunikat Lotowy !!!


Dodano 29 kwietnia 2019 o godz. 08:35

W dniu 01.05.2019 roku o godz. 9.00 na Punktach Wkładań nr 5 i 6, zostanie zorganizowane czyszczenie i dezynfekcja klatek wyjętych z kabin lotowych. Prosimy o zgłoszenie się kolegów , którzy jeszcze nie wykonywali tych czynności. Prosimy o powiadomienie kolegów hodowców.

 

Koszowanie na lot nr 2 RAWICZ, odbędzie się na Punkcie Wkładań nr 5 w dniu 04.05.2019 roku (sobota). Rozpoczęcie koszowanie godz.16.00. Na godzinę 15.30 przyjeżdża GRUPA nr 1, a GRUPA nr 2 na godz.16.00.

Zgodnie z ustaleniami na Zebraniu Sekcji, hodowcy Punktu Wkładań nr 5 zostali podzieleni na dwie grupy do koszowania gołębi i załadunku klatek do kabiny.

Jedna grupa hodowców zbiera się 1 godzinę wcześniej przed rozpoczęciem koszowania, dokonuje czyszczenia i przygotowania klatek do koszowania. Po podziale klatek hodowcy tej grupy po rozpoczęciu koszowania gołębi jako pierwsi koszują swoje gołębie i po wydrukowaniu zegara i podpisaniu listy startowej przez Komisję Wkładaniową mogą pojechać do domu.

Natomiast druga grupa hodowców zbiera się przed terminem koszowania i po podziale klatek koszuje swoje gołębie po hodowcach z pierwszej grupy. Po zakosztowaniu swoich gołębi i  po wydrukowaniu zegara i podpisaniu listy startowej przez Komisję Wkładaniową, pozostają na Punkcie i dokonują załadunku wszystkich klatek do kabin lotowych.

Co tydzień rotacyjnie następuje zmiana kolejności grup.

Jeżeli nastąpi sytuacja, że hodowca nie może brać udziału w koszowaniu swoich gołębi i nie ustanowi zastępstwa za swoją osobę, będzie zmuszony dokonać dodatkowej składki na rzecz Punktu Wkładania w kwocie 50 zł. Sytuację taką dany hodowca jest zobligowany zgłosić wcześniej (telefonicznie) do Przewodniczącego Komisji Lotowej Punktu Wkładań.

 

              GRUPA 1                                            GRUPA 2

1

Bańka Andrzej

Gawron Paweł

2

Barański Józef

JM Dziurkowski Team

3

Czapla Włodzimierz

Kocot Jacek i Eugeniusz

4

Dziuba Grzegorz

Kocot Jan

5

Kajdzik Tomasz

Machura Antoni

6

Kostrzewa Jan

Makuch Marta

7

Madej Ryszard

Nawrot J + Musiał D

8

Morel Team MB

Oleksy Jarosław

9

Nowak Grażyna

Pierzchała Piotr

10

Nowak Leszek

Szuliński Zenon

11

Zimny Mieczysław i Seba.

Zimny Adam

 

Przewodniczący Komisji Lotowej Punktu Wkładań J.Dziurkowski


Komunikat - Załadunek Kabiny !!!


Dodano 23 kwietnia 2019 o godz. 21:22

 

Informujemy wszystkich hodowców Oddziału Zagłębie, że w dniu 26.04.2019 roku (piątek) o godz.11.00 na Punkcie Wkładań w Porębie, zostanie przeprowadzony załadunek klatkami kabin lotowych. Zapraszamy do pomocy wszystkich chętnych z każdej Sekcji do załadunku. Każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów przejazdu w jednakowej kwocie z wcześniej zbieranych składek.

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Komunikat Lotowy


Dodano 23 kwietnia 2019 o godz. 00:37

Odjazd Kabiny na Lot 1 Namysłów

6. Siewierz    godz. 23.00 Zbiórka Punktualnie godz, 20.00

Przyjeżdżamy wszyscy hodowcy na Punkt Wkładań na godz. 20.00. Na wstępie zostaną wydrukowane Protokoły Przyporządkowania Obrączek Elektronicznych z wszystkich zegarów i zostaną przygotowane klatki do załadunku gołębi. Po załadunku gołębi do kabiny, zostaną wyczyszczone klatki przywiezione przez kabinę. Do czyszczenia klatek zostali wyznaczeni koledzy, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszym czyszczeniu klatek w dniu 13.04.2019 roku a są nimi : kol. Czapla Włodzimierz, Dziuba Grzegorz, Dziurkowski Jacek, Kostrzewa Jan, Madej Ryszard, Morel Team, Nawrot + Musiał, Nowak Leszek, Zimny Adam. Na następny lot zostanie przedstawiony harmonogram uczestnictwa hodowców w koszowaniu gołębi, aby nie musieli wszyscy do końca uczestniczyć w załadunku kabin lotowych.

Przewodniczący Komisji Lotowej Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Życzenia Wielkanocne !!!


Dodano 20 kwietnia 2019 o godz. 07:45

dla wszystkich hodowców i ich rodzin życzy Zarząd Sekcji Siewierz


Weryfikacja spisów !!!


Dodano 12 kwietnia 2019 o godz. 08:16

U W A G A  !!!

Spisy zostały przekazane do weryfikacji na poszczególne sekcje. Proszę wszystkich hodowców o dokładne sprawdzenie zgodności zapisów ze stanem faktycznym swoich gołębi. Do dnia14.04.2019(niedziela) można dokonać jeszcze weryfikacji telefonicznie,  SMS pod numerem 660 731 366 lub mailowo na adres: krysnow94@o2.pl. Po tym terminie zostaną wykonane ostateczne wydruki spisów i przekazane do Okręgu i jest to termin nieprzekraczalny. Proszę potraktować sprawę poważnie, gdyż później już nie będzie możliwości zmian.

Spisy do zegarów należy wprowadzać zgodnie z przekazanymi wydrukami.  Regulamin Lotowo-Zegarowy: ,, Kolejność spisu gołębi musi być taka sama jak oddana do rachmistrza".

Istnieje również możliwość wysłania spisu do sprawdzenia drogą mailową, przez facebooka itp. Prośbę taką proszę kierować telefonicznie lub na wyżej podanego maila.


Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału !!!


Dodano 9 kwietnia 2019 o godz. 22:52

 

Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 08.04.2019 roku.

 

  1. Przyjęto spisy gołębi dorosłych na sezon 2019, które przedstawiają się następująco :

- Sekcja Sosnowiec – 2.994 szt.

- Sekcja Niegowonice – 930 szt.

- Sekcja Siewierz  - 2.361 szt.

- Sekcja Mierzęcice – 1.723 szt.

Razem Oddział Zagłębie – 8.008 sztuk

  1. Realizując dyskusje z Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Oddziału podjął Uchwałę, że załadunek klatek do obu kabin ma się odbywać w systemie na przemiennym, rzędami od góry do dołu z różnych Sekcji. Zostanie sporządzony harmonogram załadunku klatek do obu kabin, który zostanie przedstawiony w terminie późniejszym przez V-ce Prezesa ds. Lotowych. Na tej podstawie zostały podzielone klatki w kabinie dla poszczególnych Sekcji. Każda Sekcja będzie posiadała dwa rodzaje klatek. Z uwagi na to, iż nasze kabiny posiadają trzy rodzaje klatek, nazwano je jako klatki duże (80 szt.), klatki średnie (128 szt.) i klatki małe (48 szt.) . Podział klatek przedstawia się następująco:

- Sekcja Sosnowiec – 30 klatek dużych i 65 klatek średnich.

- Sekcja Niegowonice – 10 klatek dużych i 18 klatek średnich.

- Sekcja Siewierz  - 27 klatek dużych i 45 klatek średnich.

- Sekcja Mierzęcice – 13 klatek dużych i 48 klatek małych.

  1. Zarząd Oddziału przypomina, że wszystkie Punktu Wkładań mają dokonać dezynfekcji swoich klatek z kabiny lotowej. Należy zdezynfekować klatki które są przechowywane na Punktach jak również te, które zostaną wymienione z kabiny. Każdy Punkt Wkładań dokonuje tych czynności we własnym zakresie i dla zdrowotności swoich gołębi.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Kontrola Zegarów !!!


Dodano 5 kwietnia 2019 o godz. 08:09

Informuję wszystkich  kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że w dniu 13.04.2019 roku (sobota) o godz. 10.00 na Punktach Wkładań w Siewierzu, zostanie przeprowadzona kontrola i spis zegarów. Z kontroli tej zostanie sporządzony stosowny protokół przez Komisje Zegarowe. Jednocześnie na Punktach wkładań zostaną przeprowadzone czynności porządkowe, czyszczenie i dezynfekcja klatek oraz niezbędne czynności przygotowawcze do nowego sezonu lotowego. 

W związku z powyższym proszę o powiadomienie kolegów. Obecność hodowców wraz z zegarami jest obowiązkowa !!!

 

Dobry Lot - Przewodniczący Komisji Zegarowej Punktu Wkładania - Jarosław OleksyPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 38
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl