Aktualności


Koszowanie gołębi na 4 lot LUBSKO !!!


Dodano 19 maja 2022 o godz. 11:14

 

Czwarty lot konkursowy " LUBSKO" został zaplanowany na Niedzielę dn. 22.05.2022 roku. Koszowanie gołębi rozpocznie się w dniu 21.05.2022 roku (sobota) od godz. 13.30 dla wszystkich hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5.

Przypominamy, że jest to pierwszy lot do Intermistrzostwa, pierwsze pięć gołębi zakoszowanych.

Proszę o punktualne przybycie  !!!

Klatki do koszowania przygotują wcześniej kol. Bańka Andrzej, Szuliński Zenon i Czapla Włodzimierz, którzy będą pierwsi koszować i po zakoszowaniu udają się do domu. 

Odjazd kabiny z Siewierz o godz. 15.30.

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Koszowanie gołębi na 3 lot ŻARY !!!


Dodano 11 maja 2022 o godz. 10:52

 

Trzeci lot konkursowy " ŻARY" został zaplanowany na Niedzielę dn. 15.05.2022 roku. Koszowanie gołębi rozpocznie się w dniu 14.05.2022 roku (sobota) od godz. 15.45 dla wszystkich hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5.

Proszę o punktualne przybycie  !!!

Klatki do koszowania przygotują wcześniej kol. Bańka Andrzej, Szuliński Zenon i Kocot Jan, którzy będą pierwsi koszować i po zakoszowaniu udają się do domu. 

Odjazd kabiny z Siewierz o godz. 17.45.

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Koszowanie gołębi na 2 lot BRZEG DOLNY !!!


Dodano 4 maja 2022 o godz. 07:22

 

Drugi lot konkursowy "BRZEG DOLNY" został zaplanowany na sobotę dn. 07.05.2022 roku. Koszowanie gołębi rozpocznie się w dniu 06.05.2022 roku (piątek) od godz. 16.00 dla wszystkich hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5.

Proszę o punktualne przybycie  !!!

Klatki do koszowania przygotują wcześniej kol. Bańka Andrzej, Czapla Włodzimierz i Dziuba Grzegorz, którzy będą pierwsi koszować i po zakoszowaniu udają się do domu. 

Odjazd kabiny z Siewierz o godz. 18.00.

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Koszowa gołębi na lat nr 1 - NAMYSŁÓW !!!


Dodano 27 kwietnia 2022 o godz. 17:26

 

Koszowanie gołębi na pierwszy lot konkursowy "NAMYSŁÓW" rozpocznie się w dniu 30.04.2022 roku (sobota) od godz. 17.00 dla wszystkich hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5.

Proszę o punktualne przybycie wszystkich hodowców  !!!

Z uwagi na to, iż jest to pierwszy lot w sezonie, po przybyciu na Punkt Wkładań przekazujemy zegary do Komisji Zegarowych, celem wydrukowania protokołów przyporządkowania obrączek elektronicznych. Następnie przygotowujemy klatki do załadunku swoich gołębi (klatki są wymyte i zdezynfekowane). Po wydrukowaniu zegarów i przygotowaniu klatek, Przewodniczący Komisji Lotowej wyznaczy Komisje do przyjmowania gołębi od poszczególnych hodowców.

Odjazd kabiny z Siewierz o godz. 20.30.

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Komunikat dla Hodowców Sekcji Siewierz !!!


Dodano 20 kwietnia 2022 o godz. 07:47

 

KOMUNIKAT dla Hodowców Sekcji Siewierz !!!

Hodowcy Sekcji Siewierz oddali do spisów gołębi dorosłych 2022 roku łącznie 1973 sztuki gołębi.

Zostało przydzielonych łącznie na Sekcję 60 klatek średnich i 27 klatek dużych. Zostało podzielone to na dwa Punkty Wkładań od ilości zgłoszonych gołębi.

Punkt Wkładań nr 5 – przydzielono 43 klatki średnie i 19 klatek dużych,

Punkt Wkładań nr 6 – przydzielono 17 klatek średnich i 8 klatek dużych.

Łącznie mamy przydzielonych dwa komplety klatek na wymianę ( 120 klatek średnich i 54 klatek dużych)

W związku z powyższym, jak co roku, musimy dokonać czyszczenia i dezynfekcji przydzielonych klatek. Czynność ta będzie odpłatna dla zainteresowanych hodowców z puli wcześniej zebranych funduszy. Przewidziane są dwa terminy czyszczenia klatek i prac porządkowych na Punktach Wkładań :

- 22.04.2022 roku (piątek) od godz. 18.00

- 23.04.2022 roku (sobota) od godz. 9.00

Zapraszamy chętnych i prosimy o powiadomienie Kolegów w Sekcji Siewierz.


Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału !!!


Dodano 14 kwietnia 2022 o godz. 08:37

Informacja z zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 11.04.2022 roku :

Dokonano podziału klatek w kabinach lotowych na sezon gołębi dorosłych 2022 roku. Oddział Zagłębie łącznie zebrał 5.733 sztuki gołębi w spisach (S/Sosnowiec 2106 szt, S/Siewierz 1973 szt, S/Mierzęcice 1654 szt). Podział klatek przedstawia się następująco:

-  Sekcja Sosnowiec    – 30 klatek dużych i 64 klatek średnich

-  Sekcja Siewierz          - 27 klatek dużych i 60 klatek średnich.

-  Sekcja Mierzęcice     – 23 klatek dużych, 48 klatek małych i 4 średnie.

Zostało zaplanowane, że od lotów 500 km, w Oddziale Zagłębie będą tylko trzy Punkty Wkładań : Sosnowiec Sielec, Siewierz i Przeczyce. Na loty 500km, a może i na loty 300km, jest przewidziany wspólny transport z Oddziałem Jaworzno.

Na prośbę hodowców, został zaplanowany podlot z kabiny na dzień 24.04.2022 roku (niedziela), koszowanie w sobotę wieczorem. Koszt uczestnictwa wynosi 1.00zł/szt . Prosimy zgłaszać uczestnictwo do Skarbników Sekcyjnych w terminie do dnia 20.04.2022 roku (środa). Skarbnicy Sekcyjni zgłoszą ilość zebranych gołębi do V-ce Prezesa d/s Lotowych kol. Tomasza Kajdzika w dniu 20.04.2022 roku do godz. 20.00 (tel.662055305). 

Jeżeli będzie słaba frekwencja lub nie sprzyjające warunki atmosferyczne, to podlot się nie odbędzie.


ŻYCZENIA WIELKANOCNE !!!


Dodano 14 kwietnia 2022 o godz. 08:34

wszystkiego dobrego, a najbardziej zdrowia, w tym trudnym okresie dla wszystkich hodowców i ich rodzin

życzy

Zarząd Sekcji Siewierz


Przyjmowanie spisow i drukowanie zegarów !!!


Dodano 3 kwietnia 2022 o godz. 09:59

 

UWAGA - Hodowcy Sekcji Siewierz !!!

Przyjmowanie spisów gołębi dorosłych i jednocześnie drukowanie zegarów odbędzie się w dwóch etapach, w Biurze Oddziałowym Dom Kultury Siewierz.

- dnia 08.04.2022 roku (piątek) w godz. 18.00 - 20.00

- dnia 09.04.2022 roku (sobota) w godz. 9.00 - 11.00

Wcześniej należy wprowadzić gołębie do zegarów elektronicznych, najlepiej pierwsze 50 gołębi do GMP i dalej następne poza 50-tkę, nie muszą być przyporządkowane obrączki elektroniczne. Taki wydruk z zegara będzie spisem hodowcy na dany sezon lotowy i zostanie elektronicznie przekazany do obliczenowca. Po wydruku spisu nie można już nic zmieniać w zegarze. Hodowcy bez zegarów oddają spisy swoich gołębi napisane manualnie. Ważne jest aby wszystkie spisy, czy to wydrukowane z zegarow, czy sporządzone manualnie były potwierdzone o szczepieniu gołębi na paramyksowirozę (może być potwierdzone na spisie lub dołączone zaświadczenie o szczepieniu). Podczas oddawania spisów i drukowania zegarów należy dokonać stosownej opłaty lotowej w kwocie 9,50 zł/szt ( 9 zł opłata oddziałowa i 0,50 gr składka na czyszczenie klatek).

Prosimy powiadomić o podanych terminach wszystkich Kolegów Hodowców w Sekcji, gdyż terminy są ostateczne i nie będzie innych możliwości oddania spisów swoich gołębi.

Prezes Sekcji - J.Dziurkowski


Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zagłębie !!!


Dodano 16 lutego 2022 o godz. 09:26

 

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim delegatom z poszczególnych Sekcji, że w dniu 26.02.2022 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze i jednocześnie przedlotowe, Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.


Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 26.02.2022 roku

Z uwagi na panujące obostrzenia w kraju w związku z COVID-19, zebranie sprawozdawcze będzie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami   ( maseczki, zachowanie odległości, dezynfekcja ).

 1. Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy zmarłych hodowców.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,
 3. Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),
 6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2022.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
 10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2021,  głosowanie nad absolutorium,
 11. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2022, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,
 12. Sprawy organizacyjne i lotowe Oddziału na sezon 2022 roku :

- uzupełnienie składu Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej :

( do Zarządu Oddziału zostaje powołany kol. Brzykcy Zygmunt Sekcja Sosnowiec, a  do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zostaje powołany kol. Płaczek Andrzej z Sekcji Mierzęcice)

- wybór Oddziałowej Komisji Lotowej,

- wybór Oddziałowej Komisji Zegarowej,

- zatwierdzenie współzawodnictw oddziałowych gołębi dorosłych i młodych na sezon 2022 roku oraz systemu nagradzania mistrzów i przodowników.

 1. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

 

 1. Zakończenie zebrania.

Lista obecności Delegatów

na Zebraniu Sprawozdawczym Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 26.02.2022 roku

 

 

lp

Imię i nazwisko

Sekcja

Podpis

 1.  

Apostolski Marcin

Mierzęcice

 

 1.  

Bańka Andrzej

Siewierz

 

 1.  

Brzykcy Zygmunt

Sosnowiec

 

 

 1.  

Czapla Włodzimierz

Siewierz

 

 1.  

Dziurkowski Jacek

Siewierz

 

 

 1.  

Flak Arkadiusz

Mierzęcice

 

 1.  

Gadula Jarosław

Sosnowiec

 

 

 1.  

Gocyła Andrzej

Siewierz

 

 1.  

Góral Stefan

Sosnowiec

 

 

 1.  

Kajdas Krzysztof

Mierzęcice

 

 1.  

Kajdzik Tomasz

Siewierz

 

 1.  

Knapik Andrzej

Mierzęcice

 

 1.  

Kocot Jacek

Siewierz

 

 

 1.  

Kocot Jan

Siewierz

 

 1.  

Krawczyk Michał

Sosnowiec

 

 

 1.  

Kuczera Artur

Mierzęcice

 

 

 1.  

Łoch Zygmunt

Sosnowiec

 

 

 1.  

Musiał Daniel

Siewierz

 

 1.  

Nawrot Jacek

Siewierz

 

 

 1.  

Oleksy Jarosław

Siewierz

 

 1.  

Pabiś Przemysław

Sosnowiec

 

 1.  

Pierzchała Piotr

Siewierz

 

 

 1.  

Płaczek Andrzej

Mierzęcice

 

 1.  

Rozmus Ryszard

Sosnowiec

 

 

 1.  

Rzepecki Piotr

Siewierz

 

 

 1.  

Seget Henryk

Mierzęcice

 

 1.  

Solipiwko Łukasz

Mierzęcice

 

 

 1.  

Sosiński Władysław

Sosnowiec

 

 

 1.  

Stankiewicz Ryszard

Sosnowiec

 

 1.  

Szuliński Zenon

Siewierz

 

 1.  

Ślusarczyk Edward

Sosnowiec

 

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Ogłoszenie grzecznościowe !!!


Dodano 13 lutego 2022 o godz. 16:50

 

Nasz Kolega Hodowca z Sekcji Siewierz Piotr Nowak, z uwagi na stan zdrowia, jest zmuszony zakończyć swoją karierę hodowlaną. W związku z tym są do sprzedania gołębie i akcesoria hodowlane tj.

- ok. 40 sztuk gołębi przelotowanych różnych roczników,

- Zegar elektroniczny TauRis + dwie anteny jednopolowe z osprzętem + tipesy,

- akcesoria, klatki transportowe, karmniki, pojniki, miski lęgowe.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny nr tel. 725 106 438


NEKROLOG - śp. Józef Bańka !!!


Dodano 4 lutego 2022 o godz. 10:40

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł nasz:

 

 Kolega śp. Józef Bańka

 

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, wieloletniego hodowcę Sekcji Siewierz. 

 

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Józefa Bańki odbędzie się w dniu 05.02.2022 roku (sobota) o godz. 12.00 w Kościele św. Macieja Apostoła w Siewierzu. 

Zarząd Sekcji Siewierz

 

Zebranie Sprawozdawcze Sekcji SIEWIERZ !!!


Dodano 15 stycznia 2022 o godz. 08:40

 

W dniu 29.01.2022 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Siewierz. Obecność członków Sekcji nie jest obowiązkowa. Prosimy zachować obowiązujące środki bezpieczeństwa w związku z COVID.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Siewierz o terminie Zebrania.

 

Prezes Sekcji Siewierz  - Jacek Dziurowski

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego 

Sekcji SIEWIERZ – dn. 29.01.2022 roku

 

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdanie Zarządu Sekcji z działalności za rok 2021 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na 2022,  na poszczególne Punkty Wkładań.
 8. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2022, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 9. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 10. Zakończenie zebrania.

Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 21 grudnia 2021 o godz. 08:40

 

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2022 Roku, dla wszystkich hodowców Sekcji Siewierz i ich rodzin,

życzy

Zarząd Sekcji Siewierz

 


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz !!!


Dodano 6 października 2021 o godz. 08:41

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że po raz kolejny odbędzie się Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 23.10.2021 roku ( sobota ) o godz. 15.00 w Restauracji Zamkowa (Sala Lustrzana) w Siewierzu. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chętnych, przyjmowane będą zapisy wraz z symboliczna opłatą w kwocie 20 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do Skarbnika Sekcji kol. Jacka Nawrota lub Jacka Dziurkowskiego (osobiście lub telefonicznie) w terminie do dnia 17.10.2021 roku.

Prosimy o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Sekcji za rok 2021 oraz jak zawsze zapewniamy poczęstunek dla wszystkich uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 


Zdobyte nagrody - Sekcja Siewierz za 2021 rok !!!


Dodano 3 października 2021 o godz. 12:44

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Kajdzik Tomasz

Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 66 konk. 2841,05 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 98 konk. 4288,74 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 37 konk. 1356,33 pkt

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 35 konk. 1353,51 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Pierzchała Piotr

Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 40 konk. 1577,51 pkt

Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 35 konk. 1397,22 pkt

X Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 47 konk. 1759,84 pkt

XII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 67 konk. 2557,60 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Dziuba Grzegorz

II V-ce Mistrz Gołębi Młodych Typowanych 34 konk. 1269,43 pkt

I V-ce Mistrz Gołębi Młodych Szybkościowych 35 konk. 1355,49 pkt

XX Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 20 konk. 678,94 pkt

XVI Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 60 konk. 2022,10 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Gruszka Mariusz

I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 67 konk. 2750,48 pkt

II Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 98 konk. 4195,76 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 21 konk. 740,93 pkt

VII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 28 konk. 1025,45 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Kocot Jan

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Typowanych 58 konk. 2545,20 pkt

III Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 97 konk. 4090,32 pkt

XIV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 10 konk. 350,30 pkt

XIII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 17 konk. 596,24 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Nowak Grażyna

Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 98 konk. 4339,69 pkt

I Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 62 konk. 2540,16 pkt

XV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 9 konk. 330,25 pkt

XVI Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 13 konk. 480,98 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Nowak Leszek

II V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych Szybkościowych 98 konk. 4269,57 pkt

II Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 60 konk. 2426,01 pkt

XII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 10 konk. 361,11 pkt

XII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 18 konk. 646,84 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Morel Team MB

III Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 58 konk. 2371,85 pkt

VI Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 3829,68 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 28 konk. 1049,69 pkt

IV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 28 konk. 1107,08 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

JM Dziurkowski Team

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 53 konk. 2215,49 pkt

VII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 92 konk. 3779,08 pkt

XIX Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 5 konk. 181,47 pkt

XIX Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 10 konk. 376,48 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Oleksy Jarosław

V Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 51 konk. 2132,24 pkt

I Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 98 konk. 4236,03 pkt

II Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 28 konk. 991,08 pkt

I Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 35 konk. 1276,41 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Bańka Andrzej

VI Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 52 konk. 2118,14 pkt

VIII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 91 konk. 3724,94 pkt

X Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 12 konk. 433,23 pkt

XI Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 18 konk. 650,66 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Gocyła Andrzej

VII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 53 konk. 2085,94 pkt

IX Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 88 konk. 3560,21 pkt

IX Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 13 konk. 454,01 pkt

IX Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 24 konk. 844,04 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Kocot Jacek i Eugeniusz

VIII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 48 konk. 1957,37 pkt

IV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 94 konk. 3972,44 pkt

VIII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 14 konk. 486,41 pkt

II Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 35 konk. 1275,01 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Zimny Adam i Elżbieta

XI Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 41 konk. 1627,31 pkt

V Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 92 konk. 3837,54 pkt

XXIII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 1 konk. 32,35 pkt

XXII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 5 konk. 168,24 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Szuliński Zenon

XII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 37 konk. 1606,42 pkt

XI Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 69 konk. 3204,81 pkt

VI Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 18 konk. 610,23 pkt

VI Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 30 konk. 1043,38 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Machura Antoni

XIII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 39 konk. 1428,94 pkt

XIII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 73 konk. 2542,75 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 17 konk. 611,27 pkt

V Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 31 konk. 1138,10 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Czapla Włodzimierz

XIV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 26 konk. 1162,52 pkt

XIX Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 40 konk. 1687,32 pkt

VII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 15 konk. 531,43 pkt

X Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 20 konk. 712,21 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Gnacik Janusz

XV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 27 konk. 1022,36 pkt

XV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 63 konk. 2192,51 pkt

XVII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 7 konk. 238,68 pkt

XIV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 16 konk. 560,66 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Rzepecki Piotr

XVII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 24 konk. 1004,07 pkt

XVIII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 48 konk. 1900,28 pkt

XVIII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 6 konk. 213,36 pkt

XVII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 13 konk. 448,87 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Grabowski Jan i Jadwiga

XVIII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 27 konk. 997,32 pkt

XIV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 62 konk. 2335,85 pkt

XVI Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 9 konk. 316,68 pkt

XV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 14 konk. 489,91 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Major Karol

XIX Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 22 konk. 785,92 pkt

XX Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 29 konk. 933,58 pkt

XXIV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych

XXIV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Łabuś Jan

XXIV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 5 konk. 133,22 pkt

XXII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 16 konk. 433,60 pkt

XX Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 3 konk. 108,22 pkt

XXIII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 3 konk. 108,22 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Góralczyk Marek

XXV Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 2 konk. 85,15 pkt

XXV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 2 konk. 85,15 pkt

XXII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 2 konk. 66,57 pkt

XX Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 6 konk. 206,35 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Nawrot Jacek

IX Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 44 konk. 1826,59 pkt

X Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 82 konk. 3235,96 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Nowak Piotr

XXI Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 9 konk. 254,75 pkt

XXIII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 16 konk. 401,48 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Gocyła Antoni

XXIII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 5 konk. 139,41 pkt

XXIV Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 6 konk. 157,17 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Chachulski Janusz

IV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 19 konk. 675,88 pkt

III Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 35 konk. 1250,77 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Zimny Mieczysław

XVI Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 29 konk. 1004,70 pkt

XVII Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 58 konk. 1939,42 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Wieczorek Henryk

XI Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 12 konk. 413,35 pkt

VIII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 28 konk. 995,40 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Gocyła Damian

XIII Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 10 konk. 351,74 pkt

XVIII Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 12 konk. 424,58 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Morel Andrzej

XXI Przodownik Gołębi Młodych Typowanych 2 konk. 67,50 pkt

XXI Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych 6 konk. 200,66 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Machura Dariusz

XXII Przodownik Gołębi Dorosłych Typowanych 5 konk. 179,29 pkt

XXI Przodownik Gołębi Dorosłych Szybkościowych 17 konk. 583,74 pkt

 

„ Mistrzostwa Sekcji Siewierz – 2021 rok „

Woźniak Włodzimierz

XXV Przodownik Gołębi Młodych Typowanych

XXV Przodownik Gołębi Młodych Szybkościowych

 


Zmiana terminu lotu ŻAGAŃ i koszowanie w piątek !!!!


Dodano 9 września 2021 o godz. 10:27

UWAGA - zmiana terminu lotu na sobotę.

Koszowanie gołębi młodych na 5 lot ŻAGAŃ, rozpocznie się w dniu 10.09.2021 roku (piątek) od godz. 17.30 dla hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5. Proszę o punktualne przybycie !!! 

UWAGA !!! Klatki do załadunku gołębi, będą przygotowywane przed lotem w czwartek na godz. 19.00. 

Do przygotowania klatek proszę o przybycie : kol. Bańka Andrzej, Czapla Włodek, Kajdzik Tomasz, Zimny Mieczysław, Morel Bartek, Barański Józef, Żabicki Wojciech, Dziuba Grzegorz, Zimny Adam. 

Jak będą wcześniej przygotowane klatki, Przewodniczący Komisji Lotowej wyznaczy Komisje do przyjmowania gołębi od poszczególnych hodowców. 

Odjazd kabiny z Siewierza o godz.19.20

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Koszowanie na 5 lot - ŻAGAŃ !!!


Dodano 7 września 2021 o godz. 08:19

Koszowanie gołębi młodych na 5 lot ŻAGAŃ, rozpocznie się w dniu 11.09.2021 roku (sobota) od godz. 17.30 dla hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5. Proszę o punktualne przybycie !!! 

UWAGA !!! Klatki do załadunku gołębi, będą przygotowywane przed lotem w piątek na godz. 19.00. 

Do przygotowania klatek proszę o przybycie : kol. Bańka Andrzej, Czapla Włodek, Kajdzik Tomasz, Zimny Mieczysław, Morel Bartek, Barański Józef, Żabicki Wojciech, Dziuba Grzegorz, Zimny Adam. 

Jak będą wcześniej przygotowane klatki, Przewodniczący Komisji Lotowej wyznaczy Komisje do przyjmowania gołębi od poszczególnych hodowców. 

Odjazd kabiny z Siewierza o godz.19.20

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Koszowanie gołębi na 4 lot POLKOWICE-RUDNA !!!


Dodano 31 sierpnia 2021 o godz. 10:27

 

Koszowanie gołębi młodych na 4 lot POLKOWICE-RUDNA, rozpocznie się w dniu 04.09.2021 roku (sobota) od godz. 15.00 dla hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5. Proszę o punktualne przybycie !!! 

UWAGA !!! Klatki do załadunku gołębi, będą przygotowywane przed lotem w piątek na godz. 19.00. 

Do przygotowania klatek proszę o przybycie : kol. Barański Józef, Nowak Leszek, Żabicki Wojciech, Szuliński Zenon, Dziurkowski Jacek, Kocot Jan, Nawrot Jacek, Oleksy Jarosław, Zimny Adam. 

Jak będą wcześniej przygotowane klatki, Przewodniczący Komisji Lotowej wyznaczy Komisje do przyjmowania gołębi od poszczególnych hodowców. 

Odjazd kabiny z Siewierza o godz.17.00

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Zmiana terminu lotu Brzeg Dolny i koszowanie w piątek !!!!


Dodano 25 sierpnia 2021 o godz. 14:51

UWAGA - zmiana terminu lotu z niedzieli na sobotę. Koszowanie gołębi młodych na 3 lot BRZEG DOLNY , rozpocznie się w dniu 27.08.2021 roku (piątek) od godz. 18.00 dla hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5. Proszę o punktualne przybycie !!! 

UWAGA !!! Klatki do załadunku gołębi, będą przygotowywane przed lotem w czwartek na godz. 19.30. 

Proszę o przybycie : kol. Bańka Andrzej, Czapla Włodek, Kajdzik Tomasz, Zimny Mieczysław, Morel Bartek, Nowak Leszek, Barański Józef, Żabicki Wojciech, Dziuba Grzegorz. 

Jak będą wcześniej przygotowane klatki, Przewodniczący Komisji Lotowej wyznaczy Komisje do przyjmowania gołębi od poszczególnych hodowców. 

Odjazd kabiny z Siewierza o godz.19.50

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.Dziurkowski


Koszowanie gołębi na 3 lot BRZEG DOLNY !!!


Dodano 24 sierpnia 2021 o godz. 07:47

UWAGA - jeżeli się nic nie zmieni i lot będzie w niedzielę (uzależnione od warunków pogodowych), to koszowanie gołębi młodych na 3 lot BRZEG DOLNY , rozpocznie się w dniu 28.08.2021 roku (sobota) od godz. 18.00 dla hodowców Sekcji Siewierz Punkt Wkładań nr 5. Proszę o punktualne przybycie !!! 

UWAGA !!! Klatki do załadunku gołębi, będą przygotowywane przed lotem w piątek na godz. 19.30. 

Proszę o przybycie : kol. Bańka Andrzej, Czapla Włodek, Kajdzik Tomasz, Zimny Mieczysław, Morel Bartek, Nowak Leszek, Barański Józef, Żabicki Wojciech. 

Jak będą wcześniej przygotowane klatki, Przewodniczący Komisji Lotowej wyznaczy Komisje do przyjmowania gołębi od poszczególnych hodowców. 

Odjazd kabiny z Siewierza o godz.19.50

Proszę powiadomić wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz.

Przewodniczący Punktu Wkładań - J.DziurkowskiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 43
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl